Награди на Община Стара Загора

 

Наредба за наградите и отличията на Община Стара Загора /приета от Общински съвет с решение 1001 от 28.11.2013 г./

За високи постижения в областта на културата
 
Награда "Анастасия Тошева"
За високи постижения в областта на образованието
 
Награда "Икар"
За високи постижения на студенти и ученици в областта на науката, културата и спорта