II. ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

 

 

187.БПП 8376

Донской осведомительный листок (Донски информационен лист). Ст. Загора, п-ца Светлина. 2°.

                        126 – 152            (1) апр. – 28 дек. 1922

                        153 – 181            14 ян. – 12 дек. 1923

                        182 – 186            1 ян. – 27 февр. 1924

За 1 – 125 сведения липсват, 145 – 147 ненамерени.

Емигрантски белогвардейски вестник.

 

 

188.БПП 8394

Корниловец*** (Корниловец). Специален юбилеен брой. (Издава) Щаб на групата корниловци в България. Ред. В. Б. Соседов. Бургас, п-ца Светлина – Ст. Загора. 2°.

                        1                              18 септ. 1937

Юбилеен брой по случай 20-годишнината от образуването на белогвардейския полк, командван от ген.. Корнилов.