III. ЕДИНИЧНИ ЛИСТОВЕ

 

 

189.БПП Ед. л. 7

Абитуриентски лист. Годишно издание на зрелостниците при Старозагорската мъжка гимназия Иван Вазов. Урежда к-т. Ст. Загора, п-ца Светлина. 2°.

I                       1                              24 май 1942. 4 с.

 

 

190.БПП Ед. л. 171

Васил Левски. За спомен на отпразнуването 25 години от обесването му. 3.III.1873 – 6.II.1898. Ст. Загора

                                                         1898

 

 

191.БПП Ед. л. 180

Верея. Агитационен лист. Издание на клона „Верея“ – Стара Загора, от Юношеския туристически съюз в България. Ст. Загора, п-ца Секретар-бирник. 4°.

                        1                              19 май 1929. 8 с.

                        2                              апр. 1930. 8 с.

2 с подзагл. Юбилеен лист 1915 – 1930 год. по случай годишнината на юношеското туристическо дружество „Верея“.

Агитационни туристически листове.

 

 

192.БПП Ед. л. 303

[Деветнадесети] 19-й юли 1877 г. Издание на Смесената комисия при Поборническото опълченско д-во и Доброволческото д-во „Сливница“ в Ст. Загора за въздигане паметника-църква мавзолей в памет на падналите опълченци и руси в боя на 19 юли 1877 г. при Ст. Загора за освобождението на България. Ст. Загора, п-ца Светлина. 2°.

1                     1 авг. 1924. 4 с.

2                     1 авг. 1925. 4 с.

3                     1 авг. 1926. 4 с.

4                     1 авг. 1927. 4 с.

5                     1 авг. 1929. 4 с.

5 подзагл. Издание на Смесената комисия при Поборническото опълченско д-во в Ст. Загора за въздигане паметници в памет на падналите опълченци и руси в боя на 19 юли 1877 год. при Ст. Загора за Освобождението на България.

Специални паметни листове за прослава подвига на българските опълченци и руската армия.

 

 

 

193.БПП Ед. л. 322

Десет години спортен клуб „Светослав“. Юбилеен спомен. Уредник Т. Камбуров. Ст. Загора, п-ца Секретар-бирник. 4°.

                        1932. 16 с.

 

 

194.БПП Ед. л. 408

Иван Вазов. Нарочен вестник издаден по случай патронния празник на Старозагорската мъжка гимназия „Иван Вазов“. Ст. Загора, п-ца Светлина. 2°.

                        25 ноем. 1943. 4 с.

Ученически литературен лист.

 

 

195.БПП Ед. л. 443

Кирил Христов. Издава комитетът за отпразнуване четиридесет и пет годишната книжовна дейност на поета, в Ст. Загора, на 18 дек. 1938 г. Ст. Загора, п-ца Светлина. 4°.

                        18 дек. 1938. 12 с.

Литературен лист.

Между сътрудниците: Аспарух Луков, Борис Бакалов, Желязко Николов, Асен Младенов, Георги Илиев, Ив. Мирчев, Крум Димитров, д-р Гюлеметов и др.

 

 

196.БПП Ед. л. 452

Княгиня Мария Луиза. Възпоменателен лист. Издават ученичките от Ст[аро]-Загорската девическа гимназия „Кн. Мария Луиза“. Ст. Загора, п-ца Светлина. 2°.

                        4 дек. 1943. 4 с.

Издаден по случай патронния празник на гимназията.

 

 

197.БПП Ед. л. 499

Кубратов лист. Извънредно издание на в. Сноп по случай смъртта на цар Борис III. Издава Ст[аро]-Загорска кубратова директория. Ст. Загора, п-ца Светлина. 2°.

I                       28 авг. 1943. 2 с.

Националистически, фашистки и монархически паметен лист.

 

 

198.БПП Ед. л. 581

Народен будител. Издание на учениците от Ст[аро]-Загорската мъжка гимназия „Ив. М. Вазов“. Ред. к-т. Ст. Загора, п-ца Светлина. 2°.

                        1 ноем. 1942. 4 с.

Ученически лист, издаден по случай Деня на народните будители. Националистически.

 

 

199.БПП Ед. л. 907

Траурен лист. + Борис III. Издават ученичките от VII класически клас при Ст. Загорската девическа гимназия. В почит на неговата светла памет. Ст. Загора, п-ца Светлина. 2°.

                        27 ноем. 1943. 2 с.

Текстове и на лат. ез.

Възпоменателен лист за Борис III. Националистически и монархически.

 

 

200.БПП Ед. л. 910

Траяна. Спортен лист. Урежда ред. к-т. Ст. Загора, п-ца Светлина. 4°.

Мото : Чрез спорта за родината.

                        дек. 1933. 8 с.

Официални позиции.

 

 

201.БПП Ед. л. 915

Трезвен зов. Агитационна въздържателна седмица от 10 до 17 април 1938 год. Издават Възд. д-ва при Девич., Мъжката и Търговската гимназии в Стара Загора. Ст. Загора, п-ца Светлина. 2°.

                        10 – 17 апр. 1938. 2 с.

Ученически въздържателен лист.

 

 

202.БПП Ед. л. 926

[Трети] 3 март. Освобождение на България. Издават старозагорските браннички и бранници. Ред. к-т : Енчо Николов, Георги Патанов, Венелин Ангелов, Иван Белев. Ст. Загора, п-ца Светлина. 2°.

                        3 март 1943. 4 с.

Браннически лист. Националистически.

 

 

203.БПП Ед. л. 950

Туристки лист. Издава и редактира: окръжен туристки съвет – Стара Загора. Ст. Загора, п-ца Светлина. 4°.

                        май 1928. 8 с.

Специален лист, издаден в полза на пострадалите от земетресението. Съдържа материали за причините и резултатите от земетресението в Тракия.

 

 

204.БПП Ед. л. 1045

Юбилеен брой Траяна 20 години. 1920 – 1940. (Изд.) Спортен клуб „Траяна“, Ст. Загора, п-ца Художник. 4°.

                        1940. 22 с.

Спортен лист.

 

 

205.БПП Ед. л. 1065

Юбилеен лист. Издаден по случай чествуването на стари Старо Загорски занаятчии за дългогодишната им непрекъсната занаятчийска дейност. (Издава) Български занаятчийски съюз, Общо занаятчийско сдружение – Ст. Загора. Ст. Загора, п-ца Светлина. 4°.

                        8 ноем. 1936. 12 с.

 

 

206.БПП Ед. л. 1089

Юбилеен лист на спортен клуб „Траяна“ – Стара Загора. 3 март 1920 – 5 април 1931. Ст. Загора, п-ца Светлина. 4°.

                        5 апр. 1931. 12 с.

Спортен лист.

 

 

207.БПП Ед. л. 1107

Юбилеен юнашки лист „Средногорски юнак“ – Стара Загора. 1899 – 1930. Ст. Загора, п-ца Светлина. 4°.

                        22 март 1930. 12 с.

Спортен лист. Националистически.

 

 

208.БПП Ед. л. 1118

Яворов лист. По случай патронния празник на мъжката гимназия. Ред. к-т. Чирпан, печ. Светлина. – Ст. Загора. 2°.

                        23 февр. 1943. 4 с.

Ученически лист, посветен на П. К. Яворов.