XIV Маратон “Четяща Стара Загора“

ЧЕТЕНЕТО – ПЪТЯТ КЪМ МОЕТО БЪДЕЩЕ

Толкова много пъти съм писала за четенето, но всеки път се повтарям само в едно – не спирайте да четете! Вие сте истински щастливи, че като деца и ученици, можете да откриете интересното в това занимание. А то приключва с навика – интересът ви към четенето да стане осъзнат и системен процес. Има един много прост начин да го стартирате, като в началото започнете да четете това, което другите ви препоръчат. Така по-лесно ще научите какво другите харесват. Но скоро сами ще разберете и какво вие самите харесвате. В началото всичко ще се гради върху харесвам/не харесвам. Но ще дойде момент, в който ще надделеят вашите интереси. Има области и жанрове, които повече ще ви привличат. Тогава четенето ви ще стане целенасочено, защото ще започнете да го свързвате с вашето израстване като личност и с бъдещето ви на утрешни граждани.

Четенето има пряка връзка в трупането на знания и опит. В него са естествените предпоставки това да се случва. Четейки, вие давате подкрепа за вашето мисловно развитие. Откриете ли това, се променят и вашите възприятия за четенето като дейност. Защото тя е не само умствена, но и начин да се забавлявате! А професор Де Боно казва, че забавлението е ключево за развитието на красив ум. Пак според него, красивият ум е този, “който може да бъде оценен от другите”. Да сте умен, и вашият ум да е интересен за другите е нещо, към което би трябвало да се стреми всеки. Това е сигнал за комуникационни умения, но и за възможности да представяте убедително собствените възможности и притежавани знания.

Децата и учениците, които четат, се представят добре в учебния процес. Те са и потенциално добри мислители. Това неменуемо се отразява на тяхното самочувствие. Ако ме питате, то е в основата на търсения от всички “старт на успеха”.  Възможно е не всеки от вас да осъзнава пълните възможности на четенето, когато то се превърне в осъзнат навик. Възможно е да го подценявате. Възможно е да го поставяте в периферията на своите приоритети. Но аз ще ви кажа, че четенето и вашето мислене са изначалния приоритет, азбуката на вашето бъдещо АЗ”. Осъзнаете ли го, биткатави с живота ще е по-лека. Защото нищо в този живот не се дава даром. Казвам ви го от висотата на моя опит. 

Четенето ще промени говоренето ви, а то илюстрира колко сте умни. То ще ви помогне да се ориентирате в разнообразието от съществуващи възможности и алтернативи при вземане на решения, защото те ще са изградени върху натрупаните знания и опит. Четенето може да ви помогне да развиете вашето мислене, така че вашият КИ (Kоефициент на интелигентност) да ви изтласка в средата на талантливите и на откривателите. То ви предлага различни възприятия, но и различни ценностни избори – да сте от добрите или от лошите”. Четенето ви учи да оценявате гледната точка на другите, но и да формирате своята. То е ценност, а навикът да четете e вашият ценностен избор и отражение на решението ви – да успеете като активен гражданин или да се провалите в живота. Пожелавам ви първото. Затова и поддържам тази страница в Детски сайт на библиотека “Родина” – основен организатор и на този XIV Маратон Четяща Стара Загора”. И този път няма да пропусна, повтаряйки: Четете! Четете! Четете

                                                                        ЙОРДАНКА ХРИСТОВА –

                                                                               автор на проекта Училище за идеи