Двама библиотекари от „Родина” завършиха с отличие първия онлайн курс за повишаване на професионалната квалификация в платформата МООС (Massive Open Online Course) по проект БИБЛИО. Венета Бонева и Красимира Лекова-Василева получиха международен сертификат, които е съобразен с ниво 5 на Европейската квалификационна рамка/ European Qualifications Framework (EQF).
В пилотното обучение участваха над 1000 библиотекари от България, Гърция, Италия и Латвия, които са основните страни по проекта, но също така и колеги от други европейски страни. Радостен е фактът, че към ресурсите на БИБЛИО МООС проявяват интерес и библиотекари от Австралия, Канада и страни от Южна Азия. От страна на България в БИБЛИО партнират фондация "Глобални библиотеки - България" и ЦПО към УниБИТ.
Разработените модули покриват важни теми като Information, data and media literacy; Communication and collaboration; Digital content creation; Safety; Problem solving; Ideas and opportunities; Resources.
Дигиталната трансформация променя ролята на библиотеките и библиотечните специалисти. Това предполага те да я разбират и да се адаптират успешно към нея. След комплексен анализ на библиотечния сектор в Европа бяха идентифицирани нуждите от нови знания, които да формират адекватни уменията за пазара на труда, съобразно технологичните промени.
След успешното покриване на 26 модула за трансверсални и цифрови умения, библиотечните специалисти имат възможност да преминат специализирана програма за обучение за сертифициране в най-новите работните профили „специалист комуникации и работа с общността“ (CECO) или „отговорник по цифровата трансформация“ (DIGY).

Електронна библиотека

Община Стара Загора Българска библиотечно-информационна асоциация РС-ТМ Обществен дарителски фонд Стара Загора Посолство на САЩ в България Bemis Public Library, Colorado
© 2004 - 2023, Библиотека Родина - Стара Загора