Още през Възраждането 11 май се утвърждава като важен ден от празничната система на българите – Ден за почит на светите братя Кирил и Методий. От 2006 година официално се чества у нас и като Ден на библиотекаря. Честит професионален празник на българските библиотекари! Библиотекарите работят за Вас от 2600 г. пр. Хр.!

5e5d076a2857211a4d6986ca5a5fbc80

Електронна библиотека

Община Стара Загора Българска библиотечно-информационна асоциация РС-ТМ Обществен дарителски фонд Стара Загора Посолство на САЩ в България Bemis Public Library, Colorado
© 2004 - 2023, Библиотека Родина - Стара Загора