Издания на библиотека "Родина"

 


Българската възрожденска книга в библиотеките на Стара Загора
Своден каталог
Съставители, предговор: Доля-Нана Чикакчиева, Слава Драганова
Бележки: Доля-Нана Чикакчиева
Стара Загора, 2005
ISBN 954-91768-1-9

Изданието представя възрожденските книги, съхранени във фондовете на библиотека "Родина", библиотека "Захарий Княжески", Регионален исторически музей и библиотеката на Старозагорската митрополия и е посветено на 145-годишнината на библиотека "Родина".

Електронен вариант: www.rodina-bg.org/bvk

 

Периодичен печат. Стара Загора 1882 – 1944
Своден библиографски указател
Съставители, предговор: Мима Атанасова, Слава Драганова
Стара Загора, 2010
ISBN 978-954-91768-2-7

Библиографията представя книжовно-документалното богатство от списания, вестници и гранични (продължаващи) издания, издавани или печатани в Стара Загора, и показва какво от тях и в каква пълнота е съхранено в местните библиотеки и музеи, в националния депозиториум НБ "Св. св. Кирил и Методий" и в НБ "Иван Вазов" в Пловдив.
Книгата е посветена на 150-годишнината на библиотека "Родина".

Електронен вариант: www.rodina-bg.org/spp

 

Подслушано в класната стаяkorica
автор: Иванка Цонева Кирилова
Стара Загора, 2016
ISBN 978-954-91768-5-8

Електронен вариант: www.rodina-bg.org/pks

 

 

 

 


Издания на Регионален исторически музей – Стара Загора


Известия на Старозагорския исторически музей
Т. 4. Личността в историята
Научен ръководител: проф. д-р Георги Бакалов
Редакционна колегия: доц. д-р Светла Димитрова, доц. д-р Евгения И. Иванова, гл.ас. Петър Калчев, д-р Стойка Кайракова, Ваня Донева
Стара Загора, 2011
ISSN 1314-4510

Сборник с доклади и съобщения от Националната научна конференция, посветена на 200 г. от рождението на Александър Екзарх, Захарий Княжески и Атанас Иванов. Коференцията е проведена на 22 – 23 април 2010 г.

Книгата се разпространява само в електронен вариант / PDF (17 MB)

У

Електронна библиотека

Община Стара Загора Българска библиотечно-информационна асоциация РС-ТМ Обществен дарителски фонд Стара Загора Посолство на САЩ в България Bemis Public Library, Colorado
© 2004 - 2023, Библиотека Родина - Стара Загора