Маратон на четенето 2021

Тази година с авторски произведения на нашите малки таланти, бъдещи големи творци.

Първото стихотворение е написано и изпълнено от Денислав Светославов, ученик от 5а клас.

Жива Пашова, ученичка от 5.а клас при ОУ "Георги Райчев" чете стихотворението "България", написано от нея.

Виктория Димитрова - ученичка от 5. а клас при ОУ "Георги Райчев"

Мария - Рая Адреанова, ученичка от 5. а клас при ОУ "Георги Райчев"

Теодора Димова, ученичка от 5. а клас при ОУ "Георги Райчев"