За четенето с разбиране, за „черната кутия” и за още нещо

Вече посветих няколко публикации на четенето с разбиране. И днешната тема има връзка с това умение. Идеята ми е мимоходом да надникнем в „черната кутия” на четенето с разбиране. Според професор Де Боно, понятието “черна кутия е умение да използваме една идея успешно, без да знаем в подробности какво се случва “вътре”. В случая, какво се случва в ума ни в процеса на четенето с разбиране? Какво се случва там в подробности, може да го оставим на специалистите в областта на физиологията на мисленето. Но това, което ние трябва да запомним, е, че няма четене с разбиране без мислене. Затова  повече от десет години популяризирам системата за латерално мислене.  Тя ни позволява да усвоим, да упражним и да използваме мисловни умения. Дава ни инструментите за мислене. Разгледани във връзка с “черната кутия”, навярно професор Де Боно би ги определил като правилните копчета - ще знаем кога и в коя ситуация да ги натиснем. За тази цел, прегледайте още веднъж нашата страница “Училище за идеи”– ще намерите всичко за латералното мислене, поднесено разбираемо. Ползвайте и книгите на автора.
Според професор Де Боно опознаването на света около нас включва три основни процеса:
инстинкта като реакция на организма (пример: Малкото бебе отваря уста, когато майка му приближи към него пълната лъжичка.)
ученето като непосредствено и опосредствено трупане на знания (пример: Ако като дете сте опитали люта чушка, впоследствие вече знаете, че тя е люта. А опосредственото е чрез книгите, ТВ, филмите, училището…).
разбирането е процес на придвижване от непознатото към познатото, а мисленето е начинът, по който се извършва това.
Винаги резултатът в края на този процес е, че ние всеки път увеличаваме обема на информацията, с която разполагаме и на опита, позволяващи ни да реагираме и да се справяме в различни ситуации. Но всеки човек може да разбере по различен начин едно и също нещо, да пропусне различни неща, да прецени за важни различни детайли и т.н. Ето защо есетата или интерпретативните съчинения, което учителят ви е възложил да напишете по определена тема, ще се окажат толкова различни – по разтълкуване на заглавието, по преценката на важните акценти, по детайлите, а някой може и да е допуснал отклоняване от темата. Това се е получило, защото всеки е разбрал по различен начин зададената тема или дадения текст и после е действал в съответствие със собственото си разбиране.
Дойде ред и за още нещо. Професор Де Боно говори за пет нива на разбиране, които са описани в книгата му “Практическо мислене” (С., Кибеа, 1999). А те са: Просто описание,Словесна каша (лишени от смисъл думи), Наименуване, Начин на действие, Пълни подробности. Авторът твърди, че те са приложими навсякъде. Примерът, който ще ви дам, е елементарен:
Един баща решава да зарадва тригодишния си син с малка количка-играчка, която извършва движение след неколкократно засилване. Показва подаръка на своя син и прави демонстрация. В стаята освен бащата, са и майката, дядото и бабата. Количката тръгва по пода и докато се чуват радостните възгласи на детето, тя внвзапно спира.

Ниво – 1  ДЕТЕТО: А, спря!  (т.н. просто описание)

Ниво – 2  ДЯДОТО: Вътре нещо се повреди.  (вече се посочва конкретна причина)

Ниво – 3  БАБАТА: Не сте сложили батерията.  (наименува се точно причината)

Ниво – 4  МАЙКАТА: Батерията е била изтощена.  (показва как видимото е резултат на невидими причини)

Ниво – 5  БАЩАТА: Не е с батерия. Вижте това зъбчато колелце, което е част от  устройство, към което са прикрепени колелата. И заради триенето, което се получава, в един момент количката спира.  (описва точно механизма и отделни детайли от него, както и действието му)

Примерът в достатъчна степен илюстрира нивата на разбиране. Според автора те се отнасят и към четенето с разбиране. А в резултат на всичко казано до тук, можем да направим няколко извода:

ИЗВОД – 1  Разбирането е превръщане на непознатото в познато.

ИЗВОД – 2  За да реализираме умението четене с разбиране, е необходимо да владеем умения за мислене.

ИЗВОД – 3  Всеки може да разбере по различен начин един и същи факт, една и съща ситуация, един и същи текст, една и съща тема.

ИЗВОД – 4  Съществуват пет нива на разбиране – Просто описание, Словесна каша, Наименуване, Начин на действие, Пълни подробности.

ИЗВОД – 5  Нивата на разбиране са приложими и към четенето с разбиране.

В подкрепа на последния извод ще уточня, че това се свежда до издирване в текста на факти и твърдения, наименуване на процес, обяснение на процес, търсене на невидими причини за описани събития и факти, подробно описание на детайли и характеристики. В този контекст са формулирани и въпросите, които най-често се включват в тестовете за проверка. Упражнявайте се, това ще развие вашите умения за четене, за мислене и  за трупане на опит и познания.

ЙОРДАНКА ХРИСТОВА –
автор на проекта “Училище за идеи”