Конференция, посветена на 10-годишнината от началото на проекта Американско-български библиотечен обмен (ABLE) с участието на представители на библиотеки от САЩ и България, се проведе на 5 юни 2013 г. в Американския център при Столична библиотека. Това бе предварителна конференция на ХXІIІ национална научна конференция на Българската библиотечно-информационна асоциация.

Библиотека „Родина” бе сред най-активните участници в проекта ABLE, в обмена на библиотечен опит между библиотеките партньори и в дейностите за развитието на пътищата за сътрудничество и обществените информационни услуги в българските библиотеки.

На юбилейното събитие бе презентиран опитът на библиотеката при изграждането и развитието на модела ОИЦ.

Електронна библиотека

Община Стара Загора Българска библиотечно-информационна асоциация РС-ТМ Обществен дарителски фонд Стара Загора Посолство на САЩ в България Bemis Public Library, Colorado
© 2004 - 2023, Библиотека Родина - Стара Загора