Биография

- 1 -

В  Г  48


   Библиографска справка  : Никола Йонков Вапцаров . // Гимназист, N 12, 24 - 30 март 1998, с. 6


   (продължава от брой 6)


Сист. No: 11907

- 2 -

В  Г  48


   Библиографска справка  : Никола Йонков Вапцаров . // Гимназист, N 6, 10 - 16 февр. 1998, с. 7


   (следва)


Сист. No: 11908

Общи теми

- 3 -

В  Г-48


Асенова, Теодора .   Никола Вапцаров  : Образът на света - лирическо преживяване на поетичния аз : 11 клас. По старата учебна програма  / Теодора Асенова . // Гимназист, N 13, 2-8 апр. 2002, с. 5 - 6


Сист. No: 40958

- 4 -

Сп  Б-92


Атанасов, Владимир .   Лириката на Никола Вапцаров - нормативна поетика и религиозни нагласи  / Владимир Атанасов . // Български език и литература, 2000, N 1, с. 16-32


Сист. No: 27313

- 5 -

В  Г-48


Бангачев, Атанас .   Деперсонализация на личността в поезията на Никола Вапцаров  / Атанас Бангачев . // Гимназист, N 10, 11 - 17 март 1997, с. 7


Сист. No: 4940

- 6 -

В  Г-48


Бояджиева, Ирина .   Никола Вапцаров - човекът на новото време  / Ирина Бояджиева . // Гимназист, N 12, 23-29 март 1999, с. 6


Сист. No: 20507

- 7 -

Ч1/886.7(076)/Л  69


Бъчварова, Мира .   Човекът и неговите истини в поезията на Никола Вапцаров  / Мира Бъчварова . // Литературни анализи : За вас, зрелостници и кандидат-студенти  / Ред. Мая Славова  . - София, 1997, с. 268 - 273


Сист. No: 11140

- 8 -

Ч1/886.7.09(075.4)/В  24


Василев, Сава .   Утопиите - уранични пътешествия и социални пожелавания в творчеството на Никола Вапцаров  / Сава Василев . // Василев,  Сава и др. Ново ръководство за ученика по литература - 12. клас  / Сава Василев, Димитър Кръстев  . - В. Търново, 2002, с. 222-230


Сист. No: 44314

- 9 -

В  Г  48


Василева, Красимира .   Никола Вапцаров - "Песни за една страна"  / Красимира Василева . // Гимназист, XV, N 15, 15 - 21 апр. 2008, с. 7


Сист. No: 13396

- 10 -

В  Г  48


Василева, Красимира .   Вапцаровата романтика и вяра  : 12 клас  / Красимира Василева . // Гимназист, XV, N 16, 22 - 28 апр. 2008, с. 6 - 7


Сист. No: 13566

- 11 -

Сп  Р-74


Виденов, Валентин .   Вапцаровата концепция за човека  / Валентин Виденов . // Родна реч, 2004, N 1, с.25-27


Сист. No: 2237

- 12 -

Ч1/886.7.09/З  92


   Вярата и хуманизмът в поезията на Вапцаров . // Зрелостният изпит по български език и литература : Теми от предишни сесии. Насочващи разработки  . - Ст. Загора, б. г., б. г., с. 38-43


Сист. No: 43631

- 13 -

Сп  Р-74


Горанов, Румен .   Метасемиотичните картини в поезията на Вапцаров  / Румен Горанов . // Родна реч, 1997, N 3, с. 38-41


Сист. No: 5629

- 14 -

В  Г-48


Григорова, Станислава .   Вапцаров - за необходимата вяра  / Станислава Григорова . // Гимназист, N 6, 11-17 февр. 1997, с. 7


Сист. No: 4546

- 15 -

Ч1/886.7.09(075.4)/П  47


Делов, Георги .   Светът на реалностите и художественото пространство на Вапцаровата лирика  / Георги Делов . // Петрова,  Таня Николаева и др. Матурата по български език и литература : Уч. помагало за самостоятелна подготовка  / Таня Петрова, Георги Делов  . - София, 2002, с. 333-354


Сист. No: 46471

- 16 -

В  Р-61


Димитрова, Даря .   Никола Вапцаров - "Пролет"  : 5 клас  / Даря Димитрова . // РИКИ - кандидатгимназист, N 19, 15-21 май 2001, с. 4


Сист. No: 35697

- 17 -

Ч1/886.7.09(075.4)/Д  59


Димитрова, Елка .   Функции на клишето в поетичния език на Вапцаров  / Елка Димитрова . // Димитрова,  Елка . Нови анализи на литературни творби : За обучението в 12. клас  / Елка Димитрова  . - София, 2002, с. 130-133


Сист. No: 44386

- 18 -

Ч1/886.7.09(075.4)/Д  59


Димитрова, Елка .   Утопията на Вапцаров  / Елка Димитрова . // Димитрова,  Елка . Нови анализи на литературни творби : За обучението в 12. клас  / Елка Димитрова  . - София, 2002, с. 133-136


Сист. No: 44387

- 19 -

Ч1/886.7.09(075.4)/Д  59


Димитрова, Елка .   Войнстващият и лиричният човек в поезията на Вапцаров  / Елка Димитрова . // Димитрова,  Елка . Нови анализи на литературни творби : За обучението в 12. клас  / Елка Димитрова  . - София, 2002, с. 136-140


Сист. No: 44388

- 20 -

В  Г-48


Димова, Веселина .   Човекът срещу монолитността на идеологемата в поезията на Вапцаров  : Никола Вапцаров  / Веселина Димова . // Гимназист, N 13, 1-7 април 2003, с. 7, 10


Сист. No: 45586

- 21 -

В  Г-48


Димова, Веселина .   Човекът и историята в поезията на Никола Вапцаров  : 12 клас  / Веселина Димова . // Гимназист, XII, N 15, 12-18 апр. 2005, с. 7,10


Сист. No: 51185

- 22 -

В  Г  48


Димова, Веселина .   Поезията на Вапцаров - прочит през призмата на междутекстовостта : Вапцаров  : 12 клас  / Веселина Димова . // Гимназист, XIV, N 15, 10-16 апрл. 2007, с. 6


Сист. No: 61443

- 23 -

В  Г-48


Иванова, Екатерина .   Лебедовата песен на поета Никола Й. Вапцаров  / Екатерина Иванова . // Гимназист, N 11, 16-22 март 1999, с. 6


Сист. No: 20342

- 24 -

Ч1/886.7.09/Л  69


   Измеренията на човешката екзистенция в поезията на Никола Вапцаров . // Литературни коментари, анализи, разработки : За кандидат-студенти, зрелостници и ученици : [В 2 ч.]  : Ч. 2. Елин Пелин - Димитър Талев  / Лили Николова и др.; Под ред. на Лили Николова  . - София, 2000, с. 224-238


   Други авт. : Вл. Владимирова, З. Стоянова, Ст. Пламенова.


Сист. No: 40202

- 25 -

Сп  Л  69


Илиева, Нели .   Изпитанията на хуманитарните ценности в художествения свят на Никола Вапцаров  : 12 клас  / Нели Илиева . // Литерайко, 2006, N 4, с. 33-36


Сист. No: 56072

- 26 -

В  Г-48


Каменов, Йордан .   Никола Вапцаров - опит за кратка духовна биография  / Йордан Каменов . // Гимназист, N 3, 21 -27 ян. 1997, с. 6


   11 клас


Сист. No: 4187

- 27 -

В  Г-48


Кацарска, Красимира .   Връзката на любовта с живота и смъртта в триизмерното пространство на Вапцаровата поезия  : Никола Вапцаров  / Красимира Кацарска . // Гимназист, N 7, 18-24 февр. 1997, с. 6-7


Сист. No: 4563

- 28 -

В  Г-48


Кацарска, Красимира .   Връзката на любовта с живота и смъртта в триизмерното пространство на Вапцаровата поезия  : Никола Вапцаров  / Красимира Кацарска . // Гимназист, N 8, 25 февр. - 3 март 1997, с. 5


   11 клас (продължава от брой 7)


Сист. No: 4671

- 29 -

В  Г-48


Кацарска, Красимира .   Никола Вапцаров - поет и общество  : 11 клас  / Красимира Кацарска . // Гимназист, N 10, 13-19 март 2001, с. 6 - 7; N 11, с. 6 - 7


Сист. No: 34614

- 30 -

В  Р-61


Кенарова, Катя .   "Знам ще дойдеш."  : Есе върху творчеството на Н. Вапцаров  / Катя Кенарова . // РИКИ - кандидатгимназист, N 23, 8-14 юни 1999, с. 4


Сист. No: 21697

- 31 -

В  В-35


Кирева, Нора .   Човекът на Вапцаров пред историята  : Никола Вапцаров  / Нора Кирева . // Веди, N 23, 20  юни  2003, с. 19-21


Сист. No: 46669

- 32 -

Ч1/886.7.09/Ц  16


Кирова, милена .   Ние - идентификацията в поезията на Никола Вапцаров  / Милена Кирова . // Цанева,  Милена и др. Съвременни прочити на класиката : Нови изследвания върху българската литература  / Милена Цанева, Милена Кирова  . - София, 1998, с. 265


Сист. No: 15844

- 33 -

В  Г-48


Колева, Яна .   Вапцаровата вяра в човека и новото време  : Никола Вапцаров : 11 клас  / Яна Колева . // Гимназист, N 12, 27  март  2001, с. 7; N 13, с. 6


Сист. No: 34765

- 34 -

В  Г  48


Коновски, Георги .   Идеал, бъдеще и вяра в поезията на Вапцаров  : Фрагментарни размисли  / Георги Коновски . // Гимназист, N 7, 17 - 23 февр.1998, с. 7


   11 клас


Сист. No: 10432

- 35 -

В  Г  48


Коновски, Георги .   Идеал, бъдеще и вяра в поезията на Вапцаров  / Георги Коновски . // Гимназист, N 8, 24 февр.-2 март 1998, с. 5


   (продължава от бр. 7) 11 клас


Сист. No: 10839

- 36 -

Ч1/886.7.09/М  22


Малинов, Ангел .   Поетическият диалог за света и човека в творчеството на Никола Вапцаров  / Ангел Малинов . // Малинов,  Ангел . От Ботев до Талев : Теми и разработки по литература за ученици и кандидат-студенти  / Ангел Малинов  . - София, 1998, с. 162 - 173


Сист. No: 15769

- 37 -

Ч1/886.7.09/М  22


Малинова, Севдалина .   Никола Вапцаров  : Творчество  / Севдалина Малинова . // Малинова,  Севдалина . Писатели. Теми. Анализи : Проблемно-тематични разработки и общи анализи на творчеството на бълг. литературни класици, изучавани в гимназиалния курс  / Севдалина Малинова; Ред. Мирослава Бенковска  . - София, 2000, с. 193-203


Сист. No: 38548

- 38 -

Ч1/886.7.09/И  45


Маринов, Чавдар .   Поетически идеи за участта на човека в творчеството на Вапцаров  / Чавдар Маринов . // Изпитни теми по български език и литература за кандидат-студенти  . - София, 1995, с. 63-76


Сист. No: 3369

- 39 -

В  Г-48


Михайлова, Анна .   Общочовешките ценности в поезията на Никола Вапцаров  : 12 клас  / Анна Михайлова . // Гимназист, X, N 16, 22-26 април 2003, с. 6-7


Сист. No: 45844

- 40 -

В  Г  48


Михайлова, Димитрина .   Живот, борба и вяра - скрижали в поезията на Вапцаров  / Димитрина Михайлова . // Гимназист, N 8, 24 февр. - 2 март 1998, с. 6 - 7


   (следва) 11 клас


Сист. No: 10840

- 41 -

В  Г  48


Михайлова, Димитрина .   Живот, борба и вяра - скрижали в поезията на Вапцаров  / Димитрина Михайлова . // Гимназист, N 9, 3 - 9 март 1998, с. 6-7


   (продължение от брой 8) 11 клас


Сист. No: 11023

- 42 -

В  Г  48


Михайлова, Димитрина .   Живот, борба и вяра - скрижали в поезията на Вапцаров  / Димитрина Михайлова . // Гимназист, N 10, 10 - 16 март 1998, с. 6 - 7


   (продължение от брой 9) 11 клас


Сист. No: 11363

- 43 -

В  Р-61


Младенова, Фани .   Любовта, възпята от Христо Ботев и Никола Вапцаров  : 8 клас  / Фани Младенова . // РИКИ - кандидатгимназист, XIII, N 11, 15-21 март 2005, с. 10-11


Сист. No: 50773

- 44 -

В  Г  48


Николаев, Петко .   Никола Йонков Вапцаров  : Обобщено за матурата  / Петко Николаев . // Гимназист, N 11, 17 - 23 март 1998, с. 6 - 7


   11 клас


Сист. No: 11545

- 45 -

В  Г  48


Николаев, Петко .   Никола Йонков Вапцаров  : Обобщено за матурата  / Петко Николаев . // Гимназист, N 12, 24 - 30 март 1998, с. 6


   11 клас


Сист. No: 11904

- 46 -

В  Г-48


Николаев, Петко .   Представата за вярата в лириката на Никола Йонков Вапцаров  / Петко Николаев . // Гимназист, N 13, 30 март-5 апр.1999, с. 6


Сист. No: 20649

- 47 -

В  Г-48


Николаев, Петко .   Представата за вярата в лириката на Никола Йонков Вапцаров  / Петко Николаев . // Гимназист, N 14, 6-12 апр. 1999, с. 6


Сист. No: 20788

- 48 -

В  Г-48


Николова, Милена .   Никола Вапцаров - мечта и реалност  : В поетичния диспут с живота  / Милена Николова . // Гимназист, N 10, 12  март  2002, с. 5-6


Сист. No: 40604

- 49 -

В  Г-48


Николова, Милена .   Никола Вапцаров - "Романтиката е сега в моторите"  : 11 клас. По старата учебна програма  / Милена Николова . // Гимназист, N 11, 19-25 март 2002, с. 5; N 12, с. 5-6


Сист. No: 40751

- 50 -

Ч1/886.7.09/К  90


Ничев, Боян .   Вапцаров или нашият поетичен диалог със света  / Боян Ничев . // Критически текстове за Гео Милев, Христо Смирненски, Никола Вапцаров, Димитър Димов и Димитър Талев : В помощ на зрелостниците и кандидатстудентите  / Състав. Димитър Михайлов  . - В. Търново, 1997, 1999, с. 83-98


Сист. No: 8020

- 51 -

В  Г-48


Пантелеева, Нина .   Понятието живот в поезията на Вапцаров  : Никола Вапцаров  / Нина Пантелеева . // Гимназист, N 15, 11  апр. 2000, с. 6-7


Сист. No: 28155

- 52 -

В  Г-48


Пантелеева, Нина .   Проблемът за смъртта в поезията на Вапцаров  : Никола Вапцаров  / Нина Пантелеева . // Гимназист, N 16, 18-24 апр. 2000, с. 6


Сист. No: 28398

- 53 -

Сп  Р-74


Попов, Людмил .   Вапцаров - поетът проповедник  : Никола Вапцаров  / Людмил Попов . // Родна реч, 2001, N 2, с. 30-32


Сист. No: 34566

- 54 -

В  Г  48


Първанова, Анастасия .   Идеал и саможертва в поезията на Никола Вапцаров  / Анастасия Първанова . // Гимназист, N 10, 9 - 15 март 1999, с. 6 - 7


Сист. No: 20107

- 55 -

Ч1/886.7.09/Л  69


   Родината и човекът в поезията на Вапцаров . // Литературни коментари, анализи, разработки : За кандидат-студенти, зрелостници и ученици : [В 2 ч.]  : Ч. 2. Елин Пелин - Димитър Талев  / Лили Николова и др.; Под ред. на Лили Николова  . - София, 2000, с. 204-224


   Други авт. : Вл. Владимирова, З. Стоянова, Ст. Пламенова.


Сист. No: 40201

- 56 -

Ч1/886.7.09(07)/С  37


Симеонов, Иван .   Романтиката и вярата в поезията на Никола Вапцаров  / Иван Симеонов . // Симеонов,  Иван . Интерпретации на литературни теми  / Иван Симеонов  . - Пловдив, 2003, с. 209-217


Сист. No: 43586

- 57 -

Ч1/886.7.09(07)/С  37


Симеонов, Иван .   Идеята за човека в поезията на Никола Вапцаров  / Иван Симеонов . // Симеонов,  Иван . Интерпретации на литературни теми : Помагало за ученици, кандидат-студенти и студенти  / Иван Симеонов  . - Пловдив, 2003, с. 217-226


Сист. No: 44182

- 58 -

Ч1/886.7(076)/Т  47


Станишева, Ася Веселинова .   "За него - живота - направил бих всичко"  : [Никола Вапцаров]  / Ася Веселинова Станишева . // Темите, с които влязохме в университета  (В. Търново), 1997, с. 59-63


Сист. No: 8063

- 59 -

Ч1/886.7.09(07)/Т  72


Тонева, Веселина .   Вапцаровият лирически герой в диалог с времето  / Веселина Тонева . // Тонева,  Веселина и др. Теми по литература 12. клас  / Веселина Тонева, Веселина Симеонова, Росица Стефанова  (София), 2003, с. 162-170


Сист. No: 45532

- 60 -

Сп  Б-92


Трифонова, Цвета .   За урбанистичните фобии в поезията на Никола Вапцаров  / Цвета Трифонова . // Български език и литература, XLVII, 2004, N 5, с. 23-33


Сист. No: 49678

- 61 -

В  Г-48


Цветанова, Радостина .   Темата за живота и смъртта в творчеството на Никола Вапцаров  : За вас кандидат-студенти  / Радостина Цветанова . // Гимназист, N 23, 12-18 юни 2001, с. 6-7


Сист. No: 36157

- 62 -

В  Г-48


Цолова, Диана .   Духовният образ на лирическия герой в поезията на Вапцаров  / Диана Цолова . // Гимназист, N 5, 4-10 февр. 1997, с. 6-7


Сист. No: 4343

- 63 -

Ч1/886.7.09/О  88


Чолаков, Здравко .   Никола Вапцаров и "испанската тема" в българската литература  / Здравко Чолаков . // От извора : Литературни проблеми и анализи в помощ на кандидат-студента  / Състав. и ред. Стефан Елевтеров  . - София, 1996, с. 168 - 170


Сист. No: 15823

- 64 -

Ч1/886.7.09/Ч  90


Чолаков, Здравко .   Никола Вапцаров и "испанската тема" в българската литература  / Здравко Чолаков . // Чолаков,  Здравко . Наблюдения - II : Есета, статии, литературни портрети  / Здравко Чолаков  . - София, 1997, с. 64-67


Сист. No: 36983

- 65 -

В  Б-92


Янева, Катя .   Вяра  : Литературна критика на Вапцарови произведения  / Катя Янева . // Бьлгарски писател, N 1, 11  ян. 2000, с. 6


Сист. No: 26488

Анализ на отделни произведения

- 66 -

В  Р  61


Константинова, Елка .   Предсмъртните стихове на Никола Вапцаров  : 8 клас  / Елка Константинова . // РИКИ - кандидатгимназист, XVI, N 14, 8 - 14 апр. 2008, с. 11


Сист. No: 13199

Пролет / Пълен текст

- 67 -

Ч1/886.7.09/К  90


Василев, Сава .   "Пролет" или "за" и "против" утопията на очакването  : [Никола Вапцаров]  / Сава Василев . // Критически текстове за Гео Милев, Христо Смирненски, Никола Вапцаров  : Ч. 4. / Състав. Димитър Михайлов  (В. Търново), 1997, 1999, с. 107-115


Сист. No: 8024

- 68 -

В  Р  61


Георгиева, Стоймира .   Химн на обновлението в живота на човека  : Никола Вапцаров - "Пролет" : 5 клас  / Стоймира Георгиева . // РИКИ - кандидатгимназист, XIV, N 21, 23 - 29 май 2006, с. 5


Сист. No: 56856

- 69 -

В  Р-61


Йовчева, Таня .   Пролетта - химн на обновлението  : Никола Вапцаров - "Пролет"  / Таня Йовчева . // РИКИ - кандидатгимназист, XII, N 19, 11  май  2004, с. 4


Сист. No: 2770

- 70 -

Сп  Б-92


Йосифова, Рашка .   Езиковостилистичен анализ на Вапцаровото стихотворение "Пролет"  / Рашка Йосифова . // Български език и литература, 1999, N 4, с. 51 - 56


Сист. No: 23408

- 71 -

В  Г-48


Манчева, Катерина .   Мотивът за бъдещето  : Никола Вапцаров - "Пролет" ["Пролет моя, моя бяла пролет"] : 12 клас  / Катерина Манчева . // Гимназист, XII, N 16, 19-25 апр. 2005, с. 10


Сист. No: 51286

- 72 -

В  Г-48


Огнянова, Мариола .   Как е пресъздаден образът на пролетта в стихотворението "Пролет"  : Никола Вапцаров  / Мариола Огнянова . // Гимназист, N 7, 18-24 февр. 1997, с. 6


Сист. No: 4562

- 73 -

В  Р-61


Огнянова, Мариола .   Никола Вапцаров - "Пролет"  / Мариола Огнянова . // РИКИ - кандидатгимназист, N 20, 18 - 24 май 1999, с. 5


Сист. No: 22964

- 74 -

В  Р-61


Стоилов, С.   Какви са очакванията на лирическия герой в "Пролет" на Никола Вапцаров?  : Отговор на литературен въпрос  / С. Стоилов . // РИКИ - кандидатгимназист, N 23, 8 - 14 юни 1999, с. 5


   (продълж. от бр. 22)


Сист. No: 21699

- 75 -

В  Р-61


Стоилова, С.   Какви са очакванията на лирическия герой в "Пролет" на Никола Вапцаров?  : Отговор на литературен въпрос  / С. Стоилова . // РИКИ - кандидатгимназист, N 22, 1 - 7 юни 1999, с. 7


Сист. No: 21434

Песен за човека / Пълен текст

- 76 -

В  Р-61


Бойкова, Лидия .   Никола Вапцаров - "Песен за човека"  : "Човекът на новото време" : 8 клас  / Лидия Бойкова . // РИКИ - кандидатгимназист, N 9, 05  март  2002, с. 7, 10


Сист. No: 40552

- 77 -

Ч1/886.7.09(075.4)/Л  69


Василев, Сава .   Никола Вапцаров  : "Песен за човека"  / Сава Василев . // Литературни анализи : В помощ на учениците от 8. клас  : 9. доп. прераб. изд. / Иван Радев и др. - В. Търново, 2002, с. 129-140


Сист. No: 45028

- 78 -

Ч1/886.7.09(075.4)/Г  97


Гърдев, Георги .   Никола Вапцаров  : "Песен за човека"  / Георги Гърдев . // Гърдев,  Георги и др. Ново ръководство за ученика по литература - 8. клас  / Георги Гърдев, Даниела Минчева, Стефан Гърдев  . - В. Търново, 2001, с. 142-159


Сист. No: 40701

- 79 -

В  Р-61


Димитрова, Анета .   Поема за вярата в човешкото у човека  : Никола Вапцаров - "Песен за човека"  / Анета Димитрова . // РИКИ - кандидатгимназист, XIII, N 10, 8-14 март 2005, с. 10-11


Сист. No: 50677

- 80 -

В  Р  61


Иванова, Марта .   Вярата в доброто у човека  : Никола Вапцаров - "Песен за човека"  / Марта Иванова . // РИКИ - кандидатгимназист, XIV, N 10, 7-13 март 2006, с. 12


Сист. No: 55448

- 81 -

В  Р-61


Йорданова, Калина .   Поема за прераждането и възкръсването на човешкото  : Никола Вапцаров - "Песен за човека" : 8 клас  / Калина Йорданова . // РИКИ - кандидатгимназист, XII, N 6, 10-16 февр.2004, с.10


Сист. No: 1845

- 82 -

В  Р-61


Йосифова, Мария .   Какво представлява човекът?  : Есе : Никола Вапцаров - "Песен за човека"  / Мария Йосифова . // РИКИ - кандидатгимназист, XIII, N 10, 8-14 март 2005, с. 10


Сист. No: 50676

- 83 -

В  Р  61


Константинова, Елка .   Песента - вяра, идеал и смисъл на живота  : Никола Вапцаров - "Песен за човека"  / Елка Константинова . // РИКИ - кандидатгимназист, XVI, N 13, 1 - 7 април 2008, с. 10


Сист. No: 13024

- 84 -

В  Р-61


Константинова, Елка .   Вапцаровите "песни за човека"  : 8 клас  / Елка Константинова . // РИКИ - кандидатгимназист, XI, N 6, 11-17 февр. 2003, с. 7, 10


Сист. No: 44676

- 85 -

В  Р-61


Кръстева, Емилия .   Никола Вапцаров - "Песен за човека"  : Урок по хуманизъм  / Емилия Кръстева . // РИКИ - кандидатгимназист, N 7, 20  февр. 2001, с. 10, 11


Сист. No: 34283

- 86 -

В  Р  61


Пантелеева, Нина .   Животът, смъртта и бъдещето  : Никола Вапцаров - "Песен за човека"  / Нина Пантелеева . // РИКИ - кандидатгимназист, XVI, N 11, 18 - 24 март 2008, с. 11; № 12, с. 11


Сист. No: 12354

- 87 -

В  Р-61


Пантелеева, Нина .   Никола Вапцаров - "Песен за човека"  : Животът, смъртта и бъдещето  / Нина Пантелеева . // РИКИ - кандидатгимназист, N 7, 19  февр. 2002, с. 10; N 8, с. 10


Сист. No: 40281

- 88 -

Ч1/82.08(07)/П  30


Пашова, Мария .   "Песен за човека"- спор за човешката същност  : Никола Вапцаров  / Мария Пашова . // Пашова,  Мария . Литературноинтерпретативно съчинение : Помагало по литература за 8. клас  / Мария Пашова  (Пловдив), 2001, 2004, с. 92-98


Сист. No: 52473

- 89 -

Ч1/82.08(07)/П  30


Пашова, Мария .   Ролята на съпоставянето в "Песен за човека"  : Никола Вапцаров  / Мария Пашова . // Пашова,  Мария . Литературноинтерпретативно съчинение : Помагало по литература за 8. клас  / Мария Пашова  (Пловдив), 2001, 2004, с. 99-104


Сист. No: 52474

- 90 -

В  Р-61


Петрова, Деница .   Никола Вапцаров - "Песен за човека"  : Диалогът - художествено средство на поетичния спор  / Деница Петрова . // РИКИ - кандидатгимназист, N 9, 06  март  2001, с. 10


Сист. No: 34550

- 91 -

В  Р-61


Петрова, Росица .   Диалогът - художествено средство на поетичния спор  : Никола Вапцаров - "Песен за човека" : 8 клас  / Росица Петрова . // РИКИ - кандидатгимназист, N 8, 27  февр. 2001, с. 10; N 9, с. 10; N 10, с. 10


Сист. No: 34417

- 92 -

Ч1/82.08(07)/Р  12


Радев, Радослав и др.   Престъплението и наказанието  : Литературноинтерпретативно съчинение за изпитанията пред човешката нравственост в стихотворението "Песен за човека" от Никола Вапцаров  / Радослав Радев, Койка Попова, Станимир Цветков . // Радев,  Радослав и др. Осмокласниците пишат : Литературноинтерпретативно съчинение: Примерни разработки върху художествени текстове по литература, изучавани в 8. клас  / Радослав Радев, Койка Попова, Станимир Цветков  . - София, 2002, с. 88-93


Сист. No: 40850

- 93 -

Сп  Р  74


Симеонов, Иван .   Нравственото прераждане на грешника  : "Песен за човека" - Никола Вапцаров  / Иван Симеонов . // Родна реч, 1998, N 6, с. 6 - 8


Сист. No: 16240

- 94 -

Сп  Б  92


Станчева, Камелия .   За един възможен прочит на стихотворението "Песен за човека" на Вапцаров  : 8 клас  / Камелия Станчева . // Български език и литература, 2007, N 4, с. 18 - 26


Сист. No: 63133

- 95 -

Ч1/886.7.09(07)/С  75


Стефанова, Росица .   Участта на Вапцаровия човек в стихотворението "Песен за човека"  / Росица Стефанова . // Стефанова,  Росица Ботушева . Теми по литература 8. клас  / Росица Стефанова  . - София, 2003, с. 117 - 123


Сист. No: 11383

- 96 -

Ч1/886.7.09(07)/С  75


Стефанова, Росица .   "Песен за човека" - песен за живота  : Вапцаров  / Росица Стефанова . // Стефанова,  Росица Ботушева . Теми по литература 8. клас  / Росица Стефанова  . - София, 2003, с. 123 - 129


Сист. No: 11384

- 97 -

Ч1/886.7.09(07)/С  75


Стефанова, Росица .   Силата на Вапцаровите внушения в стихотворението "Песен за човека"  / Росица Стефанова . // Стефанова,  Росица Ботушева . Теми по литература 8. клас  / Росица Стефанова  . - София, 2003, с. 129 - 135


Сист. No: 11385

- 98 -

В  Р-61


Стойнева, София .   "Една пътека води към зората - пътеката на мрака"  : Никола Вапцаров - "Песен за човека"  / София Стойнева . // РИКИ - кандидатгимназист, XII, N 8, 24 февр. - 1 март 2004, с. 10


Сист. No: 2023

- 99 -

В  Р-61


Стойнева, София .   Изпитанията пред човешката нравственост  : Никола Вапцаров - "Песен за човека" : 8 клас  / София Стойнева . // РИКИ - кандидатгимназист, XIII, N 8, 22-28 февр. 2005, с. 10


Сист. No: 50553

- 100 -

Ч1/886.7(076)/Л  69


Стоянов, Валентин .   "Но във затвора попаднал на хора."  : Никола Вапцаров - "Песен за човека"  / Валентин Стоянов . // Литературни анализи : За вас, зрелостници и кандидат-студенти  / Ред. Мая Славова  . - София, 1997, с. 264 - 267


Сист. No: 11138

- 101 -

В  Р-61


Тодорова, Деси .   Поема за вярата в човешкото у човека  : Никола Вапцаров - "Песен за човека"  / Деси Тодорова . // РИКИ - кандидатгимназист, XII, N 7, 17-23 февр.2004, с.10


Сист. No: 1951

- 102 -

Сп  Б-92


Тодорова, Калина .   Гледните точки във Вапцаровата "Песен за човека"  : Никола Вапцаров  / Калина Тодорова . // Български език и литература, 2001, N 2-3, с. 56-59


Сист. No: 36838

- 103 -

Ч1/372.882/Т  76


Тотев, Пламен .   Вярата и съмнението в човешката същност в стихотворението "Песен за човека"  : Никола Вапцаров  / Пламен Тотев, Светослав Минчев . // Тотев,  Пламен Стефанов и др. Теми по литература за 8. клас : Интерпретативно съчинение  / Пламен Тотев, Светослав Минчев  . - [София], 2005, с. 71-77


Сист. No: 60189

- 104 -

Ч1/886.7.09(07)/С  75


Трифонова, Нина .   Участта на човека според "Песен за човека" на Н. Вапцеров  / Нина Трифонова . // Стефанова,  Росица Ботушева . Теми по литература 8. клас  / Росица Стефанова  . - София, 2003, с. 237 - 240


Сист. No: 11656

- 105 -

В  С-91


Христова, Наталия .   "Песен за човека" - песен за мярата в човешкото у човека  : Никола Вапцаров - Моторни песни  / Наталия Христова . // Супер Рик, N 10, 19  март  2001, с. 6-7, 12


Сист. No: 34679

- 106 -

В  С-91


Цолова, Диана .   Общочовешки и философски смисъл на Вапцаровото поетично послание в "Песен за човека"  : Никола Вапцаров - "Песен за човека"  / Диана Цолова . // Супер Рик, N 12, 02  апр. 2001, с. 10


Сист. No: 34812

- 107 -

В  Р-61


Янакиева, Валентина .   Лирическият аз - участник в "спора" между човек и време  : Никола Вапцаров - "Песен за човека"  / Валентина Янакиева . // РИКИ - кандидатгимназист, XI, N 7, 18-24 февр.2003, с. 10 ; N 8, с. 10


Сист. No: 44765

Писмо / Пълен текст

- 108 -

Ч1/886.7.09/Г  82


Григоров, Илия .   Силата на живота и силата на саможертвата в стихотворението "Писмо" от Вапцаров  / Илия Григоров . // Григоров,  Илия . Литературни анализи 11. - 12. клас : Литературно-интерпретативно съчинение върху лирика  : Ч. 2. / Илия Григоров  . - Пловдив, 2003, с. 191-196


Сист. No: 48392

- 109 -

В  Г-48


Евтимова, Радина .   Животът - лиричен "адресат" на поетичните послания  : Никола Вапцаров - "Писмо" : 12 клас  / Радина Евтимова . // Гимназист, X, N 12, 25-31 март 2003, с. 7, 10


Сист. No: 45466

- 110 -

Сп  Б-92


Иванов, Славчо .   Две писма разговарят  : Никола Вапцаров - "Писмо"  / Славчо Иванов . // Български език и литература, XLVII, 2004, N 5, с. 34-37


Сист. No: 49680

- 111 -

В  В-35


Инева, Виолета .   Животът в пътуването от омразата към песента  : Никола Й. Вапцаров - "Писмо"  / Виолета Инева . // Веди, N 17, 09  май  2003, с.15-21


Сист. No: 45974

- 112 -

В  Г-48


Пантелеева, Нина .   Мотивът за смъртта и безсмъртието в стихотворението "Писмо"  : Никола Вапцаров - "Моторни песни"  / Нина Пантелеева . // Гимназист, XI, N 13, 30 март-5 апр. 2004, с. 7


Сист. No: 2444

Други стихотворения

- 113 -

В  Л-69


Бакърджиева, Мариана .   Човекът - вярата - животът в "Моторни песни" на Никола Вапцаров  : Естетически и поетически специфики на лириката на Вапцаров  / Мариана Бакърджиева .   (Матурата: как да успеем?) . // Литературен форум, N 32, 22-28 окт. 2002, с. 7-10


Сист. No: 43187

- 114 -

Ч1/886.7.09(075.4)/В  24


Василев, Сава .   Безмоторни песни  : "Борбата е безмилостно жестока" [Вапцаров]  / Сава Василев . // Василев,  Сава и др. Ново ръководство за ученика по литература - 12. клас  / Сава Василев, Димитър Кръстев  . - В. Търново, 2002, с. 241-256


Сист. No: 44316

- 115 -

В  Г  48


Василева, Красимира .   Драматизмът на новата епоха  : Никола Вапцаров - "Песни за родината"  / Красимира Василева . // Гимназист, XV, N 14, 8 - 14 апр. 2008, с. 7, 10


Сист. No: 13231

- 116 -

Сп  Б-92


Господинов, Георги .   Радио и поетика в стихотворението "Антени" на Никола Вапцаров  / Георги Господинов . // Български език и литература, XLVII, 2004, N 5, с. 45-58


Сист. No: 49681

- 117 -

Ч1/886.7.09/Г  82


Григоров, Илия .   Вярата като същност на живота във Вапцаровото стихотворение "Вяра"  / Илия Григоров . // Григоров,  Илия . Литературни анализи 11. - 12. клас : Литературно-интерпретативно съчинение върху лирика  : Ч. 2. / Илия Григоров  . - Пловдив, 2003, с. 176-181


Сист. No: 48389

- 118 -

Ч1/886.7.09/Г  82


Григоров, Илия .   Заводът като стожер на човешкото страдание в стихотворението "Завод" от Вапцаров  / Илия Григоров . // Григоров,  Илия . Литературни анализи 11. - 12. клас : Литературно-интерпретативно съчинение върху лирика  : Ч. 2. / Илия Григоров  . - Пловдив, 2003, с. 181-186


Сист. No: 48390

- 119 -

Ч1/886.7.09/Г  82


Григоров, Илия .   Историята като същност на човека в стихотворението "История" от Вапцаров  / Илия Григоров . // Григоров,  Илия . Литературни анализи 11. - 12. клас  : Ч. 2. / Илия Григоров  (Пловдив), 2003, с. 186-191


Сист. No: 48391

- 120 -

Ч1/886.7.09/Г  82


Григоров, Илия .   Живот и "кино" в стихотворението "Кино"  / Илия Григоров . // Григоров,  Илия . Литературни анализи 11. - 12. клас  : Ч. 2. / Илия Григоров  (Пловдив), 2003, с. 196-199


Сист. No: 48393

- 121 -

Сп  Б-92


Дакова, Бисера .   Природа и история в "История" на Никола Вапцаров  / Бисера Дакова . // Български език и литература, XLII, 2002, N 4, 5, с. 72-77


Сист. No: 43466

- 122 -

Ч1/886.7.09(075.4)/Д  59


Димитрова, Елка .   Човекът - вярата - животът в "Моторни песни"  : Естетически и поетически специфики на лириката на Вапцаров  / Елка Димитрова . // Димитрова,  Елка . Нови анализи на литературни творби : За обучението в 12. клас  / Елка Димитрова  . - София, 2002, с. 126-130


Сист. No: 44385

- 123 -

Сп  Д-23


Иванова, Екатерина .   Лебедовата песен на поета  : "Прощално" и "Предсмъртно" от Никола Вапцаров  / Екатерина Иванова . // Дарба, 1998, N 9 - 10, с. 7 - 10


Сист. No: 19727

- 124 -

Сп  П-57


Инджов, Никола .   Приписки към "Моторни песни"  : Никола Вапцаров  / Никола Инджов . // Пламък, 1999, N 7-8, с. 29-31


Сист. No: 25642

- 125 -

В  В-35


Инева, Виолета .   Съществуването в и чрез историята  : Н. Й. Вапцаров - "История"  / Виолета Инева . // Веди, N 11, 28  март  2003, с. 16-20


Сист. No: 45538

- 126 -

В  В-35


Инева, Виолета .   "Къде е тука нашата съдба? Къде е драмата?"  : Никола Вапцаров - "Кино"  / Виолета Инева . // Веди, N 13, 11  апр. 2003, с. 8-12


Сист. No: 45702

- 127 -

В  В-35


Инева, Виолета .   В борба за хляба на надеждата  : Никола Вапцаров - "Завод"  / Виолета Инева . // Веди, N 14, 18  апр. 2003, с. 8-12


Сист. No: 45820

- 128 -

В  Г-48


Кирева, Нора .   Човекът и действителността във Вапцаровите творби "Завод", "Двубой", "Песен за човека", "Не бойте се, деца", "Писмо"  / Нора Кирева . // Гимназист, N 6, 10-16 февр. 1998, с. 6 - 7


Сист. No: 10310

- 129 -

В  Р-61


Кръстева, Емилия .   Мотивът за историческата обреченост  : Никола Вапцаров - "История" : 12 клас  / Емилия Кръстева . // Гимназист, XI, N 15, 15-21 април 2003, с. 7


Сист. No: 45763

- 130 -

В  Г-48


Пантелеева, Нина .   Двойственият смисъл на понятието живот в стихотворенията "Завод" и "Вяра"  : Вапцаров - "Моторни песни"  / Нина Пантелеева . // Гимназист, XI, N 12, 23-29 март 2004, с. 7-10


Сист. No: 2335

- 131 -

В  Г-48


Пантелеева, Нина .   Епохите като лична съдба в стихотворението "История"  : Никола Вапцаров - "Моторни песни"  / Нина Пантелеева . // Гимназист, XI, N 14, 6-12 апр. 2004, 7,10


Сист. No: 2480

- 132 -

В  Г-48


Пантелеева, Нина .   Естетическо социалният смисъл на понятието драма в стихотворението  : Никола Вапцаров - "Кино"  / Нина Пантелеева . // Гимназист, XI, N 15, 13-19 апр. 2004, с. 7


Сист. No: 2537

- 133 -

Ч1/886.7(076)/С  82


Стойнева, Вера .   Вапцаровата "Вяра" - екзистенциален избор на човека  : Никола Вапцаров  / Вера Стойнева . // Стойнева,  Вера . Литературни теми за зрелостници и кандидат-студенти  / Вера Стойнева  . - София, 1996, с. 28 - 32


Сист. No: 13174

- 134 -

Сп  Б  92


Тенева, Теменуга .   "Прощално" - различното Вапцарово стихотворение  / Теменуга Тенева . // Български език и литература, XLVIII, 2007, N 4, с. 14 - 18


Сист. No: 63124

- 135 -

В  Г-48


Христова, Даниела .   Любовта към живота - вяра в човека  : Никола Вапцаров - "Вяра" : 12 клас  / Даниела Христова . // Гимназист, X, N 11, 18-24 март 2003, с. 6-7


Сист. No: 45320

- 136 -

В  Б-92


Янева, Катя .   "Спомен"  : 90 години от рождението на Никола Вапцаров  / Катя Янева . // Бьлгарски писател, N 39, 30 ноември 1999, с. 4


Сист. No: 25416


 Индекс по АВТОРИ

Асенова, Теодора 3 
Атанасов, Владимир 4 
Бакърджиева, Мариана 113 
Бангачев, Атанас 5 
Бойкова, Лидия 76 
Бояджиева, Ирина 6 
Бъчварова, Мира 7 
Василев, Сава 8 67 77 114 
Василева, Красимира 9 10 115 
Виденов, Валентин 11 
Георгиева, Стоймира 68 
Горанов, Румен 13 
Господинов, Георги 116 
Григоров, Илия 108 117 118 119 120 
Григорова, Станислава 14 
Гърдев, Георги 78 
Дакова, Бисера 121 
Делов, Георги 15 
Димитрова, Анета 79 
Димитрова, Даря 16 
Димитрова, Елка 17 18 19 122 
Димова, Веселина 20 21 22 
Евтимова, Радина 109 
Иванов, Славчо 110 
Иванова, Екатерина 23 123 
Иванова, Марта 80 
Илиева, Нели 25 
Инджов, Никола 124 
Инева, Виолета 111 125 126 127 
Йовчева, Таня 69 
Йорданова, Калина 81 
Йосифова, Мария 82 
Йосифова, Рашка 70 
Каменов, Йордан 26 
Кацарска, Красимира 27 28 29 
Кенарова, Катя 30 
Кирева, Нора 31 128 
Кирова, Милена 32 
Колева, Яна 33 
Коновски, Георги 34 35 
Константинова, Елка 66 83 84 
Кръстева, Емилия 85 129 
Малинов, Ангел 36 
Малинова, Севдалина 37 
Манчева, Катерина 71 
Маринов, Чавдар 38 
Минчев, Светослав 103 
Михайлова, Анна 39 
Михайлова, Димитрина 40 41 42 
Младенова, Фани 43 
Николаев, Петко 44 45 46 47 
Николова, Милена 48 49 
Ничев, Боян 50 
Огнянова, Мариола 72 73 
Пантелеева, Нина 51 52 86 87 112 130 131 132 
Пашова, Мария 88 89 
Петрова, Деница 90 
Петрова, Росица 91 
Попов, Людмил 53 
Попова, Койка 92 
Първанова, Анастасия 54 
Радев, Радослав 92 
Симеонов, Иван 56 57 93 
Станишева, Ася Веселинова 58 
Станчева, Камелия 94 
Стефанова, Росица 95 96 97 
Стоилов, С. 74 
Стоилова, С. 75 
Стойнева, Вера 133 
Стойнева, София 98 99 
Стоянов, Валентин 100 
Тенева, Теменуга 134 
Тодорова, Деси 101 
Тодорова, Калина 102 
Тонева, Веселина 59 
Тотев, Пламен 103 
Трифонова, Нина 104 
Трифонова, Цвета 60 
Христова, Даниела 135 
Христова, Наталия 105 
Цветанова, Радостина 61 
Цветков, Станимир 92 
Цолова, Диана 62 106 
Чолаков, Здравко 63 64 
Янакиева, Валентина 107 
Янева, Катя 65 136 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

"Една пътека води към зората - пътеката на мрака" 98 
"За него - живота - направил бих всичко" 58 
"Знам ще дойдеш..." 30 
"Къде е тука нашата съдба? Къде е драмата?" 126 
"Но във затвора попаднал на хора..." 100 
"Песен за човека" - песен за живота 96 
"Песен за човека" - песен за мярата в човешкото у човека 105 
"Песен за човека"- спор за човешката същност 88 
"Пролет" или "за" и "против" утопията на очакването 67 
"Прощално" - различното Вапцарово стихотворение 134 
"Спомен" 136 
Безмоторни песни 114 
Библиографска справка 1 2 
В борба за хляба на надеждата 127 
Вапцаров - за необходимата вяра 14 
Вапцаров - поетът проповедник 53 
Вапцаров или нашият поетичен диалог със света 50 
Вапцаровата "Вяра" - екзистенциален избор на човека 133 
Вапцаровата вяра в човека и новото време 33 
Вапцаровата концепция за човека 11 
Вапцаровата романтика и вяра 10 
Вапцаровите "песни за човека" 84 
Вапцаровият лирически герой в диалог с времето 59 
Войнстващият и лиричният човек в поезията на Вапцаров 19 
Връзката на любовта с живота и смъртта в триизмерното пространство на Вапцаровата поезия 27 28 
Вяра 65 
Вярата в доброто у човека 80 
Вярата и съмнението в човешката същност в стихотворението "Песен за човека" 103 
Вярата и хуманизмът в поезията на Вапцаров 12 
Вярата като същност на живота във Вапцаровото стихотворение "Вяра" 117 
Гледните точки във Вапцаровата "Песен за човека" 102 
Две писма разговарят 110 
Двойственият смисъл на понятието живот в стихотворенията "Завод" и "Вяра" 130 
Деперсонализация на личността в поезията на Никола Вапцаров 5 
Диалогът - художествено средство на поетичния спор 91 
Драматизмът на новата епоха 115 
Духовният образ на лирическия герой в поезията на Вапцаров 62 
Езиковостилистичен анализ на Вапцаровото стихотворение "Пролет" 70 
Епохите като лична съдба в стихотворението "История" 131 
Естетическо социалният смисъл на понятието драма в стихотворението 132 
Живот и "кино" в стихотворението "Кино" 120 
Живот, борба и вяра - скрижали в поезията на Вапцаров 40 41 42 
Животът - лиричен "адресат" на поетичните послания 109 
Животът в пътуването от омразата към песента 111 
Животът, смъртта и бъдещето 86 
За един възможен прочит на стихотворението "Песен за човека" на Вапцаров 94 
За урбанистичните фобии в поезията на Никола Вапцаров 60 
Заводът като стожер на човешкото страдание в стихотворението "Завод" от Вапцаров 118 
Идеал и саможертва в поезията на Никола Вапцаров 54 
Идеал, бъдеще и вяра в поезията на Вапцаров 34 35 
Идеята за човека в поезията на Никола Вапцаров 57 
Измеренията на човешката екзистенция в поезията на Никола Вапцаров 24 
Изпитанията на хуманитарните ценности в художествения свят на Никола Вапцаров 25 
Изпитанията пред човешката нравственост 99 
Историята като същност на човека в стихотворението "История" от Вапцаров 119 
Как е пресъздаден образът на пролетта в стихотворението "Пролет" 72 
Какви са очакванията на лирическия герой в "Пролет" на Никола Вапцаров? 74 75 
Какво представлява човекът? 82 
Лебедовата песен на поета 123 
Лебедовата песен на поета Никола Й. Вапцаров 23 
Лириката на Никола Вапцаров - нормативна поетика и религиозни нагласи 4 
Лирическият аз - участник в "спора" между човек и време 107 
Любовта към живота - вяра в човека 135 
Любовта, възпята от Христо Ботев и Никола Вапцаров 43 
Метасемиотичните картини в поезията на Вапцаров 13 
Мотивът за бъдещето 71 
Мотивът за историческата обреченост 129 
Мотивът за смъртта и безсмъртието в стихотворението "Писмо" 112 
Ние - идентификацията в поезията на Никола Вапцаров 32 
Никола Вапцаров 3 37 77 78 
Никола Вапцаров - "Песен за човека" 76 85 87 90 
Никола Вапцаров - "Песни за една страна" 9 
Никола Вапцаров - "Пролет" 16 73 
Никола Вапцаров - "Романтиката е сега в моторите" 49 
Никола Вапцаров - мечта и реалност 48 
Никола Вапцаров - опит за кратка духовна биография 26 
Никола Вапцаров - поет и общество 29 
Никола Вапцаров - човекът на новото време 6 
Никола Вапцаров и "испанската тема" в българската литература 63 64 
Никола Йонков Вапцаров 44 45 
Нравственото прераждане на грешника 93 
Общочовешки и философски смисъл на Вапцаровото поетично послание в "Песен за човека" 106 
Общочовешките ценности в поезията на Никола Вапцаров 39 
Песента - вяра, идеал и смисъл на живота 83 
Поезията на Вапцаров - прочит през призмата на междутекстовостта : Вапцаров 22 
Поема за вярата в човешкото у човека 79 
Поема за вярата в човешкото у човека 101 
Поема за прераждането и възкръсването на човешкото 81 
Поетически идеи за участта на човека в творчеството на Вапцаров 38 
Поетическият диалог за света и човека в творчеството на Никола Вапцаров 36 
Понятието живот в поезията на Вапцаров 51 
Предсмъртните стихове на Никола Вапцаров 66 
Представата за вярата в лириката на Никола Йонков Вапцаров 46 47 
Престъплението и наказанието 92 
Приписки към "Моторни песни" 124 
Природа и история в "История" на Никола Вапцаров 121 
Проблемът за смъртта в поезията на Вапцаров 52 
Пролетта - химн на обновлението 69 
Радио и поетика в стихотворението "Антени" на Никола Вапцаров 116 
Родината и човекът в поезията на Вапцаров 55 
Ролята на съпоставянето в "Песен за човека" 89 
Романтиката и вярата в поезията на Никола Вапцаров 56 
Светът на реалностите и художественото пространство на Вапцаровата лирика 15 
Силата на Вапцаровите внушения в стихотворението "Песен за човека" 97 
Силата на живота и силата на саможертвата в стихотворението "Писмо" от Вапцаров 108 
Съществуването в и чрез историята 125 
Темата за живота и смъртта в творчеството на Никола Вапцаров 61 
Утопиите - уранични пътешествия и социални пожелавания в творчеството на Никола Вапцаров 8 
Утопията на Вапцаров 18 
Участта на Вапцаровия човек в стихотворението "Песен за човека" 95 
Участта на човека според "Песен за човека" на Н. Вапцеров 104 
Функции на клишето в поетичния език на Вапцаров 17 
Химн на обновлението в живота на човека 68 
Човекът - вярата - животът в "Моторни песни" 122 
Човекът - вярата - животът в "Моторни песни" на Никола Вапцаров 113 
Човекът и действителността във Вапцаровите творби "Завод", "Двубой", "Песен за човека", "Не бойте се, деца", "Писмо" 128 
Човекът и историята в поезията на Никола Вапцаров 21 
Човекът и неговите истини в поезията на Никола Вапцаров 7 
Човекът на Вапцаров пред историята 31 
Човекът срещу монолитността на идеологемата в поезията на Вапцаров 20