БИБЛИОГРАФИЯ

 

Библиография на печатаните в Стара Загора книги, периодични издания и статии 1883 – 1954 г. Състав. Иван Михайлов, Димитър Николов. 261 с. (машинопис)

Български книги 1878 – 1944 : Библиогр. указ. :  Т. 1 – 9. С. : НБКМ, 1978 – 2006.

Видни учители в Старозагорски окръг (1835 – 1944) : Био-библиогр. Ст. Загора, 1973. 150 с.

Иванчев, Димитър. Български периодичен печат 1844 – 1944 : Анот. библиогр. указ. : Т. 1 – 3. С., Наука и изкуство, 1962 – 1969.

Калчев, Петър, Нейчо Кънев и Лилия Филипова. Стара Загора – 8000 години : Раждането на Европа. Ст. Загора, 2008. 160 с.

Коняров, Константин Иванов. Градът на поетите : Принос към литературната история на Стара Загора. С. : Труд, 2007. 192 с.

Панайотов, Филип Ламбев. Вестници и вестникари. С., 2008. 339 с.

Периодика и литература. Поредица от изследвания за литературата в българския периодичен печат (1877 – 1944) : Т. 1 – 5. С. : БАН, 1985 – 1999.

Речник на българската литература : В 3 т.  С. : БАН, 1976 – 1982.

Фурнаджиева, Елена. Гео Милев (1895 – 1925) : Летопис на неговия живот и творчество. Пловдив : Макрос, 2005. 428 с.

Веселин Ханчев 1919 – 1966 : Био-библиогр. указател. С. : НБКМ, 1989. 257 с.

Чернев, Чавдар. Български книги 1878 – 1944 : Бел. по белите полета на репертоара на бълг. кн. 1878 – 1944. С. : Авангард Прима, 2006. 232, I – CVI, 6 с.

Янев, Георги. Баща и син. Пловдив : Макрос, 2005. 359 с.