Ден на четенето
Четенето дава възможности
Защо е важно да четем добре? Защото т.н. четивна грамотност е европейски показател за качествено образование, а то е главна цел на българската образователна система. Критерий за споменатата четивна грамотност е извличането на информация, разбирането, използването и осмислянето й. Предпоставка за такива умения е учениците да могат да четат добре.
Важно е всеки от вас да осъзнае четенето като потребност. Всяко дете трябва да разбере доколко владее това умение. Ако оценката е неудовлетворителна, oпределете си допълнително време за четене на книги, вестници, списания. Постепенно увеличавайте времето и обема на прочетеното. Скоро ще разберете, че едновременно с добрите резултати, ще опознаете удоволствието от четенето. Още след първите малки успехи, свързани с подобрения в четивните ви умения, ще придобиете ново самочувствие.
Не се спирайте пред първото препятствие. Не захвърляйте учебника или книгата! Не го правете, защото вината не е в тях. Опитайте да си помогнете сами – в началото е добре да четете пред слушател, който да е от семейството. Думите на подкрепа от негова страна ще ви помогнат да привикните към постоянство и търпение. А може би трябва да си отговорите на въпроса дали сте достатъчно убедени в ползата от четенето? Или искате да постигнете бърз резултат без достатъчно усилия?  А нямате ли нужда от допълнителна педагогическа помощ в училище? Не губете надежда, защото старанието ви скоро ще бъде възнаградено. Като с  рибарска  мрежа  ще можете да  прихващате  не просто букви и думи, а истински съкровища, дошли от дълбините на океана на знанието.
А вие организирахте ли вече Ден на четенето във вашето училище?
Йорданка Христова – автор на проекта „Училище за идеи”