Приложение II.

Периодични издания, издавани и редактирани

от старозагорци в други населени места

 

1.БПП 115

Артист. Майско издание на Съюза на артистите, музикантите и театралните служещи в България. София, п-ца на О. Р. К. д-во Освобождение. 1921 – 1923. 4°.

От III 2 подзагл. Защитник на интересите и правата на работниците в изкуството.

От III излиза месечно.

II ред. Г. Бакалов.

Професионално списание с илюстрации на съюза, ръководен от БКП. Задача : „Да помогне на масата труженици от изкуството да познаят себе си като пролетарии.“ Съдържа статии, белетристика, биографски очерци и сведения за живота на съюза и съобщения. Статия от Г. Димитров „Из кой път“.

 

 

2.БПП 233

Барабан. Седмично хумористично списание. София, п-ца Габрово. 1908 – 1921. 4°.

От 122 подзагл. Илюстровано седмично хумористично списание.

Първи ред. Никола Л. Пулиев.

От VI 277 1915 до VII 312 юни 1916 временно ред. Димитър Подвързачов.

Изт. : Ив. Писковски, Лазар Пулиев. – Борба (Пловдив), БПП № 2016, 11 ян. 1928.

Популярно илюстровано хумористично издание от групата на т.нар. „барабанисти“ около Б. Руменов (Борю Зевзека).

 

 

3.БПП 423

Борба. Месечно соц[иалистическо] списание. Ред. Роман Аврамов, Георги Бакалов, д-р Кр. Раковски, д-р Ник. Сакаров. София, к-во Знание, п-ца Либерален клуб. 1913 – 1914 ; 1919 – 1922. 8°.

От II ред. Г. Бакалов.

Орган на левицата в БРСДП (об.). От II обосновава отцепването на левицата от БРСДП (об.) и присъединяването ѝ към партията на тесните социалисти. Съдържа : поезия и белетристика, литературни статии, вътрешна политика, работническо и социалистическо движение, партийни и синдикални въпроси, книжовен и театрален преглед, вести и др.

 

 

4.БПП 598

Българан. Седмично хумористично списание. Изд. на кооперат. п-ца „Гутенберг“. Урежда се при най-близкото участие на Александър Божинов, Д.[имитър] Подвързачов и Райко Алексиев. София. 1916 – 1924. 4°.

Наследник на в. Българан. БПП 596.

Списанието е ярка трибуна на хумора и сатирата, където кръстосват своята остроумност Ал. Божинов, Р. Алексиев, Хр. Смирненски, Св. Минков, Г. Райчев и много още вдъхновени творци.

 

 

5.БПП 661

Българска марка. Списание на колекционерите на пощенски марки в България. Излиза всеки месец на 15 число. София, п-ца България. 1937 – 1943. 8°.

От III [1939] 22 в ред. кол. участва Иван Мирчев.

Рекламно издание на няколко частни търговски темброфилски бюра.

Иван Мирчев е старозагорски поет. Един от вдъхновителите за създаването и ред. на сп. Хризантеми. № 156. Сътрудник на много лит. издания.

 

 

6.БПП 1030

Везни. Литературно-художествено списание. София, Придворна п-ца. 1919 – 1922. 8°.

III подзагл. Седмично списание за изкуство и култура.

I ред. к-т с участието на Гео Милев ; II ред. : Гео Милев и Людмил Стоянов.

Списание на Гео Милев, първоначално на позициите на символизма и експресионизма. Отразява модните след войната веяния в литературата и изкуството и групира привържениците им в България.

 

 

7.БПП 1109

Вестник на вестниците. Издание на Дружеството на столичните журналисти. София, п-ца Мир. 1916 – 1944. 2°.

Продължава до 22 апр. 1946.

70 1934 г. уред. Димитър Подвързачов.

Специален информационен и политически вестник на Дружеството но столичните журналисти, издаван при два последователни празника, когато други вестници не излизат. Редактиран и уреждан от журналисти на различни редакции. Съдържа стопански и политически статии, материали за историята на българското вестникарство и много платени текстове и реклами.

 

 

8.БПП 1536

Гусла. Първий български ежемесечен музикален журнал. Ред. Г. Байданов. Пловдив, изд. и п-ца Единство. 4°.

I                       1                              1 ян. 1891

Приложение 15 стр. ноти за маршове и песни.

Първо българско музикално списание.

По финансови причини и по липса на сътрудници от Гусла излиза само един брой.

Георги Байданов е диригент на хора на музикалното д-во „Кавал” (осн. на 2 ноем. 1897) в Ст. Загора и на хора на тесните социалисти в града. Той е един от първите български музикални и хорови деатели. Съставител на учебници по пеене. Сътрудник на сп. Знание.

 

 

9.БПП Пр. II 38

Жар. София. 1925.

„От 20 ян. започва да излиза „Жар“, месечно илюстровано списание за литература, изкуство и обществен живот, под ред. на Гео Милев... Адрес : Изд-во „Пламък” – София.”

По цензурни причини списанието не излиза.

Изт. : Звънар, бр. 37, ян. 1925. ; Г. Цанев. Развой на българската литература. Т. І.  с. 442.

 

 

10.БПП Ед. л. 382

Заветите на Ботйов. Издание на Калоферската дружба в София. Ред. : Ат. Малинков, Ботьо Савов и Дим. Симидов. София, п-ца Борис А. Кожухаров. 2°.

                                                         1 юни 1935, 4 с.

Съдържа статии за Хр. Ботев и за гр. Калофер. Националистически.

Ботьо Савов е старозагорски писател, адвокат. Ред. на сп. Златно руно. № 53.

 

 

11.БПП 2227

Звезда. Литературно-обществен двуседмичник. Дир.-изд. Георги Бакалов. Ред. Ангел Тодоров. София, п-ца Нова литература. 1932 – 1934. 8°.

Наследник на Наша мисъл. Пр. ІІ 18.

II 15 конфискуван.

Легален теоретичен орган на БКП и за този период – приемник на Ново време.  БПП № 4629 и Нов път. Пр. ІІ 20. Помества статии върху обществени въпроси – икономически, политически и културни, в защита на Съветския съюз, против подготовката на война и против фашизма, анализи на стопанското положение в България и чужбина, материали по теория на марксизма-ленинизма и работническото движение; разкази, стихове, литературна критика и др. Спрян от властта.

 

 

12.БПП 2236

Звено. Месечно литературно списание. Ред. Д. Подвързачов. София, п-ца С. М. Стайков. 8°.

I                       1 – 5                      ян. – май 1914

Кн. 4 – 5 погрешно означена 2 – 3.

С елементи на символизъм и модернизъм. Помества оригинални и преводни стихове и разкази, литературни бележки, новини. Между сътрудниците : Д. Дебелянов, Н. Лилиев, К. Константинов, Г. Райчев, Г. Милев, Т. Траянов, Хр. Ясенов и др.

 

 

13.БПП 2462

Златорог. Месечно списание. Издание на книгоиздателствата Ал. Паскалев, „Образование“ и „Български печат“. Ред. Владимир Василев. София, Придворна п-ца. 1920 – 1944. 8°.

От II съред. : Николай Лилиев и Сирак Скитник ; от V съред. : д-р Сп. Казанджиев и Сирак Скитник ; от VII съред. : Сирак Скитник и Николай Лилиев ; от XXI 7 съред. Николай Лилиев.

Литературно списание. Помества предимно оригинална художествена литература, литературна критика, статии по изкуство и философия, културно-обществени въпроси, преглед, бележки и книгопис. Сътрудници : стихове – Иван Мирчев....; белетристика – Георги Райчев....; статии – Ат. Илиев.

 

 

14.БПП 3076

Книжовен бюлетин с каталог на книгоиздателство „Знание“ – София. Излиза всеки два месеца. София. 1915. 8°.

Рекламно списание на книгоиздателство „Знание“ на Георги Бакалов. Съдържа сведения за собствени издания (излезли и бъдещи) на издателството, както и чужди, които могат да се доставят чрез него.

 

 

15.БПП 3294

Крачун и Малчо. Вестник за смях и сатира. Излиза всяка неделя. Ред. Ст. Мавродиев. София, п-ца Радикал. 1926 – 1927. 2°.

I                       1 – 44                    29 [апр.] 1926 – февр. 1927

От 13 ред. : Хамлет Принц Датски (Димитър Подвързачов) и Болю Зевзека (Борис Руменов) – отбелязани до 34.

Печата се и в п-ци : Франклин и С. М. Стайков.

12 до 34 със страница : Мижи да те лажем! Сериозно независим, политически, литературен, икономически и прочие вестник.

Илюстрован хумористичен вестник. Помества политически безобиден и лек хумор.

 

 

16.БПП Ед. л. 550

Максим Горки. Възпоменателен лист. Уред. Георги Бакалов. София, п-ца Бр. Миладинови. [1936]. 2°.

Литературен лист, посветен на Максим Горки. Прогресивни позиции.

 

 

17.БПП 4323

Наш живот. Месечно списание за литература и критика. Ред. А. Страшимиров. София, п-ца Ст. Атанасов. 1901 – 1912. 8°.

От I 2 1901 до I 8 1902 ред. : А. Страшимиров и Кирил Христов.

Обществено литературно списание. Излиза с големи прекъсвания под две заглавия (I [III] – II[IV] 1910 – 1911 загл. Наблюдател).

Между сътрудниците : Георги Райчев, Ботю Савов, Николай Лилиев и др.

 

 

18.БПП 4332

Наша мисъл. Полумесечно обществено литературно списание. Ред. Младен Исаев. София, п-ца Нова литература. 1931 – 1932. 8°.

Фактически ред. Г. Бакалов, отг. ред. Младен Исаев.

Легално теоретическо списание на БКП. Съдържа статии по идеологически, политически и синдикални въпроси, белетристика, външен и вътрешен политически преглед и хроника. И трите броя конфискувани.

 

 

19.БПП 4369

Не искам да работиш. Вестник за смях, задявки и придирки. Излиза седмично. Ред. : Д[имитър] Подвързачов и Ст. Мавродиев. София, п-ца Балкан. 1923 – 1927. 2°.

27 и 77 ненамерени.

От IV 161 ред. Ст. Мавродиев.

Хумористичен вестник с предимно политически хумор.

 

 

20.БПП 4481

Нов път. Излиза на 1 и 15 всеки месец (без юли и август). София, изд. к-ца Ясная поляна, п-ца Едисон. 1923 – 1925. 8°.

От I 14 ред. Георги Бакалов.

 

 

21.БПП 4555

Нова литература. Двуседмично списание. Ред. Васил Александров. София, п-ца Ст. Василев. 1935 – 1936. 8°.

II загл. Мисъл

От I 27 подзагл. Списание за култура, литература и обществен живот ; II – Двуседмичник за култура, обществен живот и литература.

От I 27 ред. Живко Тръпков [Ж. Ошавков]. Ред. Г. Бакалов. Ред. е бил Цветан Драгнев.

Културно-просветно и литературно списание, легално издание на БКП. Подпомага изграждането на Народния фронт. Съдържа и доста преводни статии от съветски автори върху художествения реализъм, стихове, разкази, литературни и философски статии, критика и библиография.

Между сътрудниците : Г. Караславов, Хр. Радевски, Ан. Тодоров, Сава Гановски [Трудин], Камен Иванов [Асен Киселинчев], М. Марчевски, Мл. Исаев, Кр. Пенев, П. Вежинов, Л. Стоянов, Орлин Василев, Ив. Руж, Камен Калчев, М. Грубешлиева, Г. Белев, Ем. Шекерджийски, П. Зарев и др.

 

 

22.БПП 4886

Оса. Хумор и сатира. Излиза всяка седмица. Ред. Д[имитър] Подвързачов. София, п-ца С. М. Стайков. 4°.

I                       1 – 8                       6 дек. 1909 – 24 ян. 1910

Хумористично списание.

Между сътрудниците : Ив. Ст. Андрейчин, Елин Пелин, Теодор Траянов, Димчо Дебелянов, Забравен талант [Димитър Подвързачов], Одувачник [Николай Лилиев] и др., както и художниците Александър Божинов, Г. Машев [Черни] и др.

 

 

23.БПП 5070

Пламък. Месечно списание за изкуство и култура. София, п-ца Фотинов. 1924 – 1925. 8°.

II подзагл. Месечно списание за литература, изкуство и обществен живот.

Гл. ред. Гео Милев при участието на Христо Ясенов, Ламар, Николай Хрелков.

6 и 7 – 8 конфискувани.

Извънред. изд. на Пламък : 1 май.

Списанието съдържа статии на литературни и обществени теми, стихове, театрална и музикална критика, рецензии и книгопис. Бележи прелом в идейно-творческото развитие на Гео Милев. В списанието е публикувана за пръв път поемата „Септември“. Спряно от властта.

Между сътрудниците : Ем. п. Димитров, Дим. Хаджилиев, Н. Райнов, Георги Василев (Шейтанов) и др.

 

 

24.БПП Ед. л. 666

Пламък. 1 май. Извънредно издание на сп. „Пламък“. Ред. Гео Милев. София. 1924. 2°.

Първомайски лист на Пламък. № 23.

 

 

25.БПП 5659

Пътека. Седмичен вестник за деца и юноши. Ред. : Елин Пелин и Димитър П[одвързачов], Пилигрим. София, п-ца Бр. Миладинови. 1933 – 1936. 4°.

От III 1 основатели : Елин Пелин и Димитър Подвързачов, ред. : Калина Малина, Пилигрим ; от  III 12 ред. : Калина Малина и Петко Стоянов ; от III 25 ред. : Мария Ненова, Асен Захариев и Петко Стоянов ; от IV 2 ред. Петко Стоянов.

Илюстрован вестник за деца и юноши с материали из историята и науката, стихове и разкази от български и чужди автори.

Между сътрудниците : Змей Горянин, Добри Немиров, Фани Попова-Мутафова, Атанас Душков и др.

 

 

26.БПП 5723

Работнишко дело. Месечно илюстрирано списание. Ред. Георги Бакалов. Варна, п-ца Взаимност. 1903 – 1905. 8°.

Мото : Знанието е сила.

От I 2 подзагл. Популярно илюстрирано списание ; от I 8 – Орган на Работнишката соц.-дем. партия.

От I 7 излиза в София.

Създава се в период на остра борба против общоделството и дава много материали, в които отстоява марксисткото революционно гледище против опортюнизма и ревизионизма. Показва уклон към просветителство и в 1905 влиза в конфликт с решенията на ЦК на БРСДП (т.с.) и партийния конгрес по характера на партийния печат. Изразител на анархо-либералското течение в БРСДП (т.с.) около Н. Харлаков – Г. Бакалов.

 

 

27.БПП 6490

Сиромашки защитник. Вестник за еснафи, селяни и работници. Излиза всеки четвъртък. Отг. ред.-изд. Александър Ангелов Райнов. Сливен, п-ца Светлина – Ямбол. 2°.

I                       1 – 46                    27 авг. 1894 – 24 юни 1895

От 8 загл. Работнически другар.

От 8 подзагл. Социалдемократически вестник.

От 6 отг. ред.-изд. Георги Василев [Тилчев]. Вестникът е бил основан и организиран от Михаил Кантарджиев и Стефан Гидиков, а ред. е бил Георги Бакалов (от 8).

Печата се и в п-ца Българско знаме в Сливен (от 19).

От 8 загл. и на фр. и на нем. ез.

Социалдемократически вестник , издание на Работническия клуб „Развитие“ в Сливен и на Работническия политически клуб в Ямбол. Задача : „ще работи под програмата на РСДП“. В бр. 3 помества и програмата й, но „определен социалистически вестник“ става от бр. 8, когато се поема от Г. Бакалов и взема името „Работнически другар“ . Съдържа външен и вътрешен отдел, местни новини, отдел „Работнически инспектор“ и др.

 

 

28.БПП 6569

Смях. Ред. Александър Божинов. Изд.-стоп. Петър Делчев. София, п-ца на Г. М. Чомонев. 1911 – 1915. 4°.

Продължение на Шантеклер. БПП 7978, чиято номерация продължава. От 2 със собствена номерация.

II 62, 65, и 66 ненамерени.

От 10 подзагл. Хумористично литературно-художествено списание.

От II 16 ред. : Александър Божинов и Димитър Подвързачов. ; от III 130 ред. Ал. Божинов ; ...

Хумористично литературно-художествено списание.

 

 

29.БПП 6645

Социалист. Орган на Работническата социалдемократическа партия. Излиза вторник и петък. Отг. ред. Ангел Ив. Гюзелев. София, п-ца Труд. 1894 – 1897. 2°.

Излиза вместо Работник. БПП № 5673 и Другар. БПП № 1774. Вместо него излиза Народ БПП № 4015.

От II 24 отг. ред. Гаврил Георгиев ; от II 67 отг. ред. Г. Бакалов ; от III 54 отг. ред. П. Василев ; от III 65 отг. ред. Гаврил Георгиев. Фактически ред. е бил Г. Георгиев с помощници Г. Бакалов и Г. Кирков. Редактори са били и Д. Благоев,

Янко Сакъзов, Ев. Дабев и Досю А. Негенцов.

Орган на Българската работническа социалдемократическа партия след обединяването на „партисти“ и „съюзисти“.

 

 

30.БПП 7001

Съвременник. Месечно обществено-литературно списание. Ред. Георги Бакалов. София, изд. на к-ца Пролетарий, п-ца С. М. Стайков. 1908 – 1910. 8°.

От II ред. : Георги Бакалов и Никола Стойнов ; от II 4 ред. Г. Бакалов ; II 7 и 8 без означен ред.

II 9 – 10 представлява книгата : Г. Плеханов. Религия. Прев. Минко Димитров. Стара Загора, 1910. 111 с.

Притурка към II 1 от 18 окт. 1909 : Кой осуети втория опит за сливане на списанията Съвременник и Начало?

Изразител на част от левицата в БРСДП (об), начело с Г. Бакалов. На опортюнистически позиции, но против „безогледния опортюнизъм на известни кръгове на обединената партия“, против тесните социалисти. Стои близо до Начало БПП № 4313, с което прави безуспешни усилия за сливане. Помества материали по обществено-политически, научни и философски въпроси, литературна критика, история на изкуството, книжнина. С голям литературен отдел.

Между сътрудниците : Петко Величков, Роман Аврамов, Мих. Герасков, д-р Димо Тодоров, П. Делирадев, Кр. Раковски, П. Мутафчиев, Парвус, Ст. Михайловски, Г. П. Стаматов, Д. Дебелянов, Н. Лилиев, К. Константинов, Д. Подвързачов и др.

 

 

 

31.БПП Ед. л. 979

Хр. Ботйов. 18 май 1876 – 18 май 1915. Издание на местния к-т на Работническата социалдемократическа партия (обединена), борческите д-ва и студентската соц.-дем. група. Притурка на в. „Народ“. Ред. Г. Бакалов. София, п-ца С. М. Стайков. 1915. 4°.

Приложение на Народ. БПП № 4017.

Ботев лист. Социалдемократически.

 

 

32.БПП Ед. л. 980

Хр. Ботйов. 1876  – 1 юни – 1919. Издание в полза на фонд „Народен дом“ при Работническата социалдемократическа партия (обединена). Ред. Георги Бакалов. София. 1919. 4°.

Ботев лист.

 

 

33.БПП 7840

Цвят. Научно-литературно списание за младежи. Ред. : Н[ачо] Начов и Г. Х. Бонев. Стоп. и отг. ред Н. Начов. София, п-ца Вълков. 1897. 8°.

От 7 – 8 се издава в Пловдив от печатницата на Ив. Г. Игнатов.

Съдържа стихове и разкази от български и чужди автори, биографии на бележити личности, пътеписи и географски очерци, статии по възпитание, хигиена, библиография и забавно четиво.

Между сътрудниците : К. Христов и др.

Начо Атанасов Начов е старозагорски книжовен и обществен деец. Ддиректор на българската мъжка гимназия „Св. св. Кирил и Методий” в Солун и на Девическата гимназия във Варна. Действителен член на БКД. Секретар на Българската екзархия и народен представител. Изследва български писмени паметници, развитието на просветното дело у нас и някои езикови въпроси. Автор на книги и сътрудник на множество периодични издания.

 

   

34.БПП 7970

Чуден свят. Вестник за мало и голямо. Световни събития, приключения, пътешествия и пр. София, п-ца Балкан. 1924. 2°.

Ред. : Д[имитър] Подвързачов и [Стефан] Мавродиев.

Илюстрован вестник за фантастика и приключения.