НЧ „Св. Климент Охридски” - Книгата – източник на духовна мъдрост. Акция „Дари книга – спаси духовността”.

НЧ „Св. Климент Охридски” - „Да четем заедно” – четат учениците от І клас на НУ „Димитър Благоев” и учителите от клуба на учителите ветерани „Св. Климент Охридски”.

НЧ „Св. Климент Охридски”
„Магията на словото” – четат децата от І и ІІ клас на СОУ „Иван Вазов”.

НЧ „Св. Климент Охридски”
Среща на писателя Димитър Никленов с ученици от НУ „Димитър Благоев”.