ББИА

Кампанията "Седмица на Интернет 2013" (GET ONLINE WEEK 2013) от 18 до 24 март се организира от "Телецентрове Европа" (Telecentre Europe AISBL), неправителствена организация, представляваща 37 мрежи от центрове в 27 европейски страни и се поддържа от Get Online Week Alliance – група, състояща се от Accenture, Liberty Global и Microsoft. 

"Седмица на Интернет 2013" (GET ONLINE WEEK 2013) ще обхване около 10 000 европейски ИКТ центрове за обучение (известни още като Телецентрове), обществени центрове като библиотеки, читалища, неправителствени организации, училища и общински организации, разположени както в градски, така и в селски райони. Националните партньори на кампанията от почти 30 страни в Европа са обединили усилия и ще популяризират използването на иновативни инструменти за трудова заетост, за да бъдат насочени повече европейски граждани към компютърните квалификации. През тези седем дни безработните и младите хора ще се запознаят с възможности за бизнес ориентирани квалификации и ще бъдат информирани относно различни схеми за сертифициране, които могат да удостоверят техните придобити компютърни умения в неформални образователни институции.

Всеки, който желае, може напълно безплатно да участва в тази инициатива и да провери своите компютърни умения с приложения сертификационен тест на адрес http://www.skillage.eu/.

Национален координатор на инициативата "Седмица на Интернет 2013" в България е Сдружение "ИКТ Развитие България" с партньори Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" към МТИТС, Сдружение "Българска библиотечно-информационна асоциация" и Програма "Глоб@лни библиотеки – България".

Електронна библиотека

Община Стара Загора Българска библиотечно-информационна асоциация РС-ТМ Обществен дарителски фонд Стара Загора Посолство на САЩ в България Bemis Public Library, Colorado
© 2004 - 2023, Библиотека Родина - Стара Загора