ПЕРИОДИЧЕН ПЕЧАТ. СТАРА ЗАГОРА 1882 – 1944

 

I. ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ, ИЗДАВАНИ ИЛИ ПЕЧАТАНИ В СТАРА ЗАГОРА

 

БПП

Бай Ганю***. Хумор и сатира. София.

II               60 – 102               1911 – 1912

От 74 до 102 се печатат в п-ца Напредък в Ст. Загора.

Вж Въртокъщник. № 19.

 

 

1.БПП 158

Балкан. Вестник за политика и литература. Излиза засега един път в седмицата : понеделник. Изд. и отг. Александър Р. Балкански. Ст. Загора, п-ца на А. Р. Балкански. 4°.

I                1 – 7                       20 окт. 1886 – 26 юни 1887

3 ненамерен.

Притурка от 27 окт. 1887 със сведения за четата на кап. Набоков.

Със стамболовистко направление.

 

 

2.БПП 160

Балкан. Вестник за всякакъв вид обявления, реклами и обществени знания. Излиза всяка неделя на произволна големина. Отг. ред. Ив. Христев Контито (просбописец). Ст. Загора, п-ца Светлина. 2°.

I                1 – 4                       1 авг. – 15 септ. 1901

От 3 подзагл. Обществен и рекламен вестник. 4°.

Притурки към 1 – 2 и 4.

Изпълнен със съдебни обявления.

 

 

3.БПП 395

Боева сила. Излиза 2 пъти в месеца. Ред.-стоп. Ив. Т. Кутев. Ст. Загора, п-ца Напредък. 2°.

I                1 – 5                       15 юни – 6 юли 1910

II               1 – 20                     14 дек. 1911 – 7 юли 1912

От II 1 излиза седмично.

Печата се и в п-ци : Светлина и Напредък в Ст. Загора и Н. Попов в Чирпан.

Местен вестник, опозиционен на демократическото правителство. Критикува „анархо-училищната политика на Мушанов“, дава материали от съдебни процеси. Редакторът му е член на БРСДП до разцеплението в 1903 г.

 

 

4.БПП 489

Бранище. Списание за горско стопанство и отраслите му. Излиза веднъж в месеца, изключая юли и август. Ред. В[асил] В[асилев] Попов. Ст. Загора, п-ца Светлина. 4°.

I                1 – 10                    28 септ. 1906 – 20 апр. 1907

II               1 – 10                    15 авг. 1907 – 25 май 1908

III              1 – 10                    1 септ. 1908 – 12 юни 1909

IV              1 – 10                    1 септ. 1909 – 15 май 1910

V                1 – 10                    1 септ. 1910 – 1 юни 1911

VI              1 – 6                      1 септ. 1911 – 1 дек. 1912

VII             1 – 4                      1 септ. 1912 [sic!] – дек. 1913

VII подзагл. Списание за горите, лова и риболовството.

VII гл. ред. Ил. Стоянов, основател + В. В. Попов, урежда ред. к-т.

Печата се и в п-ци : Напредък в Ст. Загора и Труд в Сливен.

Прекъсва с VI 2 за няколко месеца поради убийството на редактора и със VII 2 – поради войните.

Брани интересите на горското стопанство. Бичува негодността и корупцията на служебни лица.

 

 

5.БПП 506

Братствен глас. От братството при Старозагорското християнско събрание. Ще излиза всеки 3 месеца. Ст. Загора, п-ца Модерно изкуство. 4°.

I                1 – 18                    окт. 1920 – 4 септ. 1921

II               1 – 16                    [ноем.] 1921 – 2 септ. 1922

III              1 – 14                    1 окт. 1922 – 5 септ. 1923

IV              1 – 11                    18 окт. 1923 – ян. 1925

V                5 – 10                    1 окт. 1925 – 12 ян. 1926

VI              1 – 11                    25 февр. – 18 дек. 1926

II 1 и IV 10 – 11 ненамерени, V 1 – 4 не са излезли.

От III подзагл. Орган на християнското събрание в Ст. Загора.

Ред. Александър Каварджиков.

Печата се и в п-ци : Светлина в Ст. Загора и Светлина в Нова Загора.

IV 3 – 7 погрешно означени VI.

Притурки към II 1, 11 и 12, III и V 10.

Против „лъжливата, блуднишка, официална антихристовска владишко попска черква“. Вестникът се обявява и против теософи, дъновисти и евангелисти, иска реформи в църквата.

 

 

БПП

Будител***. Седмичен народен вестник. Чирпан.

V – XVIII       227 – 795            1931 – 1944

Вж Солидарност. № 133.

 

 

6.БПП 575

Буря. Седмичен народен вестник за обществен живот, стопанство, култура и патриотизъм. Ред. к-т. Ст. Загора, п-ца Светлина. 2°.

I                       1 – 16                    1 авг. 1924 – 15 апр. 1925

От 14 подзагл. Орган на родолюбивите младежи от Старозагорски и Хасковски окръг.

Неофициален местен орган на Демократическия сговор.

 

 

7.БПП 593

Бъдъще. Излиза, засега, три пъти в месеца. Ред.-стоп. Иван Т. Кутев. Ст. Загора, п-ца Светлина. 2°.

I                       1 – 36                    13 февр. 1898 – 21 май 1899

Вестникът е личен политически орган на редактора Ив. Кутев, бивш член на БРСДП. Развива програма на основаната от самия него в Ст. Загора „Сиромашка партия“.

 

 

8.БПП 604

Българин. Национал трудов вестник. Излиза два пъти седмично. Ред. Илия Стоянов. Ст. Загора, п-ца Напредък. 2°.

I                       1                              24 февр. 1923

Единственият брой, написан от редактора, съдържа „Манифест на Бълг. национална трудова партия“(?).

 

 

9.БПП 622

Българка***. Месечно домашно списание. Ред. Алис П. Кършовска. Чирпан, п-ца Единство – Пловдив. 8°.

I – III              по 12 книжки годишно                ян. 1896 – дек. 1898

IV                    1 – 12                                           ян. 1899 – дек. 1900

V                     1 – 12                                           ян. – дек. 1902

VI                    1 – 12                                           ян. 1903 – дек. 1904

От II подзагл. Месечно илюстровано домашно списание.

От I 6 ред. : Ал. П. Кършовска и Панайот С. Кършовски ; IV 1 – 6 и отг. ред. Ал. П. Кършовска.

От IV 3 излиза в Ловеч.

Печата се и в п-ци : Надежда в Казанлък, Ив. Гутенберг в Ст. Загора, Труд в Пловдив и Т. А. Кунчев, Труд и Драгол Мичев в Ловеч.

Илюстровано домакинско списание. Едно от първите в България месечни списания от тоя род.

Вж и Ватова, Пенка. Българка. // Периодика и литература. Т. 2. Литературни списания и вестници, смесени списания, хумористични издания (1893 – 1901). С., 1993, с.
212 – 218.

 

 

БПП

Български избирател***. Нова Загора, п-ца Иван Гутенберг – Ст. Загора.

I                       4 – 9                       ? ян. – 14 юни 1902

От 4 загл. Български избирател. Вж Избирател*. № 56.

 

 

10.БПП 888

Бюлетин на комунистическата група в Старозагорския общински съвет. Ст. Загора, п-ца Светлина. 4°.

1 – 13                                            15 ноем. 1921 – 5 авг. 1922

11 – 12 ненамерени.

13 8°.

Бюлетинът отчита дейността на комунистите общински съветници.

 

 

11.БПП 944

Бюлетин на Старозагорската земледелска камара. Излиза всеки месец. Ст. Загора, п-ца Светлина. 4°.

I                1 – 9                            15 апр. – 30 дек. 1939

II               1(10) – 12(21)             1 ян. – 31 дек. 1940

III              1(22) – 12(33)             10 февр. – 30 дек. 1941

Съдържа земеделско-стопански статии и материали по организационни въпроси.

 

 

12.БПП 1081

Вестител на хилядогодишнината***. [Изд.] Международно дружество библейски ученици. Пловдив, п-ца Напредък – Ст. Загора. 2°.

1                                   1924

Евангелистки сектантски вестник.

 

 

БПП

    Вестник на водния синдикат „Тунджа“. Издава синдикатът. Ст. Загора

IV                    4                              1927

Вж Периодичен лист на Водния синдикат „Тунджа“. № 106.

 

 

13.БПП 1136

Вестник на театър „Добри Войников“ – София. Ст. Загора, п-ца Светлина. 4°.

I                       3                              1929

За други броеве сведения липсват.

Театрален афиш.

 

 

14.БПП 1153

Вестник Ученически живот. Излиза един път месечно. Ред. Людмила Бойдашева. Ст. Загора, п-ца Светлина. 4°.  

II               13 – 14                   27 май 1933

III              1 – 6                       19 дек. 1934 – 22 юни 1935

IV              1 – 2                       22 ноем. – 19 дек. 1935

За I сведения липсват ; II ненамерена.

От III загл. Ученически живот.

От III подзагл. Месечен вестник за ученици от прогимназиите. Ред. к-т.

Печата се и в п-ца Секретар-бирник.

Ученически литературен вестник. Списва се само от ученици.

 

 

15.БПП 1238

Вихропис. Заедно с вихрописен учебник, нагоден за самоуци и за преподаватели на вихрописни курсове. Ред. Михаил Н. Михайлов. Изд. Надежда Пипалова. Ст. Загора, п-ца Н. Брашнаров. 8°.

I                       1 – 2                       дек. 1933 – март 1934

Редакцията в Казанлък.

Списание за пропаганда на вихрописа, нов вид стенографско писмо, което се стреми да измести приетата у нас стенография. Като притурка на сп. излиза незавършен учебник Вихропис. Т. I. 2. изд. от М. Н. Михайлов.

 

 

16.БПП 1314

Временен лист. Излиза неопределено. Ред. Ив. Т. Кутев. Ст. Загора, п-ца Ив. Гутенберг. 4°.

I                1 – 22                          14 юли 1900 – 10 септ. 1902

II               1                                  23 февр. 1903

Печата се и в п-ца Светлина.

Местен вестник, съдържа материали, насочени срещу митрополит Методи Кусевич.

 

 

17.БПП 1339

Възраждане***. Месечно списание. Ще излиза всеки месец, освен юли и август. Урежда ред. к-т. Бургас, п-ца Възраждане, с. Ал. Кайряк. 8°.

I – V                      по 10 книжки годишно                       ян. 1907 – дек. 1911

VI                          1 – 10                                                  ян. – дек. 1914

VII                         1 – 7                                                    ян. – септ. 1915

VIII                        1 – 5                                                    февр. – май 1919

IX – XX                  по 10 книжки годишно                       септ. 1919 – юни 1931

XXI                        1 – 8                                                    окт. 1931 – май 1932

XXII                       1 – 10                                                  септ. 1932 – юни 1933

XXIII – XXIV           по 10 книжки годишно                       окт. 1933 – юни 1935

I 4 – 10 загл. Сборник Възраждане.

Ред. Ст. Андрейчин. Основател и ред. през първата година и Димитър Жечков.

Започва като частно издание на Ст. Андрейчин и група вегетарианци ; от IX местоизд. София, книгоиздателство Възраждане (от XVII к-во „Посредник“ ; от XIX издава Български вегетариански съюз ; XXI – Кооперативно д-во „Възраждане“).

Печата се и в п-ци : Светлина в Ст. Загора, Труд в Сливен, Напредък в Ст. Загора, Ст. Боев в Бургас, Либералний клуб, Камбана, Посредник и Култура в София.

VIII 4°.

II 7 – 8 юбилеен сборник, посветен на Л. Н. Толстой.

Приложение към XXI повестта Три съдби, която се дава вм. кн. 9 – 10 на г. XXI.

В началото списанието е орган на първата вегетар. група, основана в с. Алан Кайряк [Ясна поляна], Бургаско, с основател и ред. Ст. Андрейчин. Пропагандира толстоисткото учение и вегетарианството. Накрая става орган на Бълг. вегетариански съюз.

Съдържа статии от български и чужди толстоисти и вегетарианци. Сътрудничил е и Л. Н. Толстой.

II 1, 4 – 6, 9, 10 (1908) : п-ца Напредък – Ст. Загора ;  7 и 8 са отпечатани в Сливен.

III – VI  по 10 книжки годишно и VІІ 1 – 7 : п-ца Светлина – Ст. Загора.

За IIІ 1; ІV 1, 4, 5, 7; V 2, 8 и 9 няма сведения за п-ца на книжното тяло.

След 1919 г. започва да се печата в София.

 

 

18.БПП 1356

    Възход***. Месечно илюстровано списание за религиозно-нравствено възпитание, наука и живот. Излиза всеки месец. Ред. Ц. Генов. Бургас, п-ца Светлина – Ст. Загора. 4°.

II                     1 – 3                       ян. – март 1931

За I сведения липсват.

Илюстровано списание за източноправославна религиозна пропаганда сред учениците.

 

 

19.БПП 1370

Въртокъщник***. Списание за разположение на духа. Седмично илюстровано хумористично списание. Ред.-изд. Д. Крепиев. София, п-ца Земеделско знаме. 4°.

I                1 – 50                          22 септ. 1909 – 13 авг. 1911

II               51 – 99                        20 авг. 1911 – 21 юли 1912

III              102                              11 авг. 1912

58, 92 – 94, 100 – 101 ненамерени.

От 60 загл. Бай Ганю.

От 60 подзагл. Хумор и сатира ; от 62 – Седмично илюстровано хумористично списание.

4 ред.-изд. Вл. Кръстев ; 5 изд. ред. к-т ; от 9 отг. ред. Хр. Цеков ; от 22 ред. Ст. Чернев ;
от 25 урежда ред. к-т ; от 38 ред. Христо Стоянов, изд. Слав П. Камбуров ; от 74 урежда ред. к-т.

От 74 редакцията е в Нова Загора.

Печата се в п-ца Напредък в Ст. Загора.

Притурка към 22.

Илюстровано хумористично списание. Стои близо до Бълг. земеделски нар. съюз. Осмива личния режим на Фердинанд, както и управляващата Демократическа партия.

Вж и Александрова, Надежда. Въртокъщник. // Периодика и литература. Т. 3. Литературни списания и вестници, смесени списания, хумористични издания (1902 – 1910). С., 1994, с. 653 – 664.

 

 

20.БПП 1435

Глашатай. Вестник за всякакъв вид обявления и реклами. Ще съобщава и факти от обществен интерес. Излиза всяка сряда на произволна големина. Отг. ред. Он[уфрий] Ив. Седмаков. Ст. Загора, изд. и п-ца Светлина. 4°.

I                       1 – 8                       25 юли – 16 окт. 1903

Рекламен лист със съдебни обявления и кратки местни новини.

 

 

21.БПП 1478

Голгота**. Двуседмично списание за литература. Уреждат група студенти. Враца, п-ца М. Богданов. 4°.

I                1 – 12                          14 дек. 1919 – [дек.] 1920

II               1 – 10                          окт. 1921 – ноем. 1922

III              1 – 3                            март – авг. 1923

От I 3 подзагл. Списание за литература ; от I 6 без подзагл.

От II излиза седмично.

От I 6 ред. Димитър Иванов ; от II ред. : Тодор Недков – Ст. Загора и Димитър Иванов –
Враца ; от II 7 – само Тодор Недков ; от II 8 ред. Марта Шиварова ; от III лит. ред. Тодор Недков, отг. ред. Марта Шиварова.

От II излиза в Ст. Загора, п-ца Светлина.

II 8 посветена на Хр. Ботев.

Литературно списание с анархистически тенденции. Съдържа преводни и оригинални стихове и разкази, литературна критика, книгопис.

Вж и Йотова, Антонина. Голгота. // Периодика и литература. Т. 5. Литературни списания и вестници, смесени списания, хумористични издания (1918 – 1920). С., 1999, с. 152 – 166.

 

 

22.БПП 1531

Гребец. Месечно списание за художествена литература и критика, издание на Съюза на писателите от провинцията в България. Ред. к-т : Г. Илиев, Ст. Станчев и Д. Аджарски. Отг. уредник Г. Илиев. Ст. Загора, п-ца Светлина. 8°.

I                1 – 10                          [септ.] 1934 – [юни 1935]

II               1 – 20                          15 септ. 1936 – 15 юни 1937

III              1 – 8                            30 септ.  1937 – 15 февр. 1938

IV              1 – 8                            дек. 1940 – окт. 1941

От II подзагл. Литературен двуседмичник. Орган на Съюза на писателите от провинцията ; от II 6 – Съюзен орган на писателите от провинцията ; от III – Двуседмичник за изкуство и културен живот ; от IV – Списание за книжнина, изкуство и обществен живот. Изд. Съюзът на писателите от провинцията.

От IV излиза месечно.

От I 6 в ред. к-т Борис Бакалов вм. Д. Аджарски ; от I 9 – 10 издава „Светлоструй“, с. Щърклево, Русенско, под ред. на Юрдан Ковачев ; от II ред. к-т : Дим. Аджарски, Добри В. Юруков и Богдана Стайкова ; от II 16 ред. к-т : Карл Виолетов, Димитър Ангелов и Дим. Аджарски ; от IV уред. Христо Борина, помощници : Илия Енчев и Хр. Недялков ; от IV 3 – без  помощниците.

От I 9 – 10 излиза в Русе, п-ца Дунав ; от II – в Ловеч, п-ца на Др. Мичев ; от IV – в Пловдив, п-ца Добруджа.

II – III 2°.

II 15 посветен на Н. В. Ракитин ; III 6 – 7 посветен на проф. Ас. Златаров.

Задача : „Да обедини и улесни труда на писателите, които живеят и работят в провинцията и да отбелязва културните прояви из всички краища на България.“ Отначало – на формалистични позиции ; от II годишнина с прогресивни тенденции. Някои статии орязани от цензурата. Съдържа : белетристика, художествен преглед, рецензии, вести и книгопис.

 

 

23.БПП 1601

    Демократически вестник. Орган на Демократическото бюро. Излиза седмично – всяка събота. Ред. д-р Е. Распопов. Ст. Загора, п-ца Светлина. 2°.

I                       1 – 8                       15 март – 28 апр. 1908

Притурка от 7 юни 1908.

Местен вестник на Демократическата партия в Ст. Загора.

  

 

24.БПП 1602

Демократически глас. Орган на демократическите организации в Старозагорския окръг. Излиза всяка събота. Урежда ред. к-т. Ст. Загора, п-ца Светлина. 2°.

I                1 – 39                          14 март 1909 – 8 юли 1910

IV              1                                  31 ян. 1914

За II – III сведения липсват.

IV 1 подзагл. Орган на Старозагорския окръжен партиен съвет на Демократическата партия.

От 23 отг. ред. Г. Банчев.

Печата се и в п-ци : Напредък в Ст. Загора и Пенев в Чирпан.

Притурки към 5 и 37.

Местен вестник на Демократическата партия в Старозагорско.

 

 

25.БПП 1603

Демократически глас. Орган на Старозагорското градско бюро на Демократическата партия. Излиза двуседмично на 1 и 15 число. Урежда ред. к-т. Ст. Загора, п-ца Изгрев. 2°.

I                1 – 4                            15 септ. – 17 ноем. 1924

II               5                                  6 ян. 1925

Член на ред. к-т [д-р Пейо] Пеев, адвокат.

Местен вестник със задача да възстанови организацията на Демократическата партия след вливането ѝ в Демократическия сговор.

 

 

26.БПП 1808

Дума. Независим следпразничен вестник. Гл. ред. И. Ст. Йосифов. Ред. Вл. Караризов. Ст. Загора – Бургас, п-ца Евтимов. 2°.

I                1 – 52                          27 дек. 1926 – 13 дек. 1927

II               53 – 148                      20 дек. 1927 – 28 дек. 1928

III              149 – 256                    1 ян. 1929 – 1 ян. 1930

IV              257 – 345                    3 ян. – 30 дек. 1930  

V                346 – 446                    2 ян. – 29 дек. 1931

VI              447 – 517                    2 ян. – 27 дек. 1932

VII             518 – 577                    2 ян. – 19 дек. 1933

VIII            578 – 637                    2 ян. – 20 дек. 1934

IX              638 – 683                    1 ян. – 28 дек. 1935

X                684 – 736                    1 ян. – 31 дек. 1936

XI              737 – 787                    1 ян. – 25 дек. 1937

XII             788 – 836                    1 ян. – 31 дек. 1938

XIII            837 – 898                    1 ян. – 20 дек. 1939

XIV            899 – 965                    1 ян. – 31 дек. 1940

XV              966 – 1011                  1 ян. – 28 дек. 1941

XVI            1012 – 1061                1 ян. – 21 дек. 1942

XVII           1062 – 1109                1 ян. – 26 дек. 1943

XVIII          1110 – 1133                1 ян. – 1 септ. 1944

Продължава до 16 окт. 1944.

От 58 подзагл. Информационен ежедневник ; от 79 – Независим следпразничен в-к ; от 96 – Независим народен вестник ; от 215 – Информационен в-к ; от 217 – Народен независим в-к ; от 419 – Народен в-к ; от 637 – Информационен в-к за културен, кооперативен и стопански напредък.

През 1927 и 1934 прави опити да стане ежедневник, но неуспешно и остава 2 пъти седмично ; от 1932 – седмично.

От 79 гл. ред. В. Гр. Спространов ; от 91 отг. ред. Жел. Абаджиев ; от 215 ред. Ал. Дагоров.

Основатели на в-ка са : Стоил Ст. Йосифов, Йосиф Ст. Йосифов и Вл. Караризов. Постоянен ред. е Вл. Караризов, временно подпомаган от ред. к-т. Като съред. са влизали Стоил Ст. Йосифов, Йосиф Ст. Йосифов, Св. Ловджиев, Михаил Алтабаков, Александър Паскалев, Б. Ножаров и др.

Местоизд. Ст. Загора и Бургас, от IX само Ст. Загора.

Печата се и в п-ци : Ст. Д. Боев и Зора в Бургас, Секретар-бирник и Светлина в Ст. Загора.

Хумор. прилож. към 98 Стъргало, ред. от Блан Карт ; от III със страница Сатири-хумористично огледало „Веселяк“, ред. от Б. Воражон [Б. Ножаров].

611 юбилеен шипченски брой ; 701, 750, 801, 920, 1027 и 1029 специални броеве по случай седмицата на гората ; 737 спец. юбилеен брой, 779 и 828 посветени на Методи Кусевич ; 758 – на Анастасия Тошева ; 766 – на 60 г. от освобождението на Ст. Загора ; 794 – спец. брой за ветеринарно-скотов. просвета ; 929 – за деня на детето ; 944 – студентски брой ; 954 – брой за коневъдство ; 1000 – юбилеен хиляден брой ; 1021 – възпоменателен лист Стамо В. Пулев.

Жълт информационен вестник. Следва официалния политически курс.

 

 

27.БПП 1884

Дълг и чест. Издават Старозагорските бранници. Ст. Загора, п-ца Секретар-бирник. 2°.

I                       1                              15 май 1943

Местен младежки браннически лист. Националистически.

 

 

28.БПП 1905

Евангелски уроци. (Беседи върху земния живот на Господа Исуса Христа според евангелието). Издава Съюзът на православните християнски братства в България. Ст. Загора, п-ца Братско слово – Пловдив. 8°.

III                                                  1934 – 1935

IV                                                  1935 – 1936

V                                                    1936 – 1937

За I и II сведения липсват.

V ред. арх[им.] Никодим.

Източноправославно проповедническо списание. Излиза годишно по една книга с църковни беседи и др.

 

 

29.БПП 1934

Единство. Независим обществен вестник. Излиза седмично всеки понеделник. Гл. ред. Хр. Г. Марков. Урежда постоянен к-т. Ст. Загора, п-ца Напредък. 2°.

I                       1 – 6                       15 авг. – 25 септ. 1921

Местен информационен и стопански вестник. Издание на частното Изпълнително информационно-посредническо бюро „Задруга“.

 

 

БПП

Ехо. Месечно списание. Ст. Загора

II 4 – X                                           1921 – 1934

Вж Ученическо ехо. № 172.

 

 

30.БПП 2026

Ехо. Следпразничен независим информационен вестник. Ст. Загора, п-ца Напредък. 2°.

I                       1 – 6                       3 септ. – 14 окт. 1923

Ред. Г. Кузмов [Г. Кузманов].

Печата се и в п-ца Светлина.

Притурка към 1.

Местен обществено-политически вестник на деветоюнски позиции.

 

 

31.БПП 2052

Железник. Независим вестник. Засега ще излиза по два пъти в седмицата – сряда и събота. Ред.-изд. Никола Даскалов. Ст. Загора, п-ца Н. Брашнаров. 2°.

I                       1 – 2                       4 – 24 авг. 1901

Местен вестник на Либералната партия.

 

 

32.БПП 2053

Железник. Театър, кино, култура. Издава Драматическа студия „Железник“ – Ст. Загора. Ст. Загора, п-ца Светлина. 4°.

I                       1 – 12                    5 дек. 1931 – ? 1934

За 5 и 9 сведения липсват ; 1 – 3 ненамерени.

От 4 подзагл. Седмичник за театър, кино и култура. Издава просветно дружество „Железник“ ; от 6 – Вестник за кинокултура и филмово изкуство.

Печата се и в п-ца Секретар-бирник.

4 2°.

Лист за кино и търговски реклами.

 

 

33.БПП 2065

Железничарски сговор***. Орган на Българския неутрален железничарски сговор. Излиза всеки 15 дни. Урежда ред. к-т. Бургас, п-ца Светлина – Ст. Загора. 2°.

I                       3 – 5                      1 ян. – 25 март 1924

За 1 и 2 сведения липсват.

Професионален вестник на железничарите-сговористи.

 

 

34.БПП 2110

Журнал научно списание**. Превод. Излиза ежемесечно. Ред.-изд. : Н. Д. Райнов и З. А. Бояджиев. Габрово, п-ца на К. Тулешков – Търново. 8°.

I                            1 – 12                                      1886 – 1887/1888

II – IX                    по 12 книжки годишно          1888 – 1896

X                            1 – 8                                       1897

Намерени са само отделни книжки. В едно съобщение на редакцията в X 6 – 8 се казва, че тя притежава „пълни течения от деветтях години“.

От I 12 излиза периодически.

От I 11 ред.-изд. Захари Бояджиев.

От I 6 излиза в Сливен ; от I 8 в Ст. Загора ; от II 5 в Търново.

Печата се и в п-ци : Пано Иванов в Търново, Центр. п-ца (по-късно на Х. Генадиев) в Пловдив.

Притурка към I : Лист за обявления. БПП № 3438 ; притурка и към III 8.

Списание, което по характер е по-скоро серийно издание. Съдържа отделни преводни трудове на К. Иречек „История на българите“, Л. Фигье „Живота на растенията“, Емил де Лавеле „Балканский полуостров“, трудове за Шопенхауер, Галилей, Лойола и др., които накрая на годишнината са подвързани в отделни томове. По външните корици на журнала, а също и на отделни листове – приложения, има печатани народни песни и анекдоти.

Редакторът Захари Бояджиев е учителствал в различни градове на страната и затова списанието е местено от Габрово в Сливен, Ст. Загора и Търново. През 1888 – 1889 е учител в Ст. Загора и това е старозагорският период на изданието.

В Ст. Загора се издават 9 кн. : I 8 – 12 (1888), II 1 – 4 (1888 – 1889), които се печатат в Центр. п-ца (по-късно на Х. Генадиев) в Пловдив.

Журнал научно списание спада към граничните издания (между книга и периодика).

Вж Чернев, Чавдар. Бележки по белите полета на репертоара на българската книга. С., 2006, с. 187.

Вж и Желчева, Евелина. Журнал научно списание. // Периодика и литература. Т. 1. Литературни списания и вестници, смесени списания, хумористични издания (1877 – 1892). С., 1985, с. 312 – 318.

 

 

35.БПП 2133

Загоре. Ред. Методи Друмев. Ст. Загора, п-ца Светлина.

Вписан в списъка на „Излизащи вестници след Освобождението в Ст. Загора“. Повече данни липсват.

Изт. : Дума, Ст. Загора, бр. 922, 20 апр. 1940 ; бр. 1000, окт. 1941.

 

 

36.БПП 2148

Законодателен преглед. Месечен сборник на закони, правилници, наредби и пр. Урежда Сл. Г. Тангъров. Ст. Загора, изд. и п-ца Секретар-бирник. 8°.

I                            1 – 7                                                     апр. – дек. 1934

II                           1 – 20                                                   февр. – 31 дек. 1935

III                          1 – 20                                                   31 ян. – 30 дек. 1936

IV                          1 – 18                                                   31 ян. – 30 ноем. 1937

V – IX                    по 20 книжки годишно                        20 ян. 1938 – 31 дек. 1942

X                            1 – 5                                                     31 ян. – 31 авг. 1943

От II подзагл. Полумесечен сборник на закони, правилници, наредби и пр. ; от VII – Списание за пояснение закони и правилници.

Задача : Да бъде в „услуга на общественика и държавния и общински служител“. Съдържа най-необходимите за общините закони в последната им пълна форма, както и окръжни, наредби, решения на Върхов. касац. съд, Върхов. администр. съд, Върховната сметна палата и др. институти, с кратки коментарии.

 

 

БПП

Заря. Ст. Загора.

I                       1 – 18                    1907

Вж Зора. № 55.

 

 

37.БПП 2205

Защита. Духовно-литературен вестник. Ще излиза три пъти в месеца : на 1, 15 и 30 число. Ред.-стоп. Н. Т. Бъкларев. Ст. Загора, п-ца Знание. 4°.

I                       1                             12 окт. 1888

„Като виждаме, че у нас истинското нравствено възпитание и най-светото нещо – религията, се оставят в забравение и занемарение и понеже повечето от нашите водители се борят и пълнят вестниците си с политически празнословия за кокал, то ние решихме с божия воля да издадем наший в. „Защита“, в когото ще защитаваме най-усърдно истинното християнство...“. „Ще имаме още литературен отдел, както и кратък политически преглед, телеграми, смес и пр.“

Изт. : Опис, 1984 – 1900, с. 28 ; Иванов, с. 532.

 

 

38.БПП 2260

Здрав живот***. Полумесечно списание за здравна култура и просвета. Орган на Българския вегетариански съюз и Софийското д-во „Природолечение“. Излиза всеки 15 дни. Ред. : Ст. Андрейчин и д-р Н. Станчев. София, п-ца Посредник. 8°.

I                1 – 20                     15 септ. 1931 – 1 юли 1932

II(XIV)       1 – 10                     30 септ. 1932 – юни 1933

III(XV)       1 – 8                       окт. 1933 – юни 1934

IV(XVI)       1 – 8                       окт. 1934 – юли 1935

Продължение на Вегетариански преглед. БПП 1024.

От II подзагл. Орган на Българския вегетариански съюз ; от III и второ подзагл. Бивш „Вегетар. преглед“ ; от III и трето подзагл. Месечно списание за природосъобразно хранене и живеене, природолечение (физиатрия), предпазна медицина и обнова на живота ;
от IV – Списание за природосъобразен живот и хуманитарни идеи.

От II урежда ред. к-т : Павел Теохаров, д-р Никола Станчев (гл. ред.), Йордан Ковачев, д-р Авр. Рапонски и д-р Л. Аджаров ; от III ред. : Павел Теохаров и д-р Н. Станчев (гл. ред.) ; от III 4 гл. ред. д-р Н. Станчев ; от IV урежда

управителният съвет на Бълг. вегетар. съюз в състав : И. Енчев, Ст. Балев, д-р Н. Станчев, Т. Попов, Б. Антонов, Б. Гюдюлев и Г. Николов ; IV 8 отг. ред. М. Петков.

От II местоизд. Казанлък ; от III – София.

Печата се и в п-ци : Светлина в Ст. Загора, Гутенберг в Казанлък, Култура на Тончо Цоневски, Св. Ив. Рилски, Стоичко Василев, Родопи и Бр. Миладинови – в София.

II загл. и на фр. ез.

От II с двойна номерация на годишнините, а от IV 7 само с общата номерация.

Орган на Бълг. вегетариански съюз. Пропагандира трезвен и здравословен режим на хранене и природосъобразен живот. Застъпва отделите : етиката в живота, храна и хранене, здравеопазване, спорт и гимнастика, физически труд, туризъм, домашна лечебна наука, въпроси и отговори, хроника и книжнина.

 

 

39.БПП 2279

Здравни вести. Вестник за здравна просвета. Изд. клиника д-ри [sic!] Костови. Ст. Загора, п-ца Светлина. 4°.

I                       1                              ян. 1926

Лист със здравно-просветни съобщения. Оформен като рекламно издание.

 

 

40.БПП 2295

Земледелец. Вестник за земледелието въобще, народната икономия и самоуправа. Излиза три пъти в месеца, на 1, 10 и 20 число в месеца. Ред.-изд. Д. М. Наумов. Ст. Загора, п-ца на в. Земеделец. 4°.

I                1 – 36                    1 февр. 1883 – 20 ян. 1884

II               1 – 36                    1 март 1884 – 20 март 1885

III              1 – 9                      1 май – 20 юли 1885

От II подзагл. Вестник за земеделието въобще, индустрията и народната икономия.

От II 10 ред. П. М. Наумов. В списването му участва и Атанас А. Макаков.

Първи земеделско-стопански вестник след Освобождението. Ратува за модерно селско стопанство.

Димитър Михалев Наумов е старозагорец, но неговата активна дейност в Областното събрание на Източна Румелия, приносът му в изработването на закони по европейски образец му отреждат заслужено място като един от строителите на съвременна България.

Високообразован и ерудиран за своето време Д. Наумов с последователност отстоява новостите в планирането и възстановяването на опожарена Ст. Загора, в изграждането на съвременни училища и модерно земеделие.

Отправна точка на в. Земледелец е програмната статия, която в 16 раздела набелязва целта му. Тя насочва читателя към всички клонове на селското производство, домашната хигиена, домашна „економия“, „народна економия“, индустрията, занаятите, търговията, самоуправата и пр. Занимава се и с болния въпрос за селското стопанство – лихварството, като се застъпва за развитие на земеделските каси. Вестникът е предназначен за широка аудитория, на която трябва да се дадат теоретични и практически знания.

Според Ю. Иванов след смъртта на Д. Наумов ред. на Земледелец е бил и Ат. Т. Илиев. 

 

 

41.БПП 2303

Земледелска борба. Излиза седмично. Урежда ред. к-т. Ст. Загора, п-ца Напредък. 2°.

I                       1 – 18                    12 ян. – 6 юни 1923

От 8 подзагл. Орган на Бълг. земеделски народен съюз (Старозагорска околия).

Печата се и в п-ца Светлина.

Местен вестник на БЗНС.

 

 

42.БПП 2324

Земледелска мисъл**. Месечно списание на Българския земеделски народен съюз. Уредници : Ц. Б. Церковски, Д. Драгиев и М. Турлаков. София, п-ца Земеделско знаме. 8°.

I                1 – 6                            ян. – юни 1910

II               1 – 10                          дек. 1910 – 1911

III              1 – 10                          1912 – 1913

IV              1 – 10                          1914

V                1 – 5                            1915

VI              1 – 3                            [ян.] – март 1927

VIII            1 – 9                            ноем. 1927 – окт. 1928

VII             1 – 2                            май – юни 1930

VIII            1 – 10                          ян. – дек. 1932

IX              1 – 7                            ян. – септ. 1933

След  9.IX.1944 подновява излизането и продължава до 1951.

VI подзагл. Списание за просвета, наука и политика ; от VI 2 – Месечно списание за просвета, стопанство и политика ; от VIII – Списание за политика, стопанство и културен живот ; IX на кор. Орган на Българския земеделски народен съюз.

От I (и от IV) ред. Ц. Б. Церковски ; II ред. Ал. Стамболийски ; III ред. М. Турлаков ; от VI урежда ред. к-т ; VIII 1 ред. Хр. Чолаков ; от VIII 2 ред. Стефан Даскалов ; VII 1930 ред. А. Буков ; от VIII 1932 ред. Ст. Омарчевски. През 1927

ред. е бил и Георги Ив. Вълков.

VI се издава и редактира в Ст. Загора, но се печата в София.

Печата се и в п-ци : Художник и Право.

Излиза с големи прекъсвания, годишната номерация непоследователна. След VI следва VIII, после VII и пак VIII ; VIII на загл. стр. означена IX, а IX след кн. 2 е означ. XI.

Идеологичен орган на БЗНС. Задача : „Да изразява мисълта съюзна по по-важните принципни въпроси и да бъде проводник на спасителната за цяла България идея на земеделско сдружаване“. Съдържа статии от политически и обществен характер, както и във връзка със земеделието, лозарството, дребните отрасли, разкази, стихове и др. VI 1927 се издава от драгиевистите (БЗНС, Ст. Загора), от VIII 1927/28 – от БЗНС – Врабча 1.

Вж и Вълева, Стефка. Земеделска мисъл. // Периодика и литература. Т. 3. Литературни списания и вестници, смесени списания, хумористични издания (1902 – 1910). С., 1994, с. 431 – 435.

 

 

43.БПП 2341

Земледелска правда**. Орган на земеделската парламентарна група. Излиза най-малко 2 пъти седмично. София, Работнич. коопер. п-ца Напред. 2°.

I                1 – 77                    19 март 1919 – 24 юни 1920

II               3 – 31                    25 юли 1920 – 31 ян. 1921

III              1 – 30                    24 окт. 1921 – 18 юли 1922

IV              1 – 33                    1 септ. 1922 – 17 септ. 1923

V                1 – 40                    5 ноем. 1923 – 4 ноем. 1924

VI              1 – 40                    10 ноем. 1924 – 22 окт. 1925

VII             1 – 40                    16 ноем. 1925 – 17 ноем. 1926

VIII            1 – 40                    22 ноем. 1926 – 31 дек. 1927

IX              1 – 36                    4 ян. – 26 дек. 1928

X                1 – 29                    3 ян. – 25 дек. 1929

XI              1 – 18                    5 ян. – 31 дек. 1930

XII             1 – 14                    23 ян. – 24 дек. 1931

XIII            1 – 20                    3 ян. – 22 дек. 1932

XIV            1 – 7                      2 ян. – 23 юли 1933

XV              8                            6 юни 1934

За II 1 – 2 сведения липсват.

От I 13 подзагл. Орган на Българския земеделски народен съюз.

От I 13 излиза два пъти седмично ; от III – един път седмично.

От I 13 урежда ред. съвет ; от IX 8 ред. Ст. Момчев (от IX 27 отг. ред.) ; от IX 15 гл. ред. Коста Томов ; от IX 32 урежда ред. к-т. Чл. на ред. к-т през 1919 е бил Ал. Радолов.

От III излиза в Ст. Загора ; от VIII 29 – в София.

Печата се и в п-ци : Ботев, Балкан, п-ца на к-во Слово, Право, Рила и Художник – в София и Напредък и Светлина – в Ст. Загора.

Притурка към I 21.

IX 27 повторен, XIII 19 погрешно означен XIV.

Вестникът е орган на парламентарната група на БЗНС. От III излиза в Ст. Загора като орган на крайната десница в БЗНС – Дим. Драгиев. По-късно поддържа близки връзки с томовистите.

 

 

44.БПП 2345

Земледелска пробуда. Орган на Старозагорската окръжна земеделска дружба. Урежда ред. к-т. Ст. Загора, п-ца Светлина. 2°.

I                       1 – 10                    4 март – ? 1920

10 ненамерен.

Местен вестник на БЗНС.

 

 

45.БПП 2367

Земледелски зов. Окръжен земеделски орган за политика, стопанство и информация. Излиза всеки петък. Ред. к-т. Отг. ред. К. Златанов. Ст. Загора, п-ца Секретар-бирник. 2°.

I                       1 – 2                       17 септ. – 1 окт. 1932

Вестникът е издание на Старозагорската окръжна земеделска дружба – Врабча 1.

 

 

46.БПП 2374

Земледелски народен глас. Окръжен земледелски вестник. Излиза седмично, всеки четвъртък. Урежда ред. к-т. Ст. Загора, п-ца Светлина. 2°.

I                1 – 21                                                   24 дек. 1928 – ноем. 1929

II               22 – 23, 1(24) – 10(33)                        21 ноем. 1929 – 5 ноем. 1930

III              1(34)                                                     6 дек. 1930

От 18 подзагл. Орган на Старозагорската окръжна земеделска дружба.

От 1(24) ред. к-т : Тодор Чорбаджиев, Митю Божков, Дим. Миронов, Йовчо Добрев, Георги Чавгов, Слави Нейков, Паню Добриков, Минчо Драндаревски, Таню Узунов, Стойчо Кънев, Ив. Вълков и Тодор Ст. Кацаров, отг. ред. Минчо Драндаревски.

Местен орган на БЗНС – Врабча 1. Против единнофронтовското крило начело с Георги Драгнев.

 

 

47.БПП 2379

Земледелски приятел. Безплатен периодичен лист за уясняване ползата и упътване за употребата на земеделски машини, сечива и за реклами. Списва ред. к-т. Ст. Загора, п-ца Светлина. 4°.

I                       1 – 3                       7 – 30 март 1907

Вестник за пропаганда на машинизираното земеделие.

 

 

48.БПП 2398

Земледелско знаме. Орган на Български земеделски народен съюз. Излиза всеки понеделник. Отг. ред. Станчо Момчев. Ст. Загора, п-ца Светлина. 2°.

I                1 – 43                                 28 окт. 1902 – 24 ноем. 1903

II               1 – 30                                 15 дек. 1903 – 27 ноем. 1904

III              1 – 42                                 6 дек. 1904 – 24 ноем. 1905

IV              1 – 44                                 30 ноем. 1905 – [30 ноем.] 1906

V                1 – 52                                 7 дек. 1906 – 26 окт. 1907

VI              1 – 100                               16 ноем. 1907 – 31 окт. 1908

VII             1 – 100                               18 ноем. 1908 – 7 ноем. 1909

VIII            1 – 100                               19 ноем. 1909 – 2 дек. 1910

IX              1 – 100                               11 дек. 1910 – 30 ноем. 1911

X                1 – 83                                 5 дек. 1911 – 5 септ. 1913

XI              1 – 100                               1 окт. 1913 – 13 септ. 1914

XII             1 – 100                               20 септ. 1914 – ? авг. 1915

XIII            1 – 100                               10 септ. 1917 – 25 септ. 1918

XIV            1 – 100                               2 ноем. 1918 – 28 авг. 1919

XV              1 – 100                               30 авг. 1919 – 21 май 1920

XVI            1 – 100                               25 май 1920 – 24 февр. 1921

XVII           1 – 100                               27 февр. – 14 ноем. 1921

XVIII          1 – 100                               16 ноем. 1921 – 27 авг. 1922

XIX            1 – 100                               31 авг. 1922 – 26 май 1923

XX              1 – 4                                   30 май – 6 юни 1923

XXI            1 – 12                                 16 февр. – 18 март 1925

XXII           1 – 100                               1 апр. 1925 – 13 ян. 1926

XXIII          1 – 151                               17 ян. – 31 дек. 1926

XXIV          1 – 100                               5 ян. – 30 ноем. 1927

XXV            1 – 100                               2 дек. 1927 – 12 февр.1929

XXV            78 – 79, 93 – 100               6 – 9 ноем. 1928, 24 ян. – 16 февр. 1929

XXVI          1 – 100                               21 февр. 1929 – 30 апр. 1930

XXVII         1 – 100                               4 май 1930 – 17 юни 1931

XXVIII        1 – 100                               19 юни 1931 – 11 март 1932

XXIX          1 – 112                               13 март – 28 дек. 1932

XXX            1 – 124                               1 ян. – 27 дек. 1933

XXXI          1 – 54                                 1 ян. – 9 юни 1934

Продължава да излиза.

Излиза вместо Справедливост. № 135 и Земледелска защита. БПП № 2318.

След 9 юни 1923 временно заместен от задграничното Земледелско знаме. БПП № 2399.

От VI излиза два пъти в седмицата ; от XI 23 – три пъти седмично ; от XXII – всеки работен ден ; от XXII 18 – три пъти седмично ; от XXV 53 – два пъти седмично ; от XXV 93 – три пъти седмично ; от XXVI  – два пъти седмично ; от XXVIII 5 – три пъти седмично.

От I 1 „Уредничеството на съюзния вестник е възложено върху Д. Драгиев“ ; от IV урежда ред. съвет ; от V отг. ред. Ал. Димитров ; от V 20 отг. ред. Станчо Момчев (от V 26 изд.) ; от VI гл. ред. Ал. Стамболийски, ред. : Ц. Бакалов и М. Турлаков...

От първия брой на вестника до 9 юни 1923 Ал. Стамболийски е фактическият редактор, а после гл. ред., макар формално да е избран за такъв едва на Земеделския събор – ноем. 1904.

От VI 3 (7 дек. 1907) излиза в София.

Печата се и в п-ци : Търговска п-ца в Пловдив, Дневник, Сила, В. Димитров, Габрово, Зем. знаме, Г. М. Чомонев, Божинов, Св. Климент, Политика, Радикал и Съединените п-ци –
в София.

ХVII 90 посветен на Ц. Церковски ; ХIХ 19 – на Ал. Димитров по случай годишнината от смъртта му ; ХХVII 11 – на годишнината на 9 юни.

Притурка към I 2 ; към ХI 53 ; към ХVI 46 ; към ХVII 3 ; към ХVIII 66 ; към ХХIII 38 – 39 ; към ХХVII 98 ; към ХХХ 62 ; към ХХХ и ХХХI.

V 44 от авг. погрешно означен 40 от 23 юли ; ХХIХ 101 – 102 прескочена, вм. тях ХХХ 1 – 2 ; ХХХI 54 повторен, вм. ХХХI 55.

Идеен, политически и организационен вестник на Българския земеделски народен съюз. Води съсловна политика за самостоятелна земеделска власт, против личния режим на Фердинанд, републикански. От 1925, поначало антидеветоюнски, отразява идейните борби, разцепления и обединявания сред сдружените земеделци. Поради тези борби понякога вестникът излиза в две и повече паралелни издания и дублирани броеве, които продължават името и номерацията на Земледелско знаме.

Земледелско знаме (1902 – 1934) има голяма заслуга БЗНС да се превърне от културно-просветна в политическа организация. За това най-много допринася темпераментната  публицистика на Александър Стамболийски.

 

 

49.БПП 2410

Земледелско-скотовъден вестник. Двуседмичен вестник за : земеделско-стопански въпроси, земеделие, скотовъдство, скотолечение, лозарство, градинарство, пчеларство и пр. Излиза два пъти в месеца. Урежда  ред. к-т. Ст. Загора, п-ца Напредък. 2°.

I                1 – 24                   15 ян. – 31 дек. 1923

II               25 – 49                 15 ян. 1924 – 15 ян. 1925

III              50 – 61                 1 февр. – 30 окт. 1925

IV              61 – 75                 1 ян. – 15 дек. 1928

V                76 – 81                 1 февр. – 1 юни 1929

Излиза вместо Земледелско-скотовъден приятел. № 50.

48 и 66 ненамерени.

От 25 в подзагл. добавка „и кооперативни въпроси“, от 61 – без „кооперативни въпроси“, но с добавка „винарство“ и „бубарство“.

В ред. к-т участват : Д. Атанасов, д-р Г. С. Георгиев, П. Габровски, С. Игнатов, Велчо Ив. Велчев, д-р Нейчо Желев и Ст. Сливков ; от IV 61 ред. Д. Атанасов.

Печата се и в п-ца Светлина.

61 повторен.

Изт. : Обнова, Ст. Загора, бр. 33, 3 февр. 1923.

Местен селскостопански вестник на агрономи при Земеделската катедра в Ст. Загора.

 

 

50.БПП 2411

Земледелско-скотовъден приятел. Седмичен вестник за земеделие, скотовъдство, лозарство, овощарство, градинарство, пчеларство и пр. Излиза веднъж в седмицата. Ред. д-р Г. Ст. Георгиев. Ст. Загора, п-ца Напредък. 2°.

I                       1 – 7                       5 ноем. – 30 дек. 1922

Вместо него излиза Земледелско-скотовъден вестник. № 49.

Местен селскостопански вестник.

 

 

51.БПП 2432

Земя. Месечно списание за изкуство и литература. Гл. ред. Константин Германов. Урежда ред. к-т. Ст. Загора.

I                       1 – 6                       [май] 1925 – февр. 1926

Продължава като вестник под същото име Земя. № 52.

1 – 3, 5 – 6 ненамерени.

Получено в редакцията.

Литературно списание. Съдържа стихове и разкази, отзиви и рецензии, литературни вести, културна хроника.

В намерената кн. 4 са поместени работи от : Трифон Кунев, Николай Лилиев, Никола Никитов, Тодор Недков, Пенчо Пеев, Лилия Бродска, преводи от Чехов и др.

За предстоящото излизане на кн. 1 на сп. Земя местният в. Зора публикува следната хроника: „В края на септември в Стара Загора ще излезе първа книжка на  „Земя“. Адрес: сп. „Земя“, кв. „Новий“, 2319, За Константин Германов“. В БПП погрешно е посочено, че списанието е започнало да излиза през м. май 1925 г.

Вж Коняров, Константин. Градът на поетите. С., 2007. с. 180

Притежавана в РИМ – Ст. Загора, отразена като ненамерена в БПП книжка на сп. Земя:

І                       5/6                          ян. – февр. 1926

 

 

52.БПП 2435

Земя. Народен вестник за духовен и обществен живот. Излиза всяка събота. Дир.-стоп. П. М. Кънчев. Урежда ред. кол.. Ст. Загора, п-ца Секретар-бирник. 2°.

II               1 – 45                    30 септ. 1929 – 31 авг. 1930

III              1 – 47                    8 септ. 1930 – 30 авг. 1931

IV              1 – 43                    6 септ. 1931 – 17 юли 1932

V                1 – 30                    4 септ. 1932 – 16 апр. 1933

VI              1 – 35                    10 септ. 1933 – 8 юли 1934

Продължение на Земя. № 51 ; от II 27 „се картелира“ с Черноморска камбана. № 182.

III 34 – 44 ненамерени.

От II 27 съред. : Ив. Димирев и д-р Ив. Димитров-Строгов ; от II 28 отг. ред. Ив. Димирев ; от II 29 ред.-стоп. Конст. Германов ; III 9 – 21 отг. ред. Д. Грудев ; от III 22 ред. неозначен.

Печата се и в п-ци : Начо М. Брашнаров и Светлина.

Местен информационен, стопански и културен вестник с прогресивни тенденции. Против партизанщината, по-специално срещу Сговора и Блока. Помества положителни статии и съобщения за културния живот и стопанството в Съветския съюз.

Притежавани в Ст. Загора, ненамерени и неотразени в БПП броеве и годишнини на в. Земя:

ІІІ              34 – 44                 18 май – 3 авг. 1931

V                31 – 41                 20 апр. – 16 юли 1933

              36 – 37                 22 юли – 27 юли 1934

VІІ             1 – 6                     30 авг. 1934 – 1 ян. 1935

 

 

53.БПП 2460

Златно руно*. Литературно списание. Излиза под ред. на Ботьо Савов и Георги В. Шаханов. София. 8°.

I                       1 – 5                       1920 – 1921

3 – 5 ненамерени.

4 – 5 ред. и Мих. Теофилов.

Литературно списание, издавано от старозагорски писатели. Помества оригинални и преводни творби, предимно от символисти.

Печата се в София.

Вж и Бъклова, Катя. Златно руно. // Периодика и литература. Т. 5. Литературни списания и вестници, смесени списания, хумористични издания (1918 – 1920). С., 1999, с. 371 – 373.

 

 

54.БПП 2488

Знание. Списание за наука и литература. Излиза на 15-и и 30-и всеки месец. Ред. к-т. Изд. Книжевното дружество „Знание“ в Ст. Загора. Ст. Загора, п-ца Знание. 4°.

Мото : Знанието е сила.

I                1 – 24                     15 апр. 1884 – 31 март 1885

II               1 – 4                       15 юни – 31 юли 1885

Основател и ред. Александър Козаров. Ред. са били и д-р Т. И. Стоянович и Хр. Ваклидов.

Адрес на редакцията Геор. М. Иванов.

Литературно и научно-популярно списание.

Сп. Знание е първото старозагорско списание и едно от първите литературно-научни списания в Източна Румелия, продължител на традициите на Каравеловото Знание. Списанието искало чрез просвета да съдейства на народа да използва свободата, защото „Свобода без наука – се казва в програмната му статия – не обещава нито успех, нито сполука“. То помества български литературни творби, статии по стопанство, социални въпроси, история, география, природни науки, медицина, по въпроси на народната просвета, книжнина и познавателно четиво.

Знание е редактирано от Александър Козаров (1857 – 1933), завършил естествени науки във Виена, учител и публицист; д-р Тодор Ив. Стоянович (1844 – 1894), общественик, лекар, завършил във Франция, чиито статии на медицински теми били изключително интересни, и Христо Ваклидов (1841 – 1891), печатар, публицист и общественик.

Вж и Чернокожев, Вихрен. Знание. // Периодика и литература. Т. 1. Литературни списания и вестници, смесени списания, хумористични издания (1877 – 1892). С., 1985, с. 267 – 277.

 

 

55.БПП 2523

Зора. Излиза всяка седмица. Урежда ред. к-т. Ст. Загора, п-ца Напредък. 2°.

I                1 – 40                            [11 юли] 1907 – [25 юли] 1908

II               1 – 44                            1 авг. 1908 – 2 юни 1909

III              1 – 4, 105 – 150            11 юни 1909 – 5 юни 1910

IV              151 – 200                      10 юни 1910 – 26 май 1911

V                201 – 250                      2 юни 1911 – 13 юни 1912

VI              251 – 262                      20 юни – 12 септ. 1912

VII             263 – 305                      28 авг. 1913 – 11 юни 1914

VIII            306 – 350                      18 юни 1914 – 29 апр. 1915

XIII            369 – 423                      1 ян.  1919 – 22 ян. 1920

XIV            424 – 471                      29 ян. – 30 дек. 1920

XV              472 – 521                      6 ян. – 21 дек. 1921

XVI            523 – 627                      4 ян. – 25 дек. 1922

XVII           628 – 680                      3 ян. – 22 дек. 1924

XVIII          681 – 736                      1 ян. 1925 – 26 ян. 1926

XIX            737 – 786                      28 ян. 1926 – 4 ян. 1927

XX              787 – 837                      11 ян. – 27 дек. 1927

XXI            838 – 888                      3 ян. – 25 дек. 1928

XXII           889 – 943                      1 ян. – 31 дек. 1929

XXIII          944 – 995                      13 ян. – 30 дек. 1930

XXIV          1 – 50                            6 ян. – 29 дек. 1931

XXV            1 – 46                            12 ян. – 20 дек. 1932

XXVI          1 – 44                            1 ян. – 18 дек. 1933

XXVII         1 – 47                            1 ян. – 25 дек. 1934

XXVIII        1 – 40                            15 ян. – 24 дек. 1935

XXXIX        1 – 40                            1 ян. – 22 дек. 1936

XXX            1 – 41                            5 ян. – 28 дек. 1937

XXXI          1 – 46                            4 ян. – 27 дек. 1938

XXXII         1 – 9                              2 ян. – 7 март 1939

За IX – XII, 351 – 368, 522 сведения липсват ; I 1 – 7, 27 – 40 ненамерени.

От 1 – 18 загл. Заря.

От I 19 подзагл. Демократически лист ; от III – Демократически вестник ; от 231 – Вестник на демократическите организации в Старозагорския окръг ; от 233 – Орган на демократическите организации в Старозагорския окръг ; от 273 – 368, 376 – 384 и от 420 –
Окръжен демократически вестник ; от 369 – 375 и 385 – 419 – Демократически вестник.

От 424 излиза три пъти седмично ; от 682 – седмично.

От I 9 урежда ред. к-т, изд. Ст. Пондев ; от I 19 урежда ред. к-т, изд.-стоп. Ив. Стоенчев (от I 20 ред.-стоп., от 219 дир.-стоп., от 263 ред.-стоп., 629 ред.) ; от 630 урежда ред. к-т ; от 739 урежда ред. к-т, ред.-стоп. Ив. Стоенчев.

129 – 142, 209 – 215, 234 – 334 се издават в Ст. Загора и Нова Загора.

Печата се и в п-ци : Светлина, Г. Колев, Напредък и Секретар-бирник.

От III номерацията на броевете става обща с грешка в сбора : редакцията погрешно е приела I – II по 50 броя, когато за тоя период са излезли всичко 84 броя.

Притурка към 715, 716, 718, 722 и 727.

Местен информационен вестник под влияние на управляващите партии. До бр. 18 вкл. в списването му участват социалдемократи (ш.с.). След 9 юни 1923 под влиянието на Дем. сговор, а след отцепването на Дем. партия от сговора – със симпатии към нея. След 19 май 1934 застава на позициите на режима. Изпълнен с реклами и обявления.

Брой 1 на в. Зора (Заря) излиза на 10 авг. 1907 г.

Притежавани в БР – Ст. Загора, броеве и годишнини на в. Зора, за който в БПП е отбелязано, че липсват сведения или че са ненамерени:

І                1 – 7                       10 авг. – 22 септ. 1907   

І                27 – 40                   25 апр. – 25 юли 1908

ІХ              351 – 368               6 май 1915 – 9 септ. 1915

XV              522                         29 дек. 1921

По време на Първата световна война, в годините 1916 – 1918, когато е трябвало да излизат Х – ХІІ, вестникът спира работа. С възобновяването му от 1 ян. 1919 редакцията продължава годишната номерация, като включва и годините, през които вестникът не е отпечатван.

 

 

56.БПП 2565

Избирател***. Вестник за политика и обществени знания. Ще излиза засега един път в седмицата. Ред. Е. Петков. Отг. Желю А. Коларов. Нова Загора, п-ца Иван Гутенберг – Ст. Загора. 2°.

I                       1 – 9                       7 ян. – 14 юни 1902

От 4 загл. Български избирател.

Печата се и в п-ца на Н. Попов в Чирпан.

Местен  предизборен лист за борба с правителствените кандидати на прогресивно-либералната партия (Др. Цанков). С открити симпатии към либералите-радослависти.

 

 

57.БПП 2570

Избирателна борба***. Социалистически лист за пропаганда и агитация. Ще излиза неопределено през избирателния период. Нова Загора, п-ца Иван Гутенберг – Ст. Загора. 4°.

I                       1 – 6                       22 ян. – 13 март 1902

От 2 подзагл. Лист за пропаганда и агитация. Орган на Новозагорската работн. социалдемократическа организация.

Загл. и на фр. ез.

Местен предизборен вестник на Работническата социалдемократическа организация за законодателните избори.

 

 

58.БПП 2724

Изворче. Детско вестниче. Излиза един път в месеца. Ред. : В. Ханчев, Л. Козаров и Ев. Бъчваров. Ст. Загора, п-ца Секретар-бирник. 4°.

I                       1 – 2                       окт. – ноем. 1931

Продължава под име Просвета. № 116.

Със стихове и разкази.

 

 

БПП

Изгрев. Всекидневник за културен, политически и обществен живот. Ст. Загора.

I                       10 – 13                 1929

Вж Старозагорски изгрев. № 144

 

 

59.БПП 2731

Изгрев***. Демократически вестник. Излиза три пъти в месеца. Изд. Стоян Гешанов. Харманли, п-ца Г. Колев – Ст. Загора. 2°.

I                      1 – 19                    8 окт. 1908 – 15 май 1909

II                     20 – 33                  7 ноем. 1909 – 28 март 1911

От 22 излиза 2 пъти месечно.

От 6 изд. Г. Перебасанов ; от 20 изд. Ал. Попов.

От 21 излиза в Харманли – Т. Сеймен [Симеоновград].

Печата се и в п-ци : Труд на П. Беловеждов в Пловдив и п-ца К. Ив. Мидов в Харманли.

Местен вестник, близък на управляващата демократическа партия.

 

 

60.БПП 2843

Искра***. Независим политически лист. Излиза всяка събота. Отг. Г. Н. Бакърджиев. Казанлък, п-ца Розова долина. 4°.

I                       1 – 23                    2 юни – 15 дек. 1901

От 6 подзагл. Независим лист.

Ред. Ал. Павлов.

Печата се и в п-ци : Н. Брашнаров и Светлина – Ст. Загора.

От 9 2°.

С особено внимание към македонския въпрос.

 

 

61.БПП 2868

Искрици. Ще излиза на 15 число всеки месец. Под ред. на Стрехин [Ив. М. Марзуханов]. Ст. Загора, п-ца Напредък. 8°.

I                       1                              1911

Незначително литературно списание. Съдържа стихове и разкази, вероятно само от редактора.

 

 

62.БПП 2876

Истина. Излиза два пъти в седмицата. Отг. ред. Н. Славов. Ст. Загора, п-ца П. Г. Хайрлов. 4°.

I                       1 – 18                    9 юли – 21 септ. 1893

От 5 ред. и отг. Н. Славов.

Печата се и в п-ца А. Николов.

Притурки към 7 и 10.

Местен вестник на Народнолибералната партия (Ст. Стамболов).

 

 

63.БПП 2889

Истини. Политико-историческо списание. Излиза два пъти в месеца. Под ред. на Г. Стоев. Ст. Загора, п-ца Светлина. 8°.

I                       1 – 9                       1 май – 1 септ. 1912

Съдържа исторически статии, превод от френски език.

 

 

64.БПП 2917

Кавал. Орган на Музикално дружество „Кавал“ Ст. Загора. Двуседмичен вестник. Урежда ред. к-т. Ст. Загора, п-ца Светлина. 4°.

I                      1 – 17                     10 апр. 1925 – 27 март 1926

II                     1 – 4                       1 септ. – 15 окт. 1926

16 – 17 посветен на Златан Д. Станчев, 1895 – 1926.

Съдържа статии, биографии на чужди композитори, отзиви за концерти, музикални вести от чужбина, хроника и др. В полемика с Музикален преглед. № 82.

 

 

65.БПП 2928

Казанлъшка искра***. Околийски вестник за културни и стопански въпроси. Излиза два пъти в месеца. Гл. ред. Петър Топузов. Казанлък, п-ца Светлина – Ст. Загора. 2°.

I                1 – 24                   1 юни 1924 – 15 юли 1925

II               25 – 48                 31 юли 1925 – 15 юли 1926

III              49 – 72                 31 юли 1926 – 15 юли 1927

IV              73 – 83                 31 юли – 31 дек. 1927

V                84 – 107               ян. – 31 дек. 1928

VI              108 – 131            15 ян. – 31 дек. 1929

VII             132 – 155            15 ян. – 31 дек. 1930

VIII            156 – 179            15 ян. – 31 дек. 1931

IX              180 – 204            15 ян. 1932 – 15 ян. 1933

X                205 – 226            28 ян. – 31 дек. 1933

XI              227 – 249            15 ян. – 31 дек. 1934

XII             250 – 273            15 ян. – 31 дек. 1935

XIII            274 – 296            15 ян. – 31 дек. 1936

XIV            297 – 320            15 ян. – 31 дек. 1937

XV              321 – 344            15 ян. – 31 дек. 1938

XVI            345 – 368            15 ян. – 31 дек. 1939

XVII           369 – 392            15 ян. – 31 дек. 1940

XVIII          393 – 416            15 ян. – 31 дек. 1941

XIX            417 – 440            15 ян. – 31 дек. 1942

XX              441 – 464            15 ян. – 31 дек. 1943

XXI            465 – 480            15 ян. – 31 авг. 1944

Продължава да излиза без прекъсване.

От 282 загл. Искра. Двуседмичник за културни и стопански въпроси.

От 5 урежда ред. к-т : П. Топузов, Ст. п. Василев, Г. Дочев, М. Стайнов, Ст. Мирчев и Д. Чорбаджийски (Чудомир) ; от 241 ред. : Д. Чорбаджийски и Гено Дочев, урежда ред. к-т при Ученолюбивата дружина „Искра“ ; от 282 урежда ред. к-т, основател П. Топузов. Член на ред. к-т е бил и Стефан Мирчев.

Печата се и в п-ца Гутенберг в Казанлък.

273 погрешно означен 13 дек. вм. 31 дек.

Местен културно-просветен и стопански вестник. Започнал като частно издание на Петър П. Топузов, от 5 се издава от Ученолюбивата дружина „Искра“. Съдържа много материали за историята на Казанлък и околията.

 

 

66.БПП 2930

Казанлъшки гр[адско]-общински вестник***. Излиза три пъти в месеца : на 1-во, 10-то и 20-то число. Издава Казанлъшкото градско кметство. Казанлък, п-ца Надежда. 2°.

I                1 – 36                   1 февр. 1900 – 1 февр. 1901

II               37 – 72                 20 февр. 1901 – 1 май 1902

III              73 – 107               1 юни 1902 – 1 септ. 1903

IV              108 – 132             13 ян. 1903 – 30 дек. 1904

V                133 – 153             15 февр. – 31 дек. 1905

VI              154 – 188             31 ян. – 16 дек. 1906

VII             189 – 207             19 ян. – 15 дек. 1907

VIII            208 – 231             23 февр. – 25 дек. 1908

IX              232 – 268             5 ян. – 25 дек. 1909

X                269 – 306             5 ян. 1910 – 15 ян. 1911

XI              307 – 338             25 ян. – 25 дек. 1911

XII             339 – 356             15 ян. – 25 авг. 1912

XIII            358 – 380             15 септ. 1913 – 15 дек. 1914

XIV            381 – 395             15 ян. – 25 авг. 1915

XV              1 – 12                   6 ян. 1921 – 3 февр. 1923

[XVI]          407 – 412             20 юли 1929 – 5 авг. 1932

За 357 сведения липсват.

От 133 излиза седмично ; от 232 – три пъти месечно ; от XV 1 – периодично.

От 73 ред. Д. Г. Скордев.

Печата се и в : п-ца Гутенберг и Н. М. Брашнаров – в Ст. Загора, Заря в Габрово, Роза, Розова долина и Гутенберг – в Казанлък.

От 154 – 188 4°.

412 повторен след прекъсване от две години.

Притурки към 89, 91, 112, 189 и 230.

Първоначално съдържа само официални материали : протоколи, съобщения, заповеди и наредби на Казанлъшката градска община и общинския съвет, а по-късно и статии от обществен, стопански, здравен и информационен характер. През 1929 – 1932 – сговористки.

Сътрудници д-р Г. Баев, К. Т. Бозвелиев.

 

 

67.БПП 3060

Книжарски кооперативен лист. Периодично издание на кооперативната книжарница „Ново училище“. Ст. Загора, п-ца Светлина. 2°.

I                       1                              6 март 1926

Съдържа съобщения и баланси на кооп. книжарници „Ново училище“ в Ст. Загора и в Казанлък.

 

 

68.БПП 3172

Кооперативен изгрев***. Месечен културно-стопански лист на Популярната банка в гара Михайлово [Старозагорско]. Гара Михайлово, п-ца Секретар-бирник – Ст. Загора. 4°.

I                       1                              дек. 1927

 

 

69.БПП 3177

Кооперативен лист. Периодическо издание на Работническата кооперация „Напред“ – Стара Загора. Ст. Загора, п-ца Светлина. 2°.

I                1                              21 февр. 1925

II               1                              25 февр. 1926

III              3                              15 февр. 1927

III с обща номерация на броевете.

 Помества отчетите и балансите на кооперацията.

 

 

70.БПП 3216

Кооперативна искра. Периодичен бюлетин на Манифактурно-галантерийно сдружение „Кооперативна каса“. Редактира упр. съвет. Ст. Загора, п-ца Светлина. 4°.

I                       1                              5 февр. 1927

Съдържа статии по кооперативни въпроси и официални материали на касата.

 

 

71.БПП 3227

Кооперативна пробуда. Месечен лист на кооперациите в Старозагорския регион. Ред. уред. Йонко Тасев. Ред. кооперативен к-т. Ст. Загора, п-ца Секретар-бирник. 2°.

I                       1 – 5                       15 ян. – 15 март 1928

Кооперативен вестник, орган на Кооперативния комитет – Ст. Загора.

 

 

72.БПП 3234

Кооперативна трибуна***. Периодичен лист за стопански и кооперативни въпроси. Изд. ред. к-т. Казанлък, п-ца Балкан на Йосиф Б. Пардо – Пловдив. 2°.

1 – 3                               ян. – 1 март 1934

Печата се и в п-ци : Изгрев в Казанлък и Светлина в Ст. Загора.

Излиза по време на общото годишно събрание на популярната банка в Казанлък. Критикува левицата в ръководството на банката.

 

 

73.БПП 3254

Кооперативно съзнание. Периодичен лист на Старозагорския околийски земеделски синдикат „Посредник“. Ст. Загора, п-ца Светлина. 2°.

I                1 – 5                       15 дек. 1922 – 11 ноем. 1923

II               6 – 7                       15 март – 25 авг. 1924

III              8 – 16                     31 март 1925 – 1 апр. 1926

IV              17 – 25                   28 февр. 1927 – 5 юли 1928

V                26 – 34                   28 ян. – 16 май 1929

VI              35 – 41                   6 февр. – 12 март 1930

VII             42 – 55                   22 ян. – 18 апр. 1931

VIII            56 – 62                   3 февр. – 7 март 1932

От 7 подзагл. Периодичен лист на Районния земеделски кооперативен съюз „Посредник“ – Ст. Загора ; от 11 – Месечен лист на Старозагорския районен земеделски кооперативен съюз „Посредник“.

От 11 ред. Ст[амо] В. Пулев ; от 25 ред. Ст. В. Пулев, урежда ред. съвет.

35 и 36 погрешно означени V вм. VI ; 58 – 60 погрешно означен 58 – 59.

Притурки към 28, 29, 36 и 41.

Помества предимно материали на синдиката.

 

 

74.БПП 3310

Кръгозор. Литературен вестник на младежта. Изд. литературно ученическо д-во „Кръгозор“ при мъжката гимназия – Ст. Загора. Излиза всеки месец. Ст. Загора, п-ца Светлина. 2°.

I                1                             1934

II               1 – 3                       17 ян. – 30 март 1936

II подзагл. Ученически месечник за литература и наука. Урежда ред. к-т. Учител-ръководител В. Хрусанова. Отг. ред. Н. Койчев.

 

 

75.БПП 3339

Културен преглед. Орган на Старозагорската окръжна постоянна комисия. Излиза всеки четвъртък. Ст. Загора, п-ца Светлина. 2°.

I                1 – 17                   16 май – 15 септ. 1912

II               18 – 31                 30 септ. 1913 – 31 ян. 1914

Обществен, стопански и културно-просветен вестник. Помества решенията на Старозагорската окръжна постоянна комисия, статии, съобщения и др.

 

 

76.БПП 3401

Лада*. Месечно списание за лирика. Ред. Борис Марзоханов. Пловдив.

I                       1                              1919

Между сътрудниците : Емануил п. Димитров, Ботю Савов, Ив. х. Христов, Ив. Мирчев и др.

В БПП сп. Лада се води като пловдивско издание, но ред. му, старозагорецът Б. Марзоханов, го отпечатва в Пловдив само поради по-изгодните условия на пловдивската печатница.

Вж и Коняров, Константин. Градът на поетите. С., 2007. с.72.

 

 

77.БПП 3552

Лъчи. Вестник за кооператизъм, култура, стопанство и просвета. Орган на Комитета за кооперативна просвета и пропаганда. Двуседмичен лист. Урежда ред. к-т. Ст. Загора, п-ца Секретар-бирник. 2°.

I                1 – 9                       14 февр. – 1 юли 1933

II               1 – 12                     15 ян. – 6 юли 1934

III              1 – 10                     4 февр. – 5 юли 1935

IV              1 – 40                     31 окт. 1935 – 28 дек. 1936

V                1 – 38                     6 ян. 1937 – 1 ян. 1938

VI              1 – 17                     12 ян. – 7 май 1938

От IV 2 подзагл. Седмичник за кооператизъм, култура, стопанство и просвета ; от V 7 – Седмичник за кооперативна, стопанска и обща просвета.

Печата се и в п-ца Светлина.

Притурки към : I 3 и 4 ; V 6 и 23.

Помества материали на кооперациите от Ст. Загора и околията, статии, дописки, очерци, беседи и др.

 

 

78.БПП 3558

Любовен бюлетин. Хумористичен. Седмично. [Ред.?] Йос. Георгиев. Ст. Загора.

I                       1                             1903

 

 

79.БПП 3562

Люцифер. Илюстровано художествено хумористично списание. Излиза 3 пъти в месеца. Урежда Ал. Златарев. Ст. Загора, п-ца на Г. Колев. 4°.

I                       1                              19 ноем. 1909

Мимолетно хумористично списание, помества и търговски реклами.

 

 

80.БПП 3623

Македонски сълзи***. Списание за наука и насърчение на българската младеж. Излиза всеки месец. Ред.-изд. М. Г. Касабов. Чирпан, п-ца Знание – Ст. Загора. 8°.

I                       1                             1885

Милю Касабов (1868 – 1927), баща на поета Гео Милев.
От авг. 1897 семейството му се установява за постоянно в
Ст. Загора, където М. Касабов става книжар и издател.

 

 

81.БПП 3787

Млад стенограф**. Орган на Съюза на ученическите стенографни дружества и всички стенографи в България. Ред. к-т. Русе, п-ца Бр. Златеви. 8°.

I                1 – 10                                      окт. 1922 – 1923

II               1 – 6                                        дек. 1923 – 1924

III              1 – 2                                        ян. – ? 1926

IV              1 – 10                                      окт. 1926 – юли 1927

V-VI           по 10 кн. годишно                  септ. 1927 – юни 1929

VII             1 – 9                                        1929 – 1930

VIII            1 – 10                                      ? 1930 – юни 1931

IX              1 – 8                                        септ. 1931 – ? 1932

X                1 – 5                                        окт. 1932 – ? 1933

XI              1 – 6                                        1933 – 1934

XII             1 – 3                                        февр. – апр. 1935

XIII            1 – 6                                        ноем. 1935 – май 1936

XIV            1 – 6                                        ноем. 1936 – апр. 1937

XV              1 – 8                                        ноем. 1937 – дек. 1938

XVI            1 – 6                                        ян. – юни 1939

XVII           1 – 4                                        15 дек. 1939 – февр. 1940

XVIII          1                                              окт. 1940

IX 8 ненамерен.

Ред. : Борис Иванов, Ст. Аршинков, Никола Петров, Анка Деянова, Иван Бекяров, В. Б. Попов, С. А. Костов, Р. В. Рашков, Ив. Василев, Г. Батаклиев, В. Чимширова, Г. Денева, Р. Ганева, З. Къдрева, Ст. Дикиджиев, Г. Трънчев, Венко Гавазов, Неделчо Бакалов, Марко Д. Илчев, Юрдан Николов, Георги П. Ненчев, М. Димитров, Г. Г. Ковачев, Спас Кр. Гергов ; ред. к-т от ученици и ученички при Старозагорските мъжка и девическа гимназии : председ. Вес. Рачев и ръководител Любен Чомаков ; Георги П. Шентов, Петър Фридманов ; ред. к-т при I мъжка гимназия – София. Ред. са били в началото и Т. Брънеков, Драго Божинов и Петър Спасов, а в края и Ал. Караминков.

От II излиза в София ; от IV – във Варна ; от VII – в Казанлък ; от VIII – в Харманли ; X – в Пловдив ; XI – в Севлиево ; XII – в Бургас ; XIII – в Лом ; XIV  – в Ст. Загора ; XV – в Кюстендил ;
от XVI – в София.

Печата се и в п-ци : Малджиев в Русе, Обзор, Типограф, Бр. Миладинови, А. Б. В., Книпеграф, Бълг. подем и Култура – в София, Добри Тодоров във Варна, Гутенберг в Казанлък, Просвета в Харманли, Художник в Пловдив, Братство в Севлиево, Котва в Бургас, Изгрев в Лом, Светлина в Ст. Загора и Труд в Кюстендил.

Приложение : Краткопис.

Стенографско ил. списание. Помества оригинални и преводни статии по съюзно-организационни, научни, теоретични, педагогични, методични и други въпроси, вести из дружествения живот и из чужбина, българска стенографна орнаментика и ребустика, стенографно четиво „Краткопис“ за упражнение в четене, материали по съветската стенография и др.

 

 

82.БПП 3933

Музикален преглед. Издание на Съюза на професионалните музиканти в България – Старозагорски клон. Полумесечен вестник. Ред. А. П. Берсенев. Ст. Загора, п-ца Светлина. 4°.

I                1 – 20                    9 дек. 1923 – 30 ноем. 1924

II               21, 2 – 20              14 дек. 1924 – 25 ян. 1926

III              1 – 20                    21 февр. – 31 дек. 1926

IV              1 – 20                    18 ян. 1927 – 25 февр. 1928

V                1 – 20                    15 март – 25 дек. 1928

VI              1 – 15                    20 ян. – 20 ноем. 1929

От дек. 1925 се слива издателски с Провинциален актьор. № 114, като двата вестника запазват самостоятелни редакции, въпреки че понякога излизат заедно ; напр. Провинциален актьор, II 1(21) излиза заедно с Музикален преглед IV 1 ; II 6 и 7 (26 и 27) – с IV 6  и 7. От IV 18 и 19 излиза пак самостоятелно.

От III 3 второ подзагл. Двуседмичен вестник ; от III 11 подзагл. Двуседмичен вестник за музика и критика.

От III 3 и стоп.-изд. В. Караризов ; от III 7 гл. ред. А. П. Берсенев, урежда ред. кол. ; от V 10 ред. кол. : В. Димитров, д-р Д. Младенов, д-р Ст. Нейчев ; от VI урежда ред. кол. : Хр. Панчев, В. Димитров, д-р Д. Младенов.

От III 7 – IV Издание на Провинциалния актьор.

Печата се и в п-ци : Н. и Д. Попови – Кузманов и Родина в София и Светлина в Ст. Загора.

Част от тиража на IV 10, 13 и 14, 15 и 16, 17 излиза като безпл. притурка на Провинциален актьор, II 28 и 29, 32 и 33, 34 и 35, 36 ; III 11 – 12 погрешно означен 12 – 13.

VI 1 – 10 излиза с цветна корица като списание.

Притурки : към I извънр. бр., към II 2 и 20, номерирани № 1 и № 4 ; вероятно притурки № 2 и № 3 липсват.

Местен илюстриран вестник за музикален живот и музикална критика.

През декември 1923 г. в Ст. Загора се появява един „музикален лист“, чийто редактор става съдията Георги Стоянович, подписващ се с псевдонима А. П. Берсенев. Листът, наречен Музикален преглед, е орган на професионалните музиканти в Ст. Загора, а неговият редактор, макар и да не се занимава пряко с музикална дейност, е един от най-ерудираните хора в тази област не само в града, но и в България. За кратко време Георги Стоянович успява да превърне Музикален преглед от лист във вестник, който е с общонационално значение. За всичко това говори и фактът, че той успява да привлече сътрудници от почти всички български градове, в които има музикална дейност. По страниците намират място и новини от  музикалния живот в чужбина.

През 1928 г. Музикален преглед има над 100 души абонати в чужбина, а през следващата година се превръща в двуседмично списание за музика и критика.

Вж и Георгиева, Стефанка. Страници от музикално-публицистичното наследство на А. П. Берсенев. Ст. Загора, 1997. 146 с.  

 

 

83.БПП 3947

Музикант**. Излиза всяка събота. Ред.-стоп. Иван С. Касабов. Хасково, п-ца Балабанов на Ст. Христов. 2°.

I                       1 – 8                       5 февр. – 30 апр. 1911

От 3 излиза в Ст. Загора, п-ца Напредък.

Вестникът застъпва интересите на професионалните музиканти. Издаван с лични средства на редактора.

 

 

84.БПП 3972

Надежда. Списание за поука и забава особено на млади хора. Ред. : Ат. Т. Илиев и Ст. Момчилов. Ст. Загора, п-ца Труд – Пловдив. 8°.

I                       1 – 3                       [ян.] – май 1900

Материалът за II 1 излиза като отделна книга : Алекс. Боруйски [Ат. Т. Илиев]. Сбирка от нови интересни четива. Пловдив, 1900.

Научно-популярно и литературно списание, на основа на „сегашната обществена наредба“. Помества оригинални и преводни белетристични творби, пътеписи, народоучни материали, популярни знания, книгопис, разни.

Между сътрудниците : Ив. Вазов, Ст. Заимов, Д. Илков, Ив. Грозев, Ц. Калчев, Ив. Арнаудов, Г. х. Бонев, Д. Подвързачов и др.

В току-що основаното от Атанас Илиев ново сп. Надежда (под чието заглавие редакторът поставя мото „Младежта е златната надежда на народа“) е публикувано стихотворението „XX век“ от Иван Вазов. Но читателите така и не узнават, че в авторовия оригинал това стихотворение е звучало толкова безнадеждно, че редакторът не го е одобрил – нали списанието все пак се казва Надежда... Иван Вазов се съгласява с аргументите на Атанас Илиев. „Както виждаш – пише му той, – „XX век“ е изменено и е станало по сърцето ти. Та и аз съм по-доволен тъй: песимизмът не ми е по характера и тегнее на душата ми...“.

Вж Тодоров, Илия. Надежда. // Периодика и литература. Т. 2. Литературни списания и вестници, смесени списания, хумористични издания (1893 – 1901). С., 1993, с. 472 – 483.

 

 

БПП

Народ. Вестник за народа. Гл. ред. Димитър Б. Боневски. Стара Загора, п-ца Светлина, 1944.

VI                    236 – 237            14 септ. 1944 – 21 септ. 1944

От VI 236 в. Старозагорско утро се преименува Народ.

Вж Старозагорско утро. № 155.

 

 

85.БПП 4062

Народен защитник***. Вестник за политика и литература. Излиза всяка събота. Урежда ред. к-т. Чирпан, п-ца Труд на П. Беловеждов – Пловдив. 2°.

I                1 – 32                          24 ноем. 1907 – 9 авг. 1908

II               1 – 17, 19 – 21            1909 – 1910

III              1 – 7                            30 ян. – 7 май 1910

За II 18 сведения липсват ; II 1 – 8, 17 – 21 ненамерени.

Гл. ред. Неделчо Топалов ; III ред. Данчо х. Танев.

Печата се и в п-ца на Г. Колев в Ст. Загора.

Притурки към : I 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27 и 31.

Вестник на Демократическата партия в Чирпанско.

 

 

86.БПП 4068

Народен отзив. Обществено-книжовен вестник. Излиза всяка седмица в събота. Ред. Г. Колчев. Ст. Загора, п-ца на Кирилов. 4°.

I                       1 – 8                       6 юли – 24 авг. 1896

Ред. и В. Димчев.

Притурка към 6 и една от 30 септ. 1896, изпълнена с предизборни полемики.

Местен вестник на позициите на Народната партия („народняци“). Помества и съдебни обявления и търговски реклами.

 

 

87.БПП 4102

Народна борба. Вестник за реклами и пр. Излиза 4 пъти в месеца. Ст. Загора, п-ца Н. М. Брашнаров. 4°.

I                1 – 28                          15 апр. – 24 дек. 1904

II               29 – 83                        12 ян. – 28 дек. 1905

III              84 – 100                      8 февр. – 9 дек. 1906

IV              101 – 123                    15 дек. 1906 – 28 ноем. 1907

V                124 – 129                    2 ян. – 30 окт. 1908

VI              1 – 17                          15 ноем. 1908 – 24 окт. 1909

VII             1 – 10                          30 ноем. 1909 – 29 апр. 1910

IX              1 – 7                            9 дек. 1910 – 30 апр. 1911

IX 4 и 6 – 7 ненамерени.

От I 3 подзагл. Вестник за обявления, реклами и обществени знания ; от I 7 – Вестник за всякакви обявления и реклами ; от 15 до 30 към подзагл. : Ще съобщава факти и от обществен интерес ; от 40 подзагл. Обществен и рекламен вестник ;  от 106 – Икономически вестник само за реклами и обявления ; 125 – Вестник за реклами и обявления ; 126 –
Икономически вестник само за реклами и обявления ; от 127 – Обществен и рекламен вестник ; от VI 5 – Вестник за всякакъв вид обявления и реклами ; от VI 7 – Прозбописки лист ; от VI 14 – Частен просбописки вестник ; VI 17 – Литературен вестник ; от VII – Обществено-политически вестник ; IХ без подзагл.

От I 3 излиза седмично на произволна големина.

Адрес на редакцията Ив. Христев [Контев] ; I 5 ред. Ив. Хр. Контев – Контито (от I 6 ред.-изд. ; IX уред.-стоп.).

Печата се и в п-ци : на в. Народна борба, Ив. Хр. Контев, Ив. Гутенберг в Ст. Загора и Бузлуджа на Никифор П. Солников в Казанлък.

105 и 106 8°.

62 погрешно означен 60 ; 81 означен ноем. вместо дек. ; VIII не е излязъл.

Притурки към : 7 – 12, 14 – 22, 27 – 30, 35 – 36, 39 – 40, 48 – 49 и 89.

Местен рекламен лист. Помества съдебни, банкови и търговски обявления и реклами, рядко статии, кратки политически новини, полемики и др. Симпатизира на Народнолибералната партия.

 

 

88.БПП 4172

Народна камбана. Ред. Тодор Недков. Урежда ред. к-т. Ст. Загора, п-ца Светлина. 2°.

I                       1                              26 апр. 1926

Вестникът съдържа изключително търговски реклами.

 

 

89.БПП 4273

Наука. Месечно популярно-научно списание за самообразование. Стоп.-изд. Хр. Трифонов. Ст. Загора, п-ца Светлина. 8°.

I                       1 – 2                       февр. – март 1903

Незначително издание.

 

 

90.БПП 4319

Начало. Месечно списание за литература, наука и критика. Издание на литературен кръжец „Начало“ при См. т[ърговска] гимназия – Ст. Загора. Ст. Загора, п-ца Светлина. 8°.

I                       1 – 2                       февр. – март 1929

Ученическо списание със статии, художествена литература и критика.

 

 

БПП

Нов Тракийски новости. Ст. Загора.

3 – 5                               1911 – 1912

Вж Тракийски новости. № 161.

 

 

91.БПП 4532

Нова дума**. Околийски орган на Обединената народнопрогресивна партия. Казанлък, п-ца Ив. Гутенберг. 2°.

I                1 – 52                                                 17 март 1921 – 17 юли 1922

II               1(53) – 31(88), 89 – 100                    1 авг. 1922 – 21 юли 1923

III              1(101) – 40(140)                                10 авг. 1923 – 2 март 1925

От 10 подзагл. Орган на Обединената народнопрогресивна партия – Старозагорски окръг ; от 29(129) – Седмичен вестник – Старозагорски окръг.

От 10 излиза седмично в Ст. Загора.

От 10 ред. М. П. Елховски ; от 90 урежда ред. к-т.

Печата се и в п-ца Светлина в Ст. Загора.

3(98) погрешно означен 2(103) ; 99 не е излязъл. Вместо него излиза притурка от 12 юни 1923.

Притурка към 10(62) и 94.

Местен орган на Обединената народнопрогресивна партия. До 9 юни 1923 опозиционен на правителството на БЗНС, след това на правителствени сговористки позиции.

 

 

92.БПП 4556

Нова Марица***. Орган на бюрото на Прогресивно-либералната партия в Търново-Сеймен. Излиза всяка сряда. Ред.-изд. Дечо Петков. Т.-Сеймен [Симеоновград], п-ца Ив. Гутенберг – Ст. Загора. 4°.

I                       1 – 19                   9 юли 1903 – 23 юни 1904

Печата се и в п-ца Труд в Пловдив.

Местен вестник на Прогресивно-либералната партия.

 

 

93.БПП 4666

Ново училище. Бюлетин на кооперативната книжарница „Ново училище“ в гр. Ст. Загора. Урежда ред. к-т. Отг. Хр. Бонев. Ст. Загора, п-ца Светлина. 4°.

I                1                              25 март 1940

II               2                              20 май 1942

III              3                              20 март 1943

1 ненамерен.

Кооперативен лист, със служебни съобщения, баланси и др.

 

 

94.БПП 4670

Новозагорски глас***. Демократически вестник. Излиза веднъж в седмицата. Урежда ред. к-т. Отг. ред. Антон Петков. Нова Загора, п-ца Развитие. 2°.

I                       1 – 13                    23 юли 1910 – 18 февр. 1911

От 12 подзагл. Орган на демократическата организация в гр. Нова Загора и околията.

От 2 и стоп. Инджов (от 12 ред.-стоп.) ; от 8 отг. ред. неозначен.

Печата се и в п-ца Г. Колев в Ст. Загора.

Местен орган на Демократическата партия.

 

 

95.БПП 4671

Новозагорски лист**. Вестник за всякакъв вид обявления, реклами и др. Излиза всяка сряда на произволна големина. Отг. ред. Н. П. Камбуров. Нова Загора, п-ца Ив. Гутенберг – Ст. Загора. 4°.

I                1 – 38                   5 септ. 1901 – 13 дек. 1902

II               39 – 58                 20 ян. 1902 – 10 окт. 1903

От 10 отг. ред. К. Стоянов ; от 13 отг. ред. Цоню Колев ; от 39 отг. ред. неозначен.

От 41 излиза в Ст. Загора.

Притурки към 25, 41 и 42.

Местен вестник на Прогресивнолибералната партия. С много съдебни обявления.

 

 

96.БПП 4708

Обнова. Орган на националлибералната партия – Ст. Загора. Излиза веднъж в седмицата. Урежда ред. к-т. Ст. Загора, п-ца Напредък. 2°.

I                       1 – 34                    1 юни 1922 – 24 февр. 1923

Вестникът е местен орган на Националлибералната партия. Срещу управляващия БЗНС.

 

 

97.БПП 4714

Обнова. Вестник за информация, култура и обществен живот. Ред. Д. Цветков. Ст. Загора, п-ца Секретар-бирник. 2°.

I                       1                              18 май 1929

Броят е посветен на въпроса за електрическото осветление в Ст. Загора.

 

 

98.БПП 4743

Обществен бранител. Независим народен вестник. Излиза в сряда и събота. Гл. ред. стоп. Хр. Ст. Доброволски. Ст. Загора, п-ца Светлина. 2°.

I                       1 – 7                       29 юни – 20 авг. 1910

От 4 излиза един път седмично.

Занимава се изключително със старозагорския адвокат Иван Кутев, ред. на Боева сила. № 395.

 

 

99.БПП 4787

Общински финансов преглед. Двуседмичен вестник. Ред. : Дим. Пеев и д-р Хр. Гюлеметов. Ст. Загора, п-ца Светлина. 4°.

I                1 – 20                    15 апр. 1927 – 29 февр. 1928

II               1 – 20                    1 апр. – 31 дек. 1928

III              1 – 10                    септ. 1930 – юни 1931

От III подзагл. Месечно списание.

От III издание на к-ца „Възраждане“.

От III гл. ред. Дим. Пеев, урежда ред. к-т.

От III 8°.

Притурка към I 20.

Частно списание за общински финанси в помощ на общинските отчетници. Застъпва отделите : бюджет, общинска отчетност и сметководство, общината в своята стопанска дейност, общината и кооперативното дело, училищен бюджет, из практиката, законодателство и административни наредби, решения на Върховната сметна палата, Върховния административен съд и Върховния касационен съд, засягащи общинската дейност и интереси, книжнина, вести от чужбина и хроника.

 

 

100.БПП 4796

Общограждански кооператор. Периодически лист на Общогражданската кооперация – Ст. Загора. Издава кооперацията. Урежда Управителния й съвет. Ст. Загора, п-ца Светлина. 4°.

I                1                              10 февр. 1922

II               2                              10 февр. 1923

III              3 – 4                        10 март 1924 – 5 март 1925

V                5                              15 февр. 1929

VI              6                              1 март 1930

3 – 6 ненамерени.

Печата се и в п-ца Секретар-бирник.

IV прескочена.

Кооперативен лист, издаван във връзка с годишните
събрания на кооперацията, главно с отчетите й.

 

 

101.БПП 4831

Окръжна политика. Илюстрован седмичен независим вестник. Излиза всяка събота. Ред. к-т. Казанлък, Ст. Загора – Нова Загора – Чирпан, п-ца Светлина – Ст. Загора. 2°.

I                1 – 24                    1 юни – 22 дек. 1925

II               25 – 27                  1 – 18 ян. 1926

От 13 подзагл. Седмичен независим вестник.

От 6 излиза в Ст. Загора.

Притурки към 2, 7, 17, 18, 20, 21 и 23.

Местен лист с много търговски реклами.

 

 

102.БПП 4849

Оранжева заря. Двумесечно списание за политика, литература, стопанство и съюзен живот. Ред. к-т : Мет. Друмев, Хр. Райновски, Сл. Стоянов. Ст. Загора, п-ца Светлина. 8°.

I                       1                              май 1923

Списание на сдружените земеделци в Ст. Загора. Помества статии, белетристика и сведения за съюзния живот.

 

 

103.БПП 4913

Отбрана. Орган на Старозагорския благотворителен комитет. Излиза всяка сряда. Ред. М. Геров. Ст. Загора, п-ца Светлина. 2°.

I                       1 – 23                    6 ян. – 14 авг. 1899

От 8 ред.-стоп. М. Геров (от 10 ред.-адм.), отг. ред. М. Кусев ; от 15  и отг. ред. Н. Атанасов ; от 18 и отг. ред. О. Седмаков.

Вестник на Старозагорското епархийско свещеническо дружество. Срещу социализма и безбожието, антисемитски.

 

 

104.БПП 4925

Отечество**. Обществено-литературен вестник. Излиза месечно с две приложения годишно. Притежател Хр. Трифонов. София, п-ца Б. Зилбер. 4°.

I                1 – 36                    май 1901 – 9 ноем. 1902

II               37 – 52                  20 ноем. 1902 – 1 септ. 1903

30, 31, 33, 38 41 и 42 ненамерени.

От 2 излиза два пъти месечно ; от 4 – три пъти месечно.

3 излиза в Пловдив ; от 4 – в Ст. Загора.

Печата се и в п-ци : Централна п-ца на П. Калъчев в София, Труд в Пловдив, Светлина и Ив. Гутенберг в Ст. Загора.

Информационен вестник в защита на правителството на Каравелов – Данев. С много съдебни обявления.

  

 

105.БПП 4995

Педагогически поучения за възпитатели. Месечно списание. Ред. П. Димитров. Ст. Загора, п-ца на Н. С. Кирилов. 8°.

I                       1                              юли 1895

Педагогическо списание, списвано слабо.

 

 

106.БПП 5013

Периодичен лист на водния синдикат „Тунджа“. Издава синдикатът. Урежда Управителният съвет. Ст. Загора, п-ца Светлина. 2°.

I                1                              1 септ. 1924

II               2                              2 май 1925

III              3                              7 авг. 1926

IV              4                              26 май 1927

IV загл. Вестник на Водния синдикат „Тунджа“.

Съдържа служебни материали на Синдиката : отчети, баланси и др.

 

 

107.Б&#