ИЗДАТЕЛСКИ КОЛЕКТИВИ

 

Археологическо д-во „Августа Траяна“. Ст. Загора
Благодетелно д-во „Добрий самарянин“. Ст. Загора
Благотворителен комитет „Св. Йоан Милостивий“. Ст. Загора
Български вегетариански съюз. София
Воден синдикат „Тунджа“. Ст. Загора
Градско бюро на Демократическата партия. Ст. Загора
Девическа гимназия. Ст. Загора
Демократическо бюро. Ст. Загора
Дирекция „Реклама, литература, театър и музика“. Ст. Загора
Драматична студия „Железник“. Ст. Загора
Д-во за борба с туберкулозата. Ст. Загора
Д-во за подпомагане бедни ученички при Старозагорското
държ. девич. училище
Епархийско свещеническо братство. Нова Загора
Епархийско свещеническо д-во. Ст. Загора
Женско културно-просветно благотворително д-во „Пробуда“.
Ст. Загора
Земеделска камара. Ст. Загора
К-ца „Секретар-бирник“. Ст. Загора
Клиника д-ри Костови. София
Книжевно д-во „Знание“. Ст. Загора
Комунистическа група в общинския съвет. Ст. Загора   
Кооперативна к-ца „Ново училище“. Ст. Загора  
Културно-просветно д-во „Театър“. Ст. Загора
Литературен кръжец „Начало“ при См. търгов. гимназия.
Ст. Загора
Литературно ученическо д-во „Кръгозор“ при мъж. гимназия.
Ст. Загора
Манифактурно-галантерийно сдружение „Кооперативна каса“.
Ст. Загора
Международно д-во „Библейски ученици“. Пловдив
Младежки национален легион „Колю Ганчев“. Ст. Загора
Музикално д-во „Кавал“. Ст. Загора
Мъжка гимназия „Иван М. Вазов“. Ст. Загора
Народна партия. Ст. Загора
Народно ч-ще „Св. Климент“. Ст. Загора
Национал-либерална партия. Ст. Загора
Обединена Народно-прогресивна партия. Ст. Загора
Областен съвет за обществена помощ. Ст. Загора
Общината. Казанлък
Общината. Ст. Загора
Общо занаятчийско сдружение. Ст. Загора
Общогражданска кооперация. Ст. Загора
Околийски земеделски синдикат „Посредник“. Ст. Загора
Окръжен партиен съвет на Демократическата партия. Ст. Загора
Окръжна земеделска дружба. Ст. Загора
Окръжна комисия на Старозагорския департамент
Окръжна постоянна комисия. Ст. Загора
Партизански отряд „Г. Димитров“
Популярна банка. Ст. Загора
Пчеларско д-во „Пчела“. Ст. Загора
Работнич. младежки съюз. ОК. Ст. Загора
Работническа кооперация „Напред“. Ст. Загора
Работническа социалдемократическа организация. Казанлък
Работническа социалдемократическа организация. Нова Загора
Работническа социалдемократическа партия (ш.с.). Ст. Загора
Работническа социалдемократическа партия. София
Родителска дружба. Ст. Загора  
Спортен клуб „Траяна“. Ст. Загора
105 бранническа дружина „Сърнена гора“. Ст. Загора
Съюз на напредничавите жени. София
Съюз на православните християнски братства в България.
Ст. Загора
Театър „Добри Войников“. София
Театър „Одеон“. Ст. Загора   
Туристическо д-во „Верея“. Ст. Загора
Търг. акц. д-во „Бъдъщност“. Ст. Загора
Търг. акц. д-во „Надежда“. Ст. Загора
Търг. зем. д-во „Земледелец“. Ст. Загора
Ученически стенографски съюз. Ст. Загора
Ученическо културно-просветно д-во „Устрем“ при
Търговската гимназия „Симеон кн. Търновски”. Ст. Загора
Християнско събрание. Ст. Загора
5
Юношески туристически съюз, кл. „Верея“. Ст. Загора