Успешна учебна година!

 Успешна учебна година!

Пиша тези редове, надявайки се към искреното ми усещане за този ден да прибавя и вашето. Обръщам се към вас, надявайки се да слея моите чувства с вашите. И тъй като училището е един цял период от живота на човека, ще ви пожелая да го използвате не само за овладяване на знания, но и за да опознаете човешката дейност и мотивите за нея. Така училището ще ви даде онази самостоятелност, която ще позволи да вземате най-правилни решения в живота си. И не се страхувайте от онова, което е извън границите на естествено видимото, т.е. от мисленето. То не е нищо друго, освен форма на познанието и процес, който е свързан с речта. Благодарение на мисленето ние построяваме нашите всекидневни съждения и решаваме житейски задачи. Просто трябва да се научим да изразяваме с подходящи умения пред другите мисълта си и набюдаваните процеси.

 Латералното /страничното/ мислене не е привилегия само на учените или на специално подготвени професионалисти. Системата за латерално мислене на професор Едуард де Боно е за всички, които желаят  да развият мисленето си и да притежават красив ум. Или както казва той:”Вие може, ако поискате, да направите ума си по-красив. Това не е предмет на вродена интелигентност или големи познания. Важно е само как използвате ума си.”   Предложените похвати ще ви научат точно на това и ще разширят вашите възприятия, a вие ще можете да анализирате действителността обективно, разграничавайки, съпоставяйки и обобщавайки фактите. Усвоявайки формалните методи на Едуард де Боно, вие ще се убедите, че мисленето е ценност, без която е невъзможно да успеем в живота. Чрез Детски сайт – страницата “Училище за идеи”, вие имате редкия шанс да разберете това и да го превърнете в своя мисия. Добре дошли, и успешна учебна година!

                                                                     Ваш учител и приятел,
                                                                     ЙОРДАНКА ХРИСТОВА -             
                                                                     aвтор на проекта “Училище за идеи”