1 НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

УРОЦИТЕ НА ПАИСИЙ

Тази година се навършват 295 години от рождението на Паисий Хилендарски и 255 години от написването на неговата “История славянобългарска”. Той има съдбата да е първият народен будител, чиято “книжица”, написана на “ползу роду нашему болгарскому” се превръща в библията на Българското възраждане. Преписвана, разпространявана и четена, тя и днес е източник на мъдрост и знания.

За ползата от историята

Да се познават случилите се по-рано в тоя свят неща и делата на ония, които са живели на земята, е не само полезно, но и твърде потребно, любомъдри читателю. Ако навикнеш да прочиташ често тия неща, ще се обогатиш с разум, не ще останеш толкова неизкусен и ще отговаряш на малките деца и простите хора, когато при случай те запитат за станалите по-рано в света деяние от черковната и гражданската история. И колко ще се срамуваш, когато нищо не можеш да отговориш за тях.

Историята дава разум не само на всеки човек, за да управлява себе си и своя дом, но и на големите владетели за добро властвуване...Виж колко голяма е ползата от историята...

За вас е полезно и потребно да знаете известното за делата на вашите бащи, както знаят всички други племена и народи своя род и език, имат история и всеки грамотен от тях знае, разказва и се гордее със своя род и език.

Четете и знайте, за да не бивате подигравани и укорявани от други племена и народи.

За българския род и език

Но някои не обичат да знаят за своя български род, а се обръщат към чужда култура и чужд език и не се грижат за своя български език...и се срамуват да се нарекат българи. О, неразумни и юроде! Защо се срамуваш да се наречеш българин и не четеш и не говориш на своя език? Или българите не са имали царство и държава?

От целия славянски род най-славни са били българите, първи те са се нарекли царе, първо те са имали патриарх, първо те са се покръстили, най-много земя те завладели. Така от целия славянски род били най-силни и най-почитани и първите славянски светци просияли от българския род и език, както и за това подред написах в тая история.

За българската земя и за храбростта на българите

Така българите преминали по това време река Дунав, населили се първо покрай Дунав...намерили добра и изобилна земя и се заселили. Но не били научени да се покоряват на царе, а били свирепи и диви, безстрашни и силни във война, люти като лъвове. Един отивал срещу десет без страх, както и досега на север живее всесилен и мощен във война и бран народ. Такива били в началото българите, силни и яки във война. В първата част на Барония, на лист 567, пише:”Българите са страшни за целия свят, малък народ, но непобедим.”

За Св. Св. Кирил и Методий, техните ученици и българските книги

И многоброен български народ се покръстил в това време, понеже Методий им говорел и ги учел на български език. След това, убедени от царицата и от други българи, Методий и Кирил възприели епископски сан да идат и учат българите и останалите славяни на християнска вяра и ги нарекли български апостоли.

Климент, Сава, Наум, Еразм, Ангелария – това са всичките свети пет мъже на българския народ, и така заедно с Кирил и Методий станали седем учители, изкусни и премъдри. Така събирали избрани и прави думи от българите, от сърбите, от русите, от московите, от словените, от леховете. Много време събирали думи от тия народи, докато съставили псалтира, евангелието и други книги. Предали ги първо на българите и книгите били наречени български.

Така българите по-рано от всички славянски народи приели православието, по-рано имали свой патриарх и цар и започнали да четат на своя език.

Написах я за вас, които обичате своя род и българското отечество и обичате да знаете за своя род и език. ...Преписвайте тая историйца и платете, нека ви я препишат, които умеят да пишат, и пазете я да не изчезне.

В Деня на народните будители, поклон! И да пребъде името му!

ЙОРДАНКА ХРИСТОВА- aвтор на проекта “Училище за идеи”