V. ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ, НЕОТРАЗЕНИ В БПП

 

 

231.

Васил Левски. [Единичен лист]. Изд. ЕМОС при II м. г-я „В. Левски“. Ст. Загора.

I                       1                              (1943)

 

 

232.

Лира. [Ръкописен]. [Ст. Загора].

                        1 – 5                       [1909]

Вж Изкуство. Пр. I 5.

На 28 март 1909 започва ръкописният в. Лира, който след бр. 5 се преименува на Изкуство.

Лира има формат около 1/4 от лист на обикновена страница от тетрадка, сгънат двойно. Но в тези малки 4 странички могат да се намерят рисунки и карикатури, поезия и проза, информация за културни и политически събития, литературни портрети на писатели – обособени в постоянни рубрики.

                        1 (28 март)

                        2 (30 март)

                        3 (31 март)

                        4 (5 апр.)

                        5 (12 апр.)

Бр. 2 и 3 излизат по време на Великденските празници и това определя тяхното съдържание. С бр. 4 и 5 на в. Лира приключва първата поредица на ръкописния вестник на редактора Георги Касабов: „Предвид че стават някои реформи в редакцията на администрацията..., смятаме за нужно да съобщим програмата на вестника за литература и живопис... Понеже съдържанието на вестника не хармонира със заглавието, Лира се обръща на Изкуство... От редакцията.“ (12 апр.)

Вж Гео Милев (1895 – 1925). Летопис на неговия живот и творчество. Пловдив, 2005. с. 23.