Писателите говорят

По темата за важността на детското четене в Стара Загора гостува Валентина Стоева, председател на съвета на фондация „Детски книги”. Лекцията бе част от проекта „Учим се и растем заедно” за деца от 0 до 12-годишна възраст, финансиран по Програма „Ти и Lidl за по-добър живот”, с партньорството на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум. Неговата основна цел е засилване интереса към книгите и стимулиране на ранното детско четене чрез забавни образователни програми и интерактивни игри, подпомагащи ранното детско развитие, интелектуалното израстване и функционалната грамотност на децата. Вал Стоева разказа как се насърчава четенето при децата от 0 до 6 години и запозна аудиторията с полезни техники за стимулиране на интереса към книжките. Гост на събитието беше и детската писателка Нуша Роянова.

Община Стара Загора Българска библиотечно-информационна асоциация РС-ТМ Обществен дарителски фонд Стара Загора Посолство на САЩ в България Bemis Public Library, Colorado
© 2004 - 2023, Библиотека Родина - Стара Загора