Untitled Document

 

IV. ГРАНИЧНИ ИЗДАНИЯ – ГОДИШНИЦИ, ОТЧЕТИ,

СТАТИСТИЧЕСКИ КАЛЕНДАРИ

 

209.

Ахеологическо дружество „Августа Траяна“. Ст. Загора

Отчет на Старозагорското археологическо дружество „Августа Траяна“. Ст. Загора, п-ца Светлина, 1911 – .

I          1911      Отчет на Старо-Загорското археологическо дружество „Августа Траяна“. 23 с. 16 см

II         1915      Отчет на археологическото дружество „Августа Траяна“ в гр. Стара Загора за изтеклите 1912, 1913 и 1914 години. 79 с., 8 л. ил. 20 см

III        1921      [...] за изтеклите 1915 – 1921 години. 60 с. 20 см

IV         1925      [...] за изтеклите 1922 – 1924 години. 68 с., 24 л. ил. 25 см

За периода 1935 – 1942 г. отчетите на Археологическото дружество „Августа Траяна“ се съдържат в отчетите на Културно-просветно дружество „Театър“. Вж № 219.

 

 

210.

Благодетелно дружество „Добрий самарянин“. Ст. Загора

Отчет на Старозагорското благодетелно дружество „Добрий самарянин“. [Ст. Загора, п-ца Светлина].

            [1904]   Годишен отчет на Ст[аро]-Загорското благодетелно дружество „Добрий Самарянин“ от 15 май 1903 г. до 6 май 1904 г. 54 с. 20 см

            1907      Отчет на Старо-Загорското благодетелно дружество „Добрий самарянин“ от 26 май 1906 год. до 31 май 1907 год. 119 с. 23 см

            1908      [...] от 31 май 1907 год. до 22 май 1908 год. 132 с. 24 см

            1909      [...] от 31 май 1908 год. до 7 май 1909 год. Ст. Загора, п-ца Напредък. 150 с. 23 см

          1910      Годишник на Старозагорското благодетелно дружество „Добрий самарянин“ от 16 май 1909 год. до 28 май 1910 год. 149 с. 22 см

            1911      [...] от 28 май 1910 год. до 19 май 1911 год. 142 с. 23 см

            1912      Отчет на Старо-Загорското благодетелно дружество „Добрий самарянин“ от 27 май 1911 год. до 11 май 1912 год. 96 с. 24 см

            1923      Състоянието на трите клона на Ст[аро]-Загорското благодет. дружество „Добрий самарянин“ : Сиротопиталище, Старопиталище, Просвето-издателски комитет за времето от 1 май 1922 до 1 май 1923 год. 32 с. 23 см

            1924      Дейността на Старо-Загорското благотворително дружество „Добрий самарянин“ от 1 май 1923 – 1 май 1924 год. 48 с. 24 см

            1927      [...] за времето от 1 април 1926 год. до 1 април 1927 год. 36 с. 23 см

            1928      Отчет на Старозагорското благодетелно дружество „Добрий самарянин“ за време от 1 април 1927 до 31 март 1928 г. 48 с. 23 см

            1929      [...] за време от 1 април 1928 до 31 март 1929 г. 43 с. 23 см

            1930      [...] за време от 1 април 1929 до 31 март 1930 г. 36 с. 23 см

            1932      [...] за време от 1 април 1931 г. до 31 март 1932 г. 40 с. 23 см

            1937      Отчет на Старозагорското благотворително дружество „Добрий самарянин“ за 1936 г. 15 с. 23 см

            1939      [...] за 1938 г. 31 с. 23 см

            1942      [...] за 1941 г. 36 с. 23 см       

За годините 1905, 1906, 1913 – 1922, 1925, 1926, 1931, 1933 – 1936, 1938, 1940, 1941 ненамерени.

Кор. заглавие 1907 – 1909, 1912 :  Деятелността (Дейността) на Старо-Загорското благодетелно дружество „Добрий самарянин“.

 

 

211.

Благотворителен комитет „Св. Йоан Милостивий“. Ст. Загора

Отчет на Старозагорския благотворителен комитет „Св. Йоан Милостивий“. Ст. Загора, друж. печ. Надежда – Казанлък.

            1896        [...] Деятелността на комитета от 1 януари 1895 год. до 26 февруари 1896 год. 85 с. 23 см

 

 

212.

Воден синдикат „Тунджа“. Ст. Загора

Отчет [на Воден синдикат „Тунджа“]. Ст. Загора, п-ца Светлина.

            1931        Отчет за 1930 година. 30 с. 23 см

 

 

213.

Девическа гимназия. Областна  девическа гимназия в Ст. Загора. 1882 – 1885

Отчет на Областната девическа гимназия в Стара Загора. Пловдив, Областна п-ца, 1883 – . 24 см      

I          1883        Първо-годишен отчет на [...] за учебната 1882 – 83 година. 56 с.

II         1884        Вторий годишен отчет на [...] за учебната 1883 – 84 година. 69 с.

III        1885        Трети годишен отчет на [...] за учебната 1884 – 85 година. П-ца Хр. Г. Данов – Пловдив. 62 с.

I – БКБ 9964 ; II – БКБ 1909 ; III – БКБ 12644.

 

 

214.

Девическа гимназия. Марийнска държавна девическа гимназия в Ст. Загора.  1893 – 1905  

Отчет на Марийнската държавна девическа гимназия в Стара Загора. Ст. Загора, п-ца Светлина, 1897 – . 24 см

IV              1897        Отчет на Марийнската държавна девическа гимназия в Стара-Загора за 1896/7 учебна година. VI, 1 л., 321 с.

V               1898        [...] за 1897/8 учебна година. V, 1 л., 227 с.

VI              1899        [...] за 1898/9 учебна година. IV, 1 л., 152 с.

VII             1901        Отчет на Марийнската Старозагорска държавна девическа гимназия в Стара Загора за учебната 1899/900 година. Година VII. 68 с.

VIII            1901        [...] за учебната 1900 – 901 година. Година VIII. 37 с.

XI              1904        Отчет на Ст[аро]-Загорската държавна „Марийнска“ дев. гимназия за учебната 1903 – 904 година. 60 с.

XII             1905        Годишник на Ст[аро]-Загорската държавна „Марийнска“ дев. гимназия за учебната 1904 – 1905 година. 84 с.

IX и X (за учебните 1901 – 1902, 1902 – 1903) ненамерени.

VI отпечатана в п-ца Ив. Гутенберг ; VII в п-ца Н. Брашнаров & с-ие.

IV – БКБ 8746 ; V – БКБ 8747 ; VI – БКБ 8748 ; VII – БКБ 8749 ; VIII – БКБ 8750 ;  XI – БКБ 8751 ; XII – БКБ 2442.

Съдържат и отчетите на Дружество за подпомагане бедни ученички при Старозагорската държавна девическа гимназия.

 

 

215.

Девическа гимназия.  Държавно девическо педагогическо училище в Ст. Загора.  1905 – 1934

Годишник на Старозагорското държавно девическо педагогическо училище. Ст. Загора, Друж. п-ца Светлина, 1906 – .

[XIII] I      1906        Годишник на Старо-Загорското държавно девическо педагогическо училище за учебната 1905 – 1906 година. 88 с. 23 см

[XIV] II     1907        [...] за учебната 1906 – 1907 година. 71 с. 23 см

[XV] III     1908        Отчет на Старо-Загорското държавно девическо педагогическо трикласно училище за учебната 1907 – 1908 година. 128 с. 24 см

Съдържат и отчетите на Дружество за подпомагане бедни ученички при Старозагорското държавно девическо педагогическо училище.

Девическата гимназия в Ст. Загора е създадена като класно девическо училище на 2 юни 1863 г., оглавявано от Анастасия Тошева – първата българка, завършила светско образование в Русия. От 1881 г. училището става Областна девическа гимназия с район Източна Румелия, а след Съединението на България 1885 г. – Държавна девическа гимназия с район Източна Румелия. В 1893 г. приема името на първата българска Княгиня Мария Луиза и се именува Мариинска старозагорска държавна девическа гимназия. През периода 1905 – 1934 г. е Старозагорско държавно девическо педагогическо училище. За времето от 1934 до 1936 г. училището се слива с Мъжката гимназия. От 1936 до 1944 г. се именува Девическа гимназия.

 

 

216.

Дружество за борба с туберкулозата. Ст. Загора

Отчет на Старозагорския клон на дружеството за борба с туберкулозата. Ст. Загора, п-ца Светлина.

         1938    [...]  за 1937 год. 13 с. 23 см

 

 

217.

Дружество за подпомагане бедни ученички при Старозагорското държавно девическо училище

Отчет за деятелността на дружеството за подпомагане бедни ученички при Старозагорското държавно девическо педагогическо училище. Ст. Загора, п-ца Светлина.

         1909    [...] за през 1908 – 1909 учебна година. 14 с. 22 см

За периода 1897 – 1908 г. отчетите на дружеството се съдържат в отчетите на Старозагорската държавна девическа гимназия и на Старозагорското държавно девическо педагогическо училище. Вж № 214, 215.

 

 

218.

Женско културно-просветно благотворително д-во „Пробуда“. Ст. Загора

Отчет на женското културно-просветно благотворително дружество „Пробуда“ Стара Загора. Ст. Загора, п-ца Светлина.

         1938    [...] за 1937 г. 23 с. 23 см

 

 

219.

Културно-просветно дружество „Театър“ (НЧ „Родина – 1860”). Ст. Загора

Отчет [на Културно-просветително дружество „Театър“]. Ст. Загора, п-ца Светлина, 1929 – 1944. 23 см

           1929  [...] за 1928 – 1929 г. 1.X. – 30.IX. : Представен от настоятелството в редовното общо годишно събрание на 27 октомври 1929 г. 15 с.

           1930  [...] за 1929 – 1930 г. 1.X. – 30.IX. : [...] на 23 ноември 1930 г. 21 с.

           1932  [...] за 1930 – 1931 г. 1.X. – 31.XII. : [...] на 7 февруари 1932 г. 26 с.

           1933  [...] за 1932 г. 1.I. – 31.XII. : [...] на 5 февруари 1933 г. 26 с.

           1934  [...] за 1933 г. 1.I. – 31.XII. : [...] на 4 февруари 1934 г. 44 с.

           1935  [...] за 1934 г. 1.I. – 31.XII. : [...] на 10 февруари 1935 г. 22 с.

           1936  [...] за 1935 г. 1.I. – 31.XII. : [...] на 9 февруари 1936 г. 28 с.

           1937  [...] за 1936 г. 1.I. – 31.XII. : [...] на 14 февруари 1937 г. 30 с.

           1938  [...] за 1937 г. 1.I. – 31.XII. : [...] на 20 март 1938 г. 28 с.

           1939  [...] за 1938 г. 1.I. – 31.XII. : [...] на 12 февруари 1939 г. 31 с.

           1940  [...] за 1939 год. 1.I. – 31.XII. : [...] на 25 февруари 1940 г. 40 с.

           1941  [...] за 1940 год. 1.I. – 31.XII. : [...] на 23 февруари 1941 г. 31 с.

           1942  [...] за 1941 год. 1.I. – 31.ХII. 28 с.

           1943  [...] за 1942 год. 1.I. – 31.ХII. 19 с.

           1944  [...] за 1943 год. 1.I. – 31.XII. 22 с.

Отчетите за 1935 – 1942 г. съдържат и отчетите на Археологическото дружество „Августа Траяна“ – колективен член на културно-просветно дружество „Театър“, Ст. Загора.

 

 

220.

Мъжка гимназия.  Общинска мъжка гимназия. Ст. Загора

Отчет на Старозагорската общинска мъжка гимназия. Ст. Загора, п-ца Светлина, 1909. 23 см

I                  1909          Отчет на Старо-Загорската общинска мъжка гимназия за учебната 1907 – 1908 година. 182 с.

II                 1909          Годишник на Старо-Загорската общинска мъжка гимназия за учебната 1908 – 1909 година. Година II от основаването й. 111 с.

 

 

221.

Мъжка гимназия.  Държавна мъжка гимназия „Иван М. Вазов“. Ст. Загора

Годишник на Старозагорската държавна мъжка гимназия. Ст. Загора, Друж. п-ца Светлина, 1910 – . 23 см

[III] I          1910          Годишник на Ст[аро]-Загорската държавна мъжка гимназия за учебната 1909 – 1910 година. 60 с.

[IV] II         1911          Годишник на Ст[аро]-Загорската държавна мъжка гимназия „Иван Минчев Вазов“ за учебната 1910 – 1911 година. 71 с.

[V] III         1912          [...] за учебната 1911 – 1912 година. 60 с.  

Мъжката гимназия в Ст. Загора е основана през м. април 1841 г. като първо класно светско мъжко училище в града с директор Атанас Иванов. След Освобождението е открита на 1 септември 1878 г. като класно училище и като такова работи до 1 септ. 1907 г., когато става пълна гимназия. От 1907 до 1909 г. е Общинска мъжка гимназия, а от 1909 до 1934 г. – Държавна мъжка гимназия. За времето от 1934 до 1936 г. училището се слива с Девическата гимназия. През 1936 – 1944 г. е Мъжка гимназия. От 1895 г. се именува „Иван Минчев Вазов“, под което име остава до 1944 г.

 

 

222.

Областен съвет за Обществена помощ. Ст. Загора

Отчет за дейността на Обл[астната] служба по Обществени грижи. Ст. Загора, п-ца Секр[етар]-бирник.

               1938               [...] през 1937 год. 48 с. 24 см

Приложение : Шест статии от Петър Караманов – Обл. инспектор по общ. грижи.

 

 

223.

Окръжен лекар. Ст. Загора

Годишен отчет за [...] г. на Старо-Загорския окръжен лекар. Ст. Загора, п-ца Светлина.

               1911              [...] за 1910 г. на Старо-Загорския окръжен лекар [Н. Коларович]. 268 с. 23 см

 

 

224.

Окръжна комисия на Старозагорския департамент

Статистически календар на Старозагорския департамент. София, п-ца на Янко С. Ковачев, 1882 – .

I             1882               [...] за 1882 година. Нареден от Старозагорската префектура. II, 177 с., 1 л. портр., 1 л. табл. 24 см

II            1883               Статистический алманах на Старозагорский департамент за 1883. Издава Окръжната комисия на Старозагорский департамент. Пловдив, Областна п-ца. 158 с. 24 см

III           1884               Статистический алманах на Старозагорский департамент за 1884 високосна година. Ст. Загора, п-ца Знание. 224, II с., 1 л. табл. 24 см

I, II, III – РБК 43521 ; I – БКБ 11795 ; II – БКБ 11792 ; III – БКБ 11793.

 

 

225.

Окръжна постоянна комисия. Ст. Загора

Отчет на Старозагорската окръжна постоянна комисия. Ст. Загора, п-ца Светлина.

                  1898         Отчет на Старозагорската окръжна постоянна комисия. Представен на Старозагорский окръжен съвет на ІІ-та му редовна сесия, през 1898 година. 73 с. : с табл. 23 см

                  1901         Отчет на Старозагорската окръжна постоянна комисия през времето от 10 септември 1900 година до 10 септември 1901 година, представен на Старозагорския окр. съвет в третата му редовна сесия. 51 с. 20 см

                  1924         [...] за деятелността ѝ от 1.I.1923 год. до 1.I.1924 год., представен на Старозагорския окр. съвет в редовната му сесия през 1924 година. 226 с. 22 см

                  1926         [...] за деятелността ѝ от 1.I.1924 г. до 1.I.1925 г., представен на Старозагорския окр. съвет в редовната му сесия през 1926 година. 330 с. 20 см

                  1928         [...] за дейността ѝ от 1 януари до 31 декември 1927 год., представен на Старозагорския окръжен съвет в редовната му сесия през м. февруари 1928 год. 151 с. 23 см

                  1931         Годишен отчет на Старозагорската окръжна постоянна комисия за дейността ѝ от 1 януари до 31 декември 1930 год., представен на Старозагорския окръжен съвет в редовната му сесия през м. февруари 1931 год. 135 с. 23 см

В РИМ се съхраняват и годишни изложения (доклади, отчети) на окръжните управители за 1888/89 ; 1894 – 1899 ; 1905/06 ; 1921 за състоянието на старозагорското окръжие, представени на редовните сесии на Старозагорския окръжен съвет.

  

 

226.

Популярна банка. Ст. Загора

Отчет на Старозагорската Популярна Банка (Кредитна кооперация). Ст. Загора, п-ца Светлина.

XXIV         1935        [...] за 1934 год. 27 с. : с табл. 28 см

XXVIII       1939        [...] (Кредитно кооперативно сдружение) за 1938 год. 32 с. : с табл. 28 см

XXIX         1940        [...] за 1939 год. 31 с. : с табл. 28 см

I – XXIII, XXV – XXVII ненамерени.

XXVIII Съдържа : Отчет на „Светлина“ О. О. Д-во, Смесено общ. стопанско предприятие в Ст. Загора за 1938 г. с. 26 – 32.

 

 

227.

Родителска дружба. Ст. Загора

Годишен отчет по дейността на Ст[аро]-Загор[ската] Родителска дружба. Ст. Загора, друж. п-ца Светлина, 1907 – . 20 см

I                 1907        Първи годишен отчет по дейността на Ст[аро]-Загор[ската] Родителска дружба през учебната 1906/7 година. 47 с.

II                1908        Втори годишен отчет по дейността на Старо-Загорската родителска дружба през учебната 1907 – 1908 година. 32 с.

 

 

228.

Търговско акционерно дружество „Бъдъщност“. Ст. Загора

Отчет за операциите на дружеството. Ст. Загора, друж. акц. п-ца Светлина.

V                1902        [Пети] 5-й отчет за операциите на дружеството през финансовата 1901 година : Доклад на Управителния съвет. Доклад на Контролната комисия. Общо годишно събрание, държано на 2 февруарий 1902 година. 10 с. 23 см

VI               1903        [Шести] 6-й отчет за операциите на дружеството през финансовата 1902 година : Доклад на Управителния съвет. Доклад на Контролната комисия. 9 с. 23 см

X                1907        ... за 1906 година. ?

XIII            1910        Отчет XIII-ий върху операциите на дружеството през финансовата 1909 година към Общото събрание на акционерите от 7 март 1910 година. 14 с. 22 см

I – IV, VII – IX, XI, XII ненамерени.

XIII отпечатана в п-ца Г. Колев и брат.

 

 

229.

Търговско акционерно дружество „Надежда“. Ст. Загора

Отчет за операциите на дружеството. Ст. Загора, друж. акц. п-ца Светлина, 1908 – . 30 см

I                  1908        Отчет I за операциите на дружеството за време от 15 май 1906 година до 31 декември 1907 година към г. г. акционерите на дружеството в I-то обикновено общо събрание, станало на 2 февруари 1908 година. 16 с.

 

 

230.

Търговско земледелческо дружество „Земледелец“. Ст. Загора

Отчет на Търговско акционерно дружество „Земледелец“. Ст. Загора, друж. п-ца Светлина.

VII              1906        Отчет VII-й върху операциите на дружеството от 1 януари до 31 декември 1905 година към Общото събрание на акционерите от 12 февруари 1906 година. 10 с. 28 см

XII              1911        Отчет XII-й върху операциите на дружеството от 1 януари до 31 декември 1910 година към Общото събрание на акционерите от 6 февруари 1911 година. 11 с. 28 см

I – VI, VIII – XI ненамерени.