Откриване на Десети юбилеен маратон „Четяща Стара Загора” 2015, с представители на общинската администрация, на културни и образователни институти и с гостите на маратона – поета Недялко Йорданов, детската авторка Т. Яна Якова и Румяна Пенчева от Националния литературен музей.