Маратон на четенето 2022

Маратон на четенето - "Четяща Сулица " - 201 години от рождението на Георги Стойков Раковски - родоначалник на националното движение, негов организатор и ръководител