Mаратон на четенето 2023

11 април 2023, „Иги Пек, архитект“

12 април 2023, „Коледната принцеса“

13 април 2023, „Роузи Ревер, инженер“

14 април 2023, „Ейда Туиг, физик и химик“

15 април 2023, „Добри обноски за тигри“

16 април 2023, „Добри обноски за пингвини“

17 април 2023, „Какво още каза калинката“

18 април 2023, „Какво каза калинката в Лондон“

19 април 2023, „Малкият НЕднорог“

20 април 2023, „Приятели от фермата“

Община Стара Загора Българска библиотечно-информационна асоциация РС-ТМ Обществен дарителски фонд Стара Загора Посолство на САЩ в България Bemis Public Library, Colorado
© 2004 - 2023, Библиотека Родина - Стара Загора