a2

Ценно дарение от правна литература получи библиотека „Родина“ – Стара Загора от Висшия адвокатски съвет в България. Подбраните 19 заглавия щеa1 допълнят фонда на библиотеката от правна литература и ще бъдат достъпни на всички, които търсят актуална специализирана информация. Сред дарените книги са “Съдии, казусът ви принадлежи. Съдебни пледоарии“ на Хари Хараламбиев, “Колизии между българското законодателство и ЕКПЧ” на Михаил Екимджиев и Снежана Стефанова, „Учредителите. Участниците в Народното събрание в Търново 10.II.-16.IV. 1869 : Енциклопедичен справочник“ от проф. Милко Палангурски. На разположение на читателите са и „Наръчник по европейско право относно убежището, границите и имиграцията“, “Практическо ръководство върху критериите за допустимост на жалбите до Европейския съд по правата на човека”, “Юбилейно издание на Висшия адвокатски съвет в 2 тома” и др. Библиотека „Родина“ и филиалите ѝ разполагат и с новата книга на старозагорския художник Светлин Стоев „Будни сънища“, екземпляри от която ни бяха дарени от общинския съветник Ангел Филипов в Нощта на изкуствата ‘2016.

Списък на книги, дарени от Висшия адвокатски съвет на Библиотека "Родина" - Централна библиотека,Стара Загора

1. 800 [осемстотин] години Магна Харта и голямата й дъщеря американската конституция
2. Антонова, Веселина. Илия Цанов: Из записките ми.
3. Балканджиева, Благовеста. Адвокатски преглед: Библиография 1921-1948, 1999-2008
4. Бейли, Франсис. Съдебният адвокат
5. Бончовски, П. Свободно движение на решения (Република България и Европейския съюз)
6. Брайков, В. Договорът за продажба - спътник на цивилизацията
7. Владикин, JI. Данък върху добавената стойност и акциз при вътреобщностната търговия в Европейския съюз
8. Добчев, Петко, Благовеста Балканджиева. Юбилеен алманах Висш адвокатски съвет: 1925-2010
9. Екимджиев, M., С. Стефанова. Колизии между българското законодателство и ЕКПЧ
10. Ю.Иванова, Р. Коментар на новия Граждански процесуален кодекс
11. Лекарската (медицинската) грешка: Материали от семинара, организиран съвместно от Международния съюз на адвокатите (UIA), Висшия адвокатски съвет (ВАдС) и Софийския адвокатски съвет (САС), 27-28.VI.2914 г. София
12. Манолова, М. Създаване на Търновската конституция
13. Наръчник по европейско право относно убежището, границите и имиграцията
14. М.Палангурски, М. Учредителите. Участниците в Учредителното Народно събрание в Търново 10.11-16.IV.1879: Енциклопедичен справочник
15. Правата и задълженията на адвоката в практиката на ЕСПЧ
16. Практическо  ръководство върху критериите за допустимост на жалбите до Европейския съд по правата на човека
17. Розов, Филко. Адвокатската защита по граждански дела
18.  Хараламбиев. Хари. Съдии, казусът ви принадлежи: Съдебни пледоарии
19.  Юбилейно издание на Висшия адвокатски съвет в два тома: т. 1 Закон за адвокатите от 22 ноември 1888 г.; т. 2 Българската адвокатура, нормативна уредба

Електронна библиотека

Община Стара Загора Българска библиотечно-информационна асоциация РС-ТМ Обществен дарителски фонд Стара Загора Посолство на САЩ в България Bemis Public Library, Colorado
© 2004 - 2023, Библиотека Родина - Стара Загора