Поредният спечелен проект на Центъра за доброволци към Библиотека Родина - Стара Загора насърчава четенето и доброволчеството!

Деца в предучилищна, начална училищна възраст и деца със затруднения в четенето ще четат на животните от Спасителния център за диви животни и в Старозагорския зоопарк. Това предвижда проект на Центъра за доброволци към библиотека „Родина“ – Стара Загора, който спечели финансиране от Младежка банка – Стара Загора. Негов инициатор и основен двигател е доброволката на библиотека "Родина" Веселина Корцанова. В изпълнението му ще се включат екип от доброволци към библиотеката, ученици, учители, представители на Детски център „Малкият принц“, Детски център „Аз, детето“ , Спасителен център за диви животни и Зоопарк – Стара Загора.

В рамките на шест месеца ще бъдат организирани по няколко групови посещения месечно при животните. Децата могат да бъдат придружени от родител или да бъдат организирана група с възпитател. Групата за посещение ще е от максимум 10-12 деца, като е добре една група да има няколко посещения за по-добър терапевтичен ефект.

Младежите доброволци ще съдействат при организиране на групите, посрещането им на сборния пункт и съпровождането им до Спасителния център за диви животни, кратко представяне на центъра и обитателите му, раздаване на книжки от библиотеката за четене, подбрани съобразно възрастта и възможностите на всяко дете.

Основната цел на проекта е развитие у младежите на доброволческа нагласа и навици за полагане на обществено-полезна дейност, както и приобщаване на подрастващите към опазване и развитие на културните ценности на града и региона и възвръщане на интереса към библиотеките, чрез превръщането им в просветни и информационни центрове, привлекателни и оживени градски средища за подобряване на културната среда, отговорни за съхраняването, опазването и популяризирането на книжовното културно наследство.

2 copy copy

Електронна библиотека

Община Стара Загора Българска библиотечно-информационна асоциация РС-ТМ Обществен дарителски фонд Стара Загора Посолство на САЩ в България Bemis Public Library, Colorado
© 2004 - 2023, Библиотека Родина - Стара Загора