Учениците от I ''в'' кл., СОУ ''В.Левски'' четат ''Любими български приказки''
В I ''г'' кл., СОУ ''В.Левски'' четат ''Светофар - добър другар''
Учениците от II ''а'' кл., СОУ ''В.Левски'' четат ''Откъси от любими детски романи''