Правила и процедури за ползване на краеведските периодични издания
в старозагорските институти

 

 

Библиотека „Родина” и библиотека „Захарий Княжески”

 

Старозагорските периодични издания от периода 1882 – 1944 са част от фондовете „Краезнание” в двете библиотеки и поради множеството частично похабени броеве са със специален режим на съхранение и ползване.

С оглед на доброто им опазване и предотвратяване на допълнителни увреждания е забранено ксерокопирането и репродуцирането им.

В изключителни случаи и за научни цели е възможно заснемане на части от тях само след разрешение на ръководителя на съответната библиотека и заплащане на услугата.

 

Регионален исторически музей

 

Периодичните издания от посочения период са инвентирани като държавен музеен фонд. Това обстоятелство не предполага свободен достъп до тях. Ползването им става според разпоредбите на Закона за културното наследство.