Untitled Document

 

ХРОНОЛОГИЧЕН

 

Подреден е по година на издаване, а в една и съща година – по азбучен ред на заглавията.

 

 

1882

Статистически календар на Старозагорския департамент за 1882 г.

224

 

1883

Земледелец

 40

Първогодишен отчет на Обл. девическа гимназия в Ст. Загора за учебната 1882 – 83 г.

213

Статистически алманах на Старозагорския департамент за 1883 г.

224

 

1884

Земледелец

40

Знание

54

Втори годишен отчет на Обл. девическа гимназия в Ст. Загора за учебната 1883 – 84 г.

213

Статистически алманах на Старозагорския департамент за 1884 високосна година

224

                                                                                                                            

1885

Земледелец

40

Знание

54

Македонски сълзи*** – Чирпан                                 

80

Трети годишен отчет на Обл. девическа гимназия в Ст. Загора за учебната 1884 – 85 г.                                                                                            

213

 

1886

Балкан

1

 

1887

Балкан

1

 

1888

Журнал научно списание** : в Ст. Загора се изд. от І 8

34

Защита

37

 

1889

Журнал научно списание** : в Ст. Загора се изд. до ІІ 4                                          

 34

 

1890

Средна гора

 136

 

1892

Старозагорски общински вестник                                                                              

146

                                                                                   

1893

Истина

62

Правда

111

Старозагорски общински вестник                                                                              

 146

 

1894

Старозагорски общински вестник 

146

 

1895

Педагогически поучения за възпитатели

105

Самозащита 

125

Старозагорски общински вестник – от ІІІ 78 загл. Старозагорски градско общински вестник

146

 

1896

Деятелността на комитета [Старозагорски благотвор. Комитет „Св. Йоан Милостивий“] от 1 ян. 1895 г. до 26 февр. 1896 г.

211

Народен отзив 

86

Старозагорски градско общински вестник вж Старозагорски общински вестник

146

Старозагорски лист

145

 

1897

Отчет на Марийнската държ. девическа гимназия в Ст. Загора за 1896/7 учебна година

214

Старозагорски градско общински вестник вж Старозагорски общински вестник

 146

 

1898

Бъдъще 

7

Васил Левски

190

Отчет на Марийнската държ. девическа гимназия в Ст. Загора за 1897/8 учебна година 

214

Отчет на Старозагорската окръжна постоянна комисия

 225

Старозагорски градско общински вестник вж Старозагорски общински вестник

146

 

1899

Бъдъще

 7

Отбрана

103

Отчет на Марийнската държ. девическа гимназия в Ст. Загора за 1898/9 учебна година

214

Работнически вестник** : в Ст. Загора се изд. от ІІІ 2

118

Справедливост 

135

Старозагорски глашатай

142

Старозагорски градско общински вестник вж Старозагорски общински вестник

146

 

1900

Временен лист 

16

Казанлъшки градско-общински вестник*** – Казанлък : І 17 – 32, 35, 36

66

Надежда

84

Работнически вестник** : в Ст. Загора се изд. до ІІІ 50 (13 авг.)

118

Справедливост  

135

Старозагорски глашатай 

142

Старозагорски окръжен глашатай 

150

Труд

165

Фелдшерски другар 

174

 

1901

Балкан

2

Железник  

31

Отечество** : в Ст. Загора се издава от І 4   

104

Отчет на Марийнската Старозагорска държ. девическа гимназия в Стара Загора за учебната 1899/900 г. 

214

Отчет на Марийнската Старозагорска държ. девическа гимназия в Стара Загора за учебната 1900/901 г. 

214

Отчет на Старозагорската окръжна постоянна комисия през времето от 10 септ. 1900 г. до 10 септ. 1901 г.  

225

Права дума*** – Нова Загора 

110

Справедливост

135

Старозагорски глашатай 

142

Старозагорски общински вестник

146

Старозагорски окръжен глашатай

150

Отчет на Старозагорската окр. постоянна комисия ... от 10 септ. 1900 г. до 10 септ. 1901 г.  

224

Труд : в Ст. Загора се изд. до ІІ 1 (септ.) 

165

Фелдшерски другар  

174

 

1902

Временен лист

 16

Земледелско знаме  

48

Избирател*** – Нова Загора – от 4 загл. Български избирател***   

56

Избирателна борба*** – Нова Загора 

57

Новозагорски лист** : в Ст. Загора се изд. от ІІ 41  

95

Отечество**

104

[Пети] 5-й отчет за операциите на дружеството [Търг. акц. д-во Бъдъщност“. Ст. Загора] през финансовата 1901 г.  

228

Права дума*** – Нова Загора  

110

Справедливост 

135

Старозагорски общински вестник

146

 

1903

Временен лист 

 16

Глашатай 

20

Земледелско знаме  

 48

Любовен бюлетин 

 78

Наука  

 89

Нова Марица*** – Пловдив  

92

Новозагорски лист**

 95

Отечество**  

104

Права дума*** – Нова Загора 

110

Старозагорски общински вестник 

146

Старозагорски окръжен глашатай  

150

[Шести] 6-й отчет за операциите на дружеството [Търг. акц. д-воБъдъщност“. Ст. Загора] през финансовата 1902 г.  

228

 

1904

Земледелско знаме 

48

Народна борба  

87

Отчет на Старозагорската държавнаМарийнскадевич. гимназия за учебната 1903 – 904 г.

214

Годишен отчет на Старозагорското благодетелно дружество Добрий Самарянин“ от 15 май 1903 г. до 6 май 1904 г. 

210

Права дума*** – Нова Загора 

 110

Работническа борба** : в Ст. Загора се изд. І 95 (23 юли)  

117

Средна гора

137

Съдебна хроника  

 157

 

1905

Земледелско знаме 

48

Народна борба 

 87

Годишник на Старозагорската държавнаМарийнскадевич. гимназия за учебната 1904 – 1905 г.  


214

Права дума*** – Нова Загора   

 110

Средна гора

137

Средногорски глас 

138

 

1906

Бранище  

4

Годишник на Старозагорското държавно девич. педагогическо училище за учебната 1905 – 1906 г.  

215

Земледелско знаме 

48

Народна борба  

  87

Отчет VII-й върху операциите на дружеството [Търг. акц. д-во Земледелец“] от 1 ян. до 31 дек. 1905 г.   

230

Реклама*** – Търново-Сеймен (Симеоновград

122

Средногорски глас 

138

Съдебна хроника

157

Юг

 184

 

1907

Бранище 

4

Годишник на Старозагорското държавно девич. педагогическо училище за учебната 1906 – 1907 г.  

215

Заря вж Зора

55

Земледелски приятел

47

Земледелско знаме : от VІ 3 излиза в София

48

Народна борба 

87

Отчет за операциите на дружеството [Търг. акц. д-во Бъдъщност“. Ст. Загора] за 1906 година  

228

Отчет на Старо-Загорското благодет. дружество Добрий самарянин“ от 26 май 1906 г. до 31 май 1907 г.  

210

Първи годишен отчет по дейността на Ст[аро]-Загор[ската] Родителска дружба през учебната 1906/7 г. 

227

Съдебна хроника 

 157

   

1908

Бранище

4

Втори годишен отчет по дейността на Ст[аро]-Загор[ската] Родителска дружба през учебната 1907 – 1908 г.

227

Възраждане*** – Бургас

 17

Демократически вестник 

23

Заря – от І 19 (23 февр.) загл. Зора

55

Изгрев*** – Харманли  

59

Отчет на Старо-Загорското държавно девич. педагогическо трикласно училище за учебната 1907 – 1908 г. 

215

Отчет I за операциите на дружеството [Търг. акц. д-во Надежда“] за време от 15 май 1906 г. до 31 дек. 1907 г.  

229

Отчет на Старозагорското благодет. дружество Добрий самарянин“ от 31 май 1907 г. до 22 май 1908 г. 

210

Реклама*** – Нова Загора 

123

Ура  

Пр. I 12

   

1909

Бранище  

4

Възраждане*** – Бургас

17

Годишник на Старозагорската общинска мъжка гимназия за учебната 1908 – 1909 г. 

220

Демократически глас 

24

Зора

55

Изкуство

Пр. І 5

Лира

 232

Люцифер 

79

Народна борба

87

Отчет за деятелността на дружеството за подпомагане бедни ученички при Старозагорското държавно девич. педагогич. училище за през 1908 – 1909 учебна година 

217

Отчет на Старозагорското благодет. дружество Добрий самарянин“ от 31 май 1908 г. до 7 май 1909 г.  

210

Правда*** – Нова Загора

112

Практическа методика на предметите в основното училище*** – Казанлък : І 1, 2, 4, 5   

113

Реклама*** – Нова Загора

123

Цигарен дим 

181

  

1910

Боева сила 

3

Бранище 

 4

Възраждане*** – Бургас

17

Годишник на Старозагорската държавна мъжка гимназия за учебната 1909 – 1910 г. 

221

Годишник на Старозагорското благодет. дружество Добрий самарянин“ от 16 май 1909 г. до 28 май 1910 г.  

210

Демократически глас 

24

Зора

55

Народна борба

 87

Обществен бранител 

98

Отчет XIII върху операциите на дружеството [Търг. акц. д-во Бъдъщност“. Ст. Загора] през финансовата 1909 г.  

228

Правда*** – Нова Загора

112

Старозагорски общински вестник 

147

  

1911

Боева сила 

3

Бранище

 4

Възраждане*** – Бургас  

17

Годишен отчет за 1910 г. на Старо-Загорския окръжен лекар  

223

Годишник на Старозагорската държавна мъжка гимназия Иван Минчев Вазов“ за учебната 1910 – 1911 г.  

221

Годишник на Старозагорското благодет. дружество Добрий самарянин“ от 28 май 1910 г. до 19 май 1911 г.   

210

Зора

55

Искрици   

61

Музикант** : в Ст. Загора се изд. от І 3 до І 8 (30 апр.)

83

Народна борба  

87

Отчет на Старозагорското археологическо дружество Августа Траяна“  

209

Отчет ХІІ-й върху операциите на дружеството [Търг. акц. д-во Земледелец“] от 1 ян. до 31 дек. 1910 г. 

230

Практическа методика на предметите в основното училище*** – Казанлък : ІІ 4, 5

113

Старозагорски окръжен вестник 

149

Тракийски новости – от І 3 загл. Нов Тракийски новости

161

Трибуна : в Ст. Загора – Н. Загора се изд. от І 45 вж Политическо съзнание

107

  

1912

Бай Ганю*** – София : в Ст. Загора се печата от 74 до 102 вж Въртокъщник

19

Боева сила 

3

Бранище  

4

Годишник на Старозагорската държавна мъжка гимназия Иван Минчев Вазов“ за учебната 1911 – 1912 г. 

221

Зора 

55

Истини

63

Културен преглед 

75

Нов Тракийски новости вж Тракийски новости   

161

Отчет на Старозагорското благодет. дружество Добрий самарянин“ от 27 май 1911 г. до 11 май 1912 г. 

210

Светлина** : в Ст. Загора се изд. от II 1 (1 ян.) 

127

Старозагорски глас

141

Старозагорски общински вестник 

148

Трибуна вж Политическо съзнание

107

   

1913

Бранище 

4

Зора 

55

Културен преглед 

75

Ранни цветя

121

Светлина** 

127

Трибуна вж Политическо съзнание  

107

 

1914

Възраждане*** – Бургас

 17

Демократически глас 

24

Зора 

 55

Културен преглед  

75

Старозагорски окръжен вестник

 149

Тракийска трибуна

 160

Трептящи акорди

 164

Трибуна вж Политическо съзнание  

107

    

1915

Възраждане*** – Бургас   

17

Зора 

 55

Отчет на археологическото дружество Августа Траяна“ в Ст. Загора за изтеклите 1912, 1913 и 1914 години   

209

Старозагорски окръжен вестник   

149

  

1916

Хризантеми  

176

 

1917

Хризантеми 

176

 

1918

Хризантеми

 176

  

1919

Зора 

55

Лада* : печата се в Пловдив 

76

Социалистическа борба   

 134

Съмни мръкни 

158

Трибуна вж Политическо съзнание 

107

Хризантеми 

176

  

1920

Братствен глас 

5

Земледелска пробуда   

44

Златно руно* : Печата се в София    

53

Зора

55

Старозагорски окръжен вестник

149

Трибуна вж Политическо съзнание

 107

Туристическа мисъл

166

Ученическо ехо 

172

  

1921

Братствен глас

5

Бюлетин на комунистическата група в Старозагорския общински съвет 

 10

Голгота** : в Ст. Загора се изд. от ІІ 1 (окт.)    

21

Единство

29

Земледелска правда** : в Ст. Загора се изд. от ІІІ 1 (24 окт.)   

43

Златно руно* : печата се в София 

53

Зора 

55

Нова дума** : в Ст. Загора се изд. от І 10

91

Отчет на археологическото дружество Августа Траяна“ в Ст. Загора за изтеклите 1915 – 1921 години 

209

Реформи

 124

Старозагорски окръжен вестник

149

Трибуна вж Политическо съзнание 

107

Ученическо ехоот ІІ 4 загл. Ехо 

 172

 

1922

Братствен глас  

5

Бюлетин на комунистическата група в Старозагорския общински съвет 

10

Голгота** 

21

Донской осведомительный листок (Донски информационен лист)  

187

Земледелска правда**

43

Земледелско-скотовъден приятел  

 50

Зора

55

Нова дума** 

91

Обнова 

96

Общограждански кооператор 

100

Севлиево*** – Сухиндол, Севлиево, Павликени

129

Старозагорски окръжен вестник 

149

Трибуна вж Политическо съзнание 

 107

Туристки живот

 167

  

1923

Братствен глас   

5

Българин

8

Голгота** 

21

Донской осведомительный листок (Донски информационен лист)

187

Ехо

30

Земледелска борба

41

Земледелска правда**  

43

Земледелско-скотовъден вестник 

49

Кооперативно съзнание 

73

Музикален преглед  

 82

На нов етап 

 Пр. I 8

Нова дума**

 91

Обнова    

96

Общограждански кооператор  

100

Оранжева заря  

102

Състоянието на трите клона на Ст.-Загорското благодет. дружество Добрий самарянин : ... от 1 май 1922 до 1 май 1923 г.                         

210

Последни вести 

108

Старозагорски окръжен вестник  

 149

Трибуна вж Политическо съзнание  

107

 

1924

Буря  

6

Вестител на хилядогодишнината*** – Пловдив 

12

Демократически глас  

25

[Деветнадесети] 19-й юли 1877 г.  

192

Донской осведомительный листок (Донски информационен лист)

187

Ехо вж Ученическо ехо  

172

Железничарски сговор*** – Бургас    

33

Земледелска правда**   

43

Земледелско-скотовъден вестник

49

Зора

55

Казанлъшка искра*** – Казанлък : І 1 – 5

65

Кооперативно съзнание

73

Музикален преглед

82

На нов етап 

Пр. I 8

Нова дума** 

91

Общограждански кооператор

100

Дейността на Старо-Загорското благотворит. дружество Добрий самарянин“ от 1 май 1923 – 1 май 1924 г.   

210

Периодичен лист на водния синдикат Тунджа“  

106

Сговор 

128

Старозагорски окръжен вестник 

149

Отчет на Старозагорската окръжна постоянна комисия за деятелносттаѝ от 1.I.1923 г. до 1.I.1924 г.

225

Трибуна : в Ст. Загора се изд. до VІІ 343 вж Политическо съзнание 

107

Що е истина – от I 13 загл. Православна истина  

183

 

1925

Братствен глас 

5

Буря  

 6

[Деветнадесети] 19-й юли 1877 г.   

 192

Демократически глас 

25

Ехо вж Ученическо ехо 

172

Земледелска правда** 

43

Земледелско-скотовъден вестник 

49

Зора 

55

Кавал

 64

Кооперативен лист 

69

Кооперативно съзнание 

73

Нова дума** 

91

Общограждански кооператор 

 100

Окръжна политика 

101

Отчет на археологическото дружество Августа Траяна“ в Ст. Загора за изтеклите 1922 – 1924 години  

 209

Периодичен лист на водния синдикат Тунджа“ 

106

Православна истина вж Що е истина 

 183

Сговор 

 128

Секретар-бирник 

 130

Старозагорска поща  

139

Старозагорски окръжен вестник 

149

Търговско-индустриални известия 

 168

  

1926

Братствен глас 

 5

[Деветнадесети] 19-й юли 1877 г.   

 192

Дума  

26

Ехо вж Ученическо ехо 

172

Здравни вести                                                                                                            

39

Земледелска правда**

43

Земя 

51

Зора

 55

Кавал 

64

Книжарски кооперативен лист  

 67

Кооперативен лист

69

Кооперативно съзнание

73

Музикален преглед

82

Народна камбана

88

Окръжна политика 

101

Периодичен лист на водния синдикат Тунджа“  

106

Секретар-бирник 

 130

Старозагорски вести   

140

Старозагорски общински вестник

148

Старозагорски окръжен вестник 

149

Старозагорско кино 

154

Отчет на Старозагорската окръжна постоянна комисия за деятелносттаѝ от 1.I.1924 г. до 1.I.1925 г.  

225

Християнски социалист 

178

       

1927

Вестник на водния синдикат Тунджа“ (Периодичен лист на водния синдикат Тунджа“) 

106

[Деветнадесети] 19-й юли 1877 г.

192

Дума 

26

Ехо вж Ученическо ехо

172

Земледелска мисъл** : в Ст. Загора се изд. от VI 1 до VІ 3 ([ян.] – март)

42

Земледелска правда** : в Ст. Загора се изд. до VІІІ 28  

43

Зора 

55

Кооперативен изгрев*** – Михайлово, Старозагорско 

68

Кооперативен лист 

69

Кооперативна искра

70

Кооперативно съзнание 

73

Музикален преглед

82

Общински финансов преглед

99

Дейността на Старо-Загорското благотворит. дружество Добрий самарянин“ ... от 1 апр. 1926 г. до 1 апр. 1927 г.  

210

Пробуда

Пр. I 11

Развитие*** – Т[ърново]-Сеймен (Симеоновград)  

120

Секретар-бирник

130

Старозагорски общински вестник 

148

Старозагорски окръжен вестник

149

Старозагорски южен глас 

153

Южен глас 

185

  

1928

Дума                                                                                 

26

Ехо вж Ученическо ехо  

172

Земледелски народен глас   

46

Земледелско-скотовъден вестник  

49

Зора

55

Кооперативна пробуда

71

Кооперативно съзнание

73

Музикален преглед

82

Общински финансов преглед

99

Отчет на Старозагорското благодет. дружество Добрий самарянин“ ... от 1 апр. 1927 до 31 март 1928 г.

210

Секретар-бирник

130

Старозагорски общински вестник

148

Старозагорски окръжен вестник

149

Старозагорски южен глас – от І 87 загл. Утринен южен глас 

153

Главен отчет на Старозагорската окръжна постоянна комисия за дейносттаѝ от 1 ян. до 31 дек. 1927 г.  

225

Туристки лист 

203

Южен глас 

185

  

1929

Верея  

191

Вестник на театърДобри Войников“ – София 

13

[Деветнадесети] 19-й юли 1877 г.  

192

Дума

26

Земледелски народен глас  

46

Земледелско-скотовъден вестник  

49

Земя

52

Зора вж Заря 

 55

Кооперативно съзнание 

73

Музикален преглед  

82

Начало

90

Обнова

97

Общограждански кооператор 

100

Отчет [на Културно-просветително дружество Театър“] за 1928 – 1929 г. 

219

Отчет на Старозагорското благодет. дружество Добрий самарянин“ ... от 1 апр. 1928 до 31 март 1929 г. 

210

Секретар-бирник 

130

Старозагорски изгревот І 10 загл. Изгрев 

144

Старозагорски окръжен вестник

149

Старозагорски театър и музика

151

Трезвен подем

163

Южен глас

185

  

1930

Верея    

191

Дума  

26

Ехо вж Ученическо ехо 

172

Земледелски народен глас  

46

Земя 

52

Зора

55

Кооперативно съзнание

73

Общински финансов преглед 

99

Общограждански кооператор

100

Отчет [на Културно-просветително дружество Театър“] за 1929 – 1930 г. 

219

Отчет на Старозагорското благодет. дружество Добрий самарянин“ ... от 1 апр. 1929 до 31 март 1930 г.  

210

Секретар-бирник

130

Селско школниче*** – Гълъбово, Старозагорско

131

Старозагорски окръжен вестник

149

Старозагорски флайтоксови вести – от І 7 загл. Флайтоксови вести 

152

Трезвен подем

163

Черноморска камбана** : в Ст. Загора се изд. V 27 – 28 

182

Юбилеен юнашки лист Средногорски юнак“  

207

Южен глас

185

   

1931

Възход*** – Бургас  

18

Годишен отчет на Старозагорската окръжна постоянна комисия за дейността ѝ от 1 ян. до 31 дек. 1930 г.  

225

Дума

26

Ехо вж Ученическо ехо

 172

Земя  

52

Зора

55

Изворче 

58

Кооперативно съзнание

73

Общински финансов преглед 

99

Отчет [на Воден синдикат Тунджа“] за 1930 г. 

212

Поточе

109

Провинция

115

Секретар-бирник

130

Старозагорски окръжен вестник

 149

Годишен отчет на Старозагорската окр. постоянна комисия за дейносттаѝ от 1 ян. до 31 дек. 1930 г.  

224

Ученик

171

Ученик 

Пр. I 13

Хезиан

175

Християнка** : в Ст. Загора се изд. от VIII(I) 1 

177

Юбилеен лист на спортен клуб Траяна“ – Ст. Загора

206

Южен глас

185

   

1931

Десет години спортен клуб Светослав“     

193

Дума 

26

Ехо вж Ученическо ехо 

172

Железник

32

Затворническа борба

Пр. I 2

Затворническа борба 

Пр. I 3

Земледелски зов 

45

Земя

52

Зора

55

Кооперативно съзнание 

73

Отчет [на Културно-просветително дружество Театър“] за 1930 – 1931 г.  

219

Отчет на Старозагорското благодет. дружество Добрий самарянин“ ... от 1 апр. 1931 г. до 31 март 1932 г. 

210

Поточе 

109

Просвета 

116

Старозагорски окръжен вестник

149

Фашистки пробив

173

Флайтоксови вести вж Старозагорски флайтоксови вести

152

Християнка**

177

Царица на пчеларската култура и наука 

179

Южен глас 

185

 

1933

Вестник Ученически живот

14

Вихропис 

15

Дума

26

Земя 

52

Зора 

55

Лъчи

77

Отчет [на Културно-просветително дружество Театър“] за 1932 г.  

 219

Поточе 

109

Свети Климент 

126

Секретар-бирник

130

Сноп 

132

Старозагорски окръжен вестник

149

Суфльор** : в Бургас – Ст. Загора се изд. VI 1 – 2 (29 апр.) 

156

Траяна

200

Устрем

169

Християнка**

177

Царица на пчеларската култура и наука 

179

Южен глас 

185

 

1934

Вихропис

15

Гребец 

22

Дума 

26

Евангелски уроци 

28

Ехо вж Ученическо ехо

172

Железник 

32

Законодателен преглед  

36

Затворническа борба

Пр. I 4

Земя  

52

Зора 

 55

Кооперативна трибуна*** – Казанлък 

72

Кръгозор 

74

Лъчи 

 77

Отчет [на Културно-просветително дружество Театър“] за 1933 г.  

219

Поточе

109

Секретар-бирник 

130

Сноп

132

Старозагорски длъжник 

143

Устрем 

169

Ученически живот вж Вестник Ученически живот  

 14

Християнка** : в Ст. Загора се изд. до XI(IV) 10

  177

Царица на пчеларската култура и наука

179

Южен глас

185

 

1935

Гребец 

22

Дума

 26