Успешна Нова Учебна година!
Когато денят видимо започне да се свива, а слънцето да наднича иззад облаците, това е знак, че септември ни напомня – дошло е време да пренастроим съзнанието си, да се съсредоточим върху предстоящите цели, свързани с ученето и училището. В тази връзка, надявам се и през новата учебна година до всеки от вас да застане по един учител-идеяист, който да стимулира творческия ви потенциал, да ви научи да сте отговорни, но също и  как да превърнете раждането на идеи в едно духовно приключение. Такъв учител непременно ще ви накара да повярвате в себе си. Той ще ви убеди, че сте по-добри и можете повече, отколкото си мислите. А това ще промени вашата представа за себе си и вие ще започнете да се възприемате като успяващи.
Спомнете си какво казва професор Де Боно за мисловните нагласи и не забравяйте, че в повечето случаи вашите успехи и неуспехи са резултат от нагласите на ума ви, а не само от възможностите, които притежавате. Вярно е, че тях трябва да ги развивате и усъвършенствате, но нека винаги положителните нагласи да са водещи във вашите действия и в поведението ви. Защото някой беше казал, че човек е такъв, каквито са мислите му. Ако нещо не харесвате в себе си означава, че трябва да промените мислите си. И ако това е така, не се бавете!
Накратко казано, ако искате да имате успешна учебна година, нека и стартът й да е успешен. Заредете се с кураж и с много енергия. Покажете ентусиазъм. Той е помогнал и на най-великите хора в най-великите им открития. Имайте самочувствието, че сте значими и уникални. Приемете възпитаването на подобно усещане в предизвикателство. Бъдете сигурни, че останалите хора ще забележат резултата от това ви усилие и ще го оценят.
Аз навярно никога няма да разбера доколко тези, които следят публикациите на нашата страница “Училище за идеи” в Детски сайт на библиотека “Родина “, вече могат да разчитат на умението да формулират идеи за себе си и за успешното справяне с ученето през новата учебна година. Надявам се обаче, че публикациите ми ви дават шанс да пробвате всеки път. Но не чакайте само обстоятелствата да ви принуждават да мислите по системата на професор Де Боно. Правете го системно, като се упражнявате. Така ще дадете шанс на умението да се развие в навик, а аз ще продължа да ви провокирам с  различни идеи, свързани с мисленето, ученето и писането.
Използвам възможността, за да се обърна към всички мои бивши ученици от Единадесето основно училище “Николай Лилиев “ – Стара Загора, обучавани в извънкласната форма “Час по мислене” по системата на професор Едуард де Боно. Тази година най-първите завършиха средното си образование и разбрах, че вече са приети за студенти в български и чужди университети. Споменавайки ги, не мога да не призная, че преди дванайсетина години проявих професионална смелост, вземайки решение сама да проверя дали системата е приложима и спрямо деца на 7-8 - годишна възраст, както твърди авторът на латералното мислене. Но преди това и аз, и децата, и родителите им, трябваше да му повярваме. И ние му повярвахме, но имахме нужда от взаимна подкрепа и много кураж, за да стигнем като победители до “полянката, огряна от слънцето, където ще можем да си пожелаем всичко, което ще промени света.” Последваха седем успешни години, в които тяхното и моето самочувствие растеше. Но те не спираха да стискат ръката ми и заедно смело преминавахме по мостовете към една нова за българското училище практика – пряко преподаване на мислене. Не се уплашиха, когато ги водех “през тъмната и гъста гора”, наречена мислене. А с времето, мисловните „игри” все повече се превръщаха в предизвикателство за наученото в т.н. Час по мислене, но и в наше сериозно занимание – Детски парламент, Клуб по мислене, Работилница за детска инициатива, клуб “Приятели на книгата”, Клуб на помощник – учителя, Социален театър, Час по бизнес, симулация учебна фирма “Дизайн студио”ООД. Разработени като модули, те създаваха среда за творческо мислене и успяване в ученето, а по-късно и в живота. Убедена съм, че знанията и уменията, придобити през онези първи седем години в тяхното обучение по системата на професор Едуард де Боно,  ще продължат да са им от полза и през следващия етап от живота им. Затова искам да им пожелая да не се отказват да преследват целите си и да се борят за осъществяването им настоятелно. Нека не лишават другите от възможността да виждат в тяхно лице личности, лидери, добри професионалисти и граждани.
Обръщам се към тях и към вас, да не забравяте, че нищо не прави така прекрасен живота ни, както резултатите, постигнати с много знания и труд. Вярвайте в себе си и в идеите си! Не се страхувайте да преодолявате проблемите по пътя си – те винаги имат не едно, а много решения. Всеки идеяист  знае  това. И четете, много четете! Но повярвайте също на казаното от Евангелос Кациулис - човекът с най-висок коефициент на интелигентност в света, чието IQ e 198,  изречено по време на посещението му в България през май миналата година – “Не е важно само да четеш много, а и да мислиш много. Да мислиш върху това, което четеш, върху това, което виждаш и чуваш. Да разсъждаваш върху това, което ти се случва. Да разгръщаш в пълнота възможностите на мозъка си, да не го оставяш да бездейства. Колкото повече го правиш, толкова повече той ти служи по-добре.” Следвайте съвета му!
Успешна 2014/15-а учебна година!
 
                                                                                    ЙОРДАНКА ХРИСТОВА –
                                                                                    автор на проекта “Училище за идеи”