Не спирайте да задавате въпроси

  Не спирайте да задавате въпроси      

         Знам как се чувствате, когато чуте:”Стига си питал/питала!” Моят съвет е да не се отказвате да задавате въпроси. Въпросите са важни и те са показател за активността на вашия ум, но и начин да си взаимодействате с останалите хора. Те са вашия инструмент да събирате знания и опит – важни за вашето интелектуално развитие и за практическата ви ориентация в заобикалящия ви свят. Няма как да насочим нашето внимание към нещо или към някого, без да задаваме въпроси.

         Умението да задавате въпроси е много важно по време на т.н. активно слушане. И за него е ставало дума, когато съм ви обяснявала, че има разлика между него и чуването. Затова свикнете да задавате въпроси, относно фактите и твърденията, които чувате от вашия учител в часа по история, физика...., въпреки че знаете – учителят е един от сигурните източници, на който може да се доверите. Задавайте въпроси и в случаите, когато ви интересуват подробности или искате да получите по-пълни обяснения.

         Задаването на въпроси е свързано с две понятия  - любопитство и любознателност. Любопитство е, когато искаш да разбереш нещо, което обаче не те засяга пряко. Що се касае до любознателността, аз имам мое разбиране и накратко бих я определила като ценностна мотивация да получаване на знания и за трупане на практически опит. Между двете понятия има нещо общо, поради което често се бъркат, но съществуват и разлики. Общото е, че и в двата случая искаме да узнаем, да научим нещо. В това отношение може да чуете различни мнения – любознателният е любопитен или любопитният е любознателен.

         Задаването на въпроси е свързано с две понятия  - любопитство и любознателност. Любопитство е, когато искаш да разбереш нещо, което обаче не те засяга пряко. Що се касае до любознателността, аз имам мое разбиране и накратко бих я определила като ценностна мотивация да получаване на знания и за трупане на практически опит. Между двете понятия има нещо общо, поради което често се бъркат, но съществуват и разлики. Общото е, че и в двата случая искаме да узнаем, да научим нещо. В това отношение може да чуете различни мнения – любознателният е любопитен или любопитният е любознателен.

         Знаете ли кое място в древността е било най-посещаваното от любознателните хора? Това място са били библиотеките. До нас са стигнали данни за една от най-посещаваните древни библиотеки в Атина, известна като Библиотеката на Пантейнос. Нейните стени били изпълнени с шкафове, в които се съхранявали ръкописи върху свитъци от папирус и пергамент. Основната зала на библиотеката гледала на запад и през една редица от колони можело да се види двор, целият в колони — приятно място за разходка, четене или размисъл. Намерен е един надпис, съдържащ две от правилата на библиотеката. Те гласят: „Нито една книга не може да бъде изнасяна“ и „[Библиотеката] е отворена от първия до шестия час“.

         Защо ви споменах за този любопитен исторически факт? Защото любознателните хора четат. Те са образовани и начетени. Мотивирани са да учат и да са образовани. За тях любознателността им носи удовлетворение и е истинско приключение в света на знанието. Между другото, аз нямам негативно отношение към любопитството, ако то е свързано с активността на ума и желанието да се види отвъд “видимото”. Не са малко случаите на големи открития, провокирани от любопитството на техния автор. Най-често подобно “любопитство” е свързано с нови идеи, което е в основата на латералното мисленe. Ако сте от тези, които редовно следят страницата “Училище за идеи” в Детски сайт, вие би трябвало вече да знаете, че нашият ум е “самоорганизираща се система”, по определението на професор Едуард де Боно, а умението за мислене може да се придобие, упражнява и практикува.

          Задаването на въпроси е умение, което трябва да се тренира като упражнение на ума. Затова учете, бъдете готови да задавате въпроси, да предлагате идеи и да давате решения. Четете, и не гледайте на ученето като на нещо скучно. Изражение на вашето умение да задавате въпроси е най-вече в проявленията на вашия активен ум – съобразителност, изобретателност, иновативност. Да не забравяме и вашето слово, което също трябва да отразява притежаваните от вас познания и опит, но същевременно да събужда любознателността и на другите. Изградете си репутация на човек, който притежава умение да задава въпроси.

                                                   ЙОРДАНКА ХРИСТОВА – автор на проекта “Училище за идеи”