Двадесет и шест младежи от Кипър, Холандия и Турция, водени от преподаватели от университета „Йълдъръм Баязид“ в Анкара гостуваха на Центъра за работа с доброволци /ЦРД/ към библиотека „Родина“. Обмяната на опит и идеи бе по проект "EURAVON - Европейска система за признаване и валидиране на неформалното и информалното учене на младежи вследствие на доброволчески дейности" по програма "Еразъм+" на Европейската комисия. Посещението бе организирано от българските партньори по проекта Асоциация „Мария Кюри – МСА“ и "Интерпроджектс" ЕООД - Пловдив. Мобилността включва дейности за обмяна на опит в смесена група от доброволци и представители на неправителствени доброволчески организации от партньорските страни по проекта - Турция, България, Кипър и Холандия. Ръководителят на доброволците към библиотека „Родина“ Мима Атанасова и главният библиотекар на Детски отдел Валентина Начева представиха ЦРД и основните доброволчески дейности. А презентаторките на центъра - Жаклина Илиева /10 клас, Търговска гимназия/ и Катерина Стойчева /11 клас, ГПЧЕ „Ромена Ролан“/ изумиха гостите с опита и уменията, които са натрупали в библиотеката. Доброволците на библиотека „Родина“ участват активно в лятната работа с деца – обслужване, подготовка и организиране на дейности – викторини, подготвяне на пана на различни теми, презентации, както и в типично библиотечната работа. От началото на 2015-а година те са положили над 200 часа труд в детския отдел на библиотеката. Центърът за работа с доброволци си партнира и с Фондация „Център за европейски инициативи“ – Стара Загора в работата с деца и в дигитализирането на ценни документи от колекциите на библиотеката. За година и четири месеца 8-те доброволеца са сканирали 26 376 страници от 166 книги и 19 периодични издания.

Електронна библиотека

Община Стара Загора Българска библиотечно-информационна асоциация РС-ТМ Обществен дарителски фонд Стара Загора Посолство на САЩ в България Bemis Public Library, Colorado
© 2004 - 2023, Библиотека Родина - Стара Загора