ПРИЛОЖЕНИЯ

 

Приложение I.

Периодични издания на нередовен печат и ръкописи

 

1.БПП Пр. I 145

Жив лист. Машинопис. Ред. : Кольо Динев, Диньо Бакалов и Стефан Георгиев.

                        три броя             1943

Издаван от партизанския отряд в Дълбожкия балкан, над с. Дълбоки, Ст. Загорско.

Съдържа статии за революционното марксистко-ленинско учение, за значението на партизанската борба, стихове и други.

Изт. : Ковачев, с. 52

 

 

2.БПП Пр. I 150

Затворническа борба. Вестник на трудещите се затворници. Издават политическите затворници в Старозагорския окръжен затвор. 8°. Ръкопис с печатни букви.

I                       5                              23 септ. 1932

„Типичен с левосектантските си лозунги“.

 

 

3.БПП Пр. I 155

Затворническа борба. Вестник на трудещите се затворници. Издават политическите затворници в Старозагорския окръжен затвор. 8°. Ръкописен.

I                       5 – 7                       23 септ. – 1 дек. 1932

IV                    3                              юни [1935]

                                                         1937

Броят от 1937 г. е посветен на Петко Манолов, Слави Курдов и Коста Дзънов, обесени на 26 февр. 1937 г. и на тяхната мъжествена смърт.

 

 

4.БПП Пр. I 151

Затворническа борба. Вестник на трудещите се затворници. Издават политическите затворници в Старозагорския затвор. Ръкописен.

I                       2                              1934

 

 

5.БПП Пр. I 173

Изкуство. Ръкописен. [Ст. Загора]

                        25-и юбилеен  6 септ. 1909

Вестник Лира след бр. 5 се преименува на Изкуство. Вестникът „излиза всеки празничен ден“ в продължение на 8 месеца, даже и през ваканцията. Известни са 33 броя, от които не са запазени само бр. 13, 16, 28 и 32.

Бр. 6 (19 апр.) е начало на новата поредица от ръкописния вестник под заглавие Изкуство. Вестникът е с двойно по-голям формат, с всички компоненти на едно периодично издание – като се започне от красивото оформяне на заглавката и се завърши с богатото му и разнообразно съдържание.

бр. 7 (апр.), бр. 8 (3 май), бр. 9 (б. д.), бр. 10 (17 май), бр. 11 (18 май), бр. 12 (7 юни), бр. 13 (14 юни), бр. 14 (21 юни), бр. 15 (23 юни), бр. 16 (25 юни), бр. 17 (29 юни), бр. 18 (5 юли), бр. 19 (12 юли), бр. 20 и 21 (19 юли), бр. 22 (26 юли), бр. 23 (23 авг.), бр. 24 (30 авг.), бр. 25-и – юбилеен (6 септ.), бр. 26 (13 септ.), бр. 27 (20 септ.), бр. 28 (не е запазен), бр. 29 (27 септ.), бр. 30 (4 окт.), бр. 31 (11 окт.), бр. 32 (не е запазен), бр. 33 (26 ноем.).

Вж  Гео Милев (1895 – 1925). Летопис на неговия живот и творчество. Пловдив: 2005. с. 22 – 26.

 

 

6.БПП Пр. I 181

Информационен бюлетин (Ст. Загора). Ръкописен с печатни букви, после хектограф и машинопис.

                                                         окт. 1941 – септ. 1942

Орган на Окръжния комитет на РМС.

„Помества съобщения от военните фронтове, статии, предавани по радиостанцията „Хр. Ботев“ и „Москва”.

 

 

7.БПП Пр. I 224

Колективна воля. Ст. Загора. 8°. Ръкописен с печатни букви.

                                                         ян. 1944

Ред. Николай Т. Даскалов.

Издаван от политзатворниците в Ст. Загора.

 

 

8.БПП Пр. I 279

На нов етап. Литературен вестник. Ст. Загора. Ръкописен.

                        2 – 3 брой           1923 – 1924

   

 

9.БПП Пр. I 291

Народна борба. Издание на партизанския отряд „Георги Димитров“. 4°. Циклопечат.

                        1 – 2                       10 авг. – септ. 1944

Ред. : Диньо Бакалов, Минчо Сербезов, Пенчо Пенев и Ганчо Христов.

Подготвеният бр. 3 не е издаден поради деветосептемврийските събития.

 

 

10.БПП Пр. I 356

Притурка към „Млад затворник“. Ст. Загора. Ръкопис.

I                       1                              1936

Издание на политзатворниците в окръжния затвор.

За излизането на „Млад затворник“ сведения липсват.

 

 

11.БПП Пр. I 359а

Пробуда. Уред. д-р Тачо Петров. Ст. Загора. 8°. Циклопечат.

Излезли 2 – 3 броя 1927.

Анархистическо списание.

 

 

12.БПП Пр. I 442

Ура. Ред. Гео Милев. Ст. Загора. 8°. Ръкописен.

I                       1                              14 юни 1908

Брой 1, останал единствен, на ръкописния вестник Ура е първата „журналистическа“ проява на завършилия IV клас на старозагорската гимназия Георги Касабов. Редакторът му е и автор на всички текстове, рисунки, винетки и карикатури. Обявена е програмата на вестника и разположението на постоянните рубрики по страници. Форматът е половин лист от тетрадка, но той намира място както за рисунки и карикатури, така и за хумористични „обявления“.

Вж Гео Милев (1895 – 1925). Летопис на неговия живот и творчество. Пловдив, 2005. с. 20.

 

 

13.БПП Пр. I 449

Ученик. Вестниче за ученически литературни упражнения. Ред. Георги Георгиев, съред. : Л(юдмила) Бойдашева и Т(одор) Катеров. Ст. Загора. 4°. Пишуща машина с виолетово мастило.

I                       2                              9 март 1931

За 1 сведения липсват.

Списва се в две колони, на две страници, от редакционния състав. Съдържа разказ за Баба Марта, художествени описания на Тодоровден и разходка из Балкана и биография на починалата учителка К. Стойкова.