ПЕЧАТНИЦИ

 

Нареден по азбучен ред на градовете, в които са се намирали, с изключение на Ст. Загора, предхождащ всички останали, а вътре във всеки град азбучно по имената на печатниците.

При издания на други градове, издавани в определен период от време или само отпечатвани в Ст. Загора, са отразени основната печатница и старозагорските.

В кръгли скоби до имената на старозагорските печатници са дадени годините на създаване и закриване (преместване в друг град).

 

СТАРА ЗАГОРА

 

Балкански, Александър Р. (1886 – 1892)
1, 136
Брашнаров, Начо М. (и сие) (1898 – 1939) 
15, 31, 52, 60, 66, 87, 108, 146, 149, 155, 169, 174, 214
„Земеделец“ (1883 – 1885?)
„Знание“ (1884 – ?) 
37, 54, 80, 224
„Ив. Гутенберг“ (1896 – от 1905 в Казанлък)  
9, 16, 56, 57, 66, 87, 92, 95, 104, 118, 122, 135, 146, 150, 174, 214
„Изгрев“ (май 1914 – след 1925)  
  25, 183
Кирилов, Никола С. (1894 – 1896)
Колев, Г. (и брат) (1908 – от 1911 в Симеоновград)  
55, 59, 79, 85, 94, 181, 229
Контев, Ив. Хр.
„Модерно изкуство“
5, 129, 158
„Напредък“ (1908 – от 1923 в Нова Загора)
3, 4, 8, 12, 17, 19, 24, 29, 30, 41, 43, 49, 50, 55, 61, 83, 96, 107, 112, 113, 123, 124, 157, 172, 210
„Народна борба“
Николов, А.
„Отец Паисий“ (1940 – 1945)  
„Отец Паисий“ на Д. Б. Боневски (дек. 1942 – апр. 1943)  
„Родина“ (1936 като „Възраждане“ ; от 1938 „Родина“ – 1948)
„Светлина“ (1896 – от 1944 е първата държ. п-ца)
2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 30, 32, 33, 35, 38, 39, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 52, 55, 60, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 81, 82, 88, 89, 90, 91, 93, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114116, 117, 119, 120, 126, 127, 128, 130, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230
„Секретар-бирник“ (1926 – от 1947 е втората държ. п-ца)
14, 26, 27, 32, 36, 45, 52, 55, 58, 68, 71, 77, 97, 100, 109, 115, 116, 130, 131, 149, 152, 153, 159, 163, 172, 173, 175, 180, 182, 185, 191, 193, 222
Хаирлов, П[етър] Г. (1886 – 1892)   
   62, 111, 146
„Художник“  

 

БУРГАС

 

Боев, Стефан Д.
„Зора“
„Котва“

  

КАЗАНЛЪК

 

„Бузлуджа“ на Никифор П. Солников
„Гутенберг“  
38, 65, 91, 127
„Изгрев“
„Надежда“
„Розова долина“

 

ЛОМ

 

„Зора“  
178

 

НОВА ЗАГОРА

 

„Заря“
   107, 124
Кунев, Биню  
„Напредък“  
  107
„Развитие“  
    94
„Светлина“  
  114, 120

   

ПЛОВДИВ

 

„Балкан“ на Йосиф Б. Пардо  
   72
„Братско слово“
Данов, Христо Груев
Йонов, Георги
Областна п-ца
„Труд“ на Петко Беловеждов  
   59, 85
„Труд“  
84, 92, 104
 „Търговска“ 
Централна п-ца на Харитон Генадиев  
„Юг“

 

СВИЩОВ

 

Славков, Петър Ат.  

   

СЕВЛИЕВО

 

Сърбенов, Ат. К.  
Цанков, Анастас Ст.

 

СИМЕОНОВГРАД

Колев, Йосиф
   120

 

СЛИВЕН

 

„Труд“
  4, 165

 

СОФИЯ

 

„Добруджа“
    177
„Земеделско знаме“   
Зилбер, Бернхард
Ковачев, Янко Стефанов
„Независимост“
   178
Попови, Н. и Д. – Кузманов  
  114
„Право“  
„Просвещение“  
    119
Работническа кооперативна п-ца „Напред“  
„Св. София“
„Типограф“
„Франклин“
„Художник“
Централна п-ца на П. Калъчев  

 

ХАРМАНЛИ

 

Мидов, К. Ив.

 

ХАСКОВО

 

„Балабанов“ на Стефан Христов

 

ЧИРПАН

 

Колев, Ганю К. – Петър Дюлгеров – Лигов

 

ЯМБОЛ

 

„Светлина“ на К. Г. Марангозов
107

   

БЕЗ ПЕЧАТНИЦИ

Без печатница
   53, 190, 230
Ръкописни изд.   
Машинописни изд.
Циклостилни изд.