За контакти
6000 Стара Загора
ул. Генерал Гурко 81
тел. 042/659 052 (читалня)

Работно време (читалня)
от понеделник до петък
от 9.00 ч. – 17.30 ч.


Териториална дирекция "Държавен архив" – Стара Загора е създадена с ПМС 344 от 18 април 1952 г.

Териториална дирекция "Държавен архив" – Стара Загора е институция, отговаряща за цялостната работа с архивните документи на територията на Старозагорска област. Архивът издирва, събира, регистрира, обработва, опазва и предоставя за ползване документални материали за обществения живот в Старозагорския край. В хранилищата си пази 3293 архивни фонда, от които 873 фонда Партиен архив. Фондовете от личен произход са 186, а частичните постъпления са 454. Общата дължина на съхранявания масив е 2335 л. м. В наличност са 178 093 архивни единици. Библиотечният ни фонд е 1981 тома.

Съхраняваните документални материали се предоставят за ползване на всички желаещи граждани в читалнята на архива. Читателите могат да използват научно-справочния апарат на архива – инвентарни описи, каталози – тематичен, географски, именен, издадени архивни справочници. Годишно  читалнята на архива се ползва от над 400 посетители.

Уебстраница на Главно управление на архивите при Министерския съвет – www.archives.government.bg

Информацията предостави: Отдел "Териториален архив – Стара Загора"

Електронна библиотека

Община Стара Загора Българска библиотечно-информационна асоциация РС-ТМ Обществен дарителски фонд Стара Загора Посолство на САЩ в България Bemis Public Library, Colorado
© 2004 - 2023, Библиотека Родина - Стара Загора